เนื้อเพลง Short Skirt/long Jacket คำอ่านไทย Cake

I want a girl with a mind like a diamond
( ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะ ไมนด์ ไล๊ค เก ได๊ม่อนดํ)
I want a girl who knows what’s best
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ฮู โนว์ ว๊อท เบ๊สท์)
I want a girl with shoes that cut
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ ชู แดท คัท)
And eyes that burn like cigarettes
(แอนด์ อาย แดท เบิร์น ไล๊ค ซิกะเรท)

I want a girl with the right allocations
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ เดอะ ไร๊ท แอลโละเคฌัน)
Who’s fast and thorough
(ฮู ฟาสท แอนด์ เทรอโร่)
And sharp as a tack
(แอนด์ ชาร์พ แอส ซา แท็ค)
She is playing with her jewelry
(ชี อีส พเลนิ่ง วิธ เฮอ จูเอ็ลริ)
She is putting up her hair
(ชี อีส พูทดิง อั๊พ เฮอ แฮร์)
She is touring the facility
(ชี อีส tourings เดอะ ฟะซีลอิทิ)
And picking up slack
(แอนด์ พีคคิงส อั๊พ ซแล็ค)

I want a girl with a short skirt and a lonnnng jacket……
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะ ช๊อร์ท สเคิ๊ร์ท แอนด์ อะ lonnnng แจ๊คเก๊ต)

I want a girl who gets up early
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ฮู เก็ท อั๊พ เอ๊อรํลี่)
I want a girl who stays up late
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล ฮู สเทย์ อั๊พ เหลท)
I want a girl with uninterrupted prosperity
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะนินเทะรัพทิด พร็อซเพริทิ)
Who uses a machete to cut through red tape
(ฮู ยู๊ส ซา มาซลีเด ทู คัท ทรู เร้ด เท๊พ)
With fingernails that shine like justice
(วิธ ฟิงเกอร์เนลสฺ แดท ไชน์ ไล๊ค จัสติกส)
And a voice that is dark like tinted glass
(แอนด์ อะ ว๊อยซ์ แดท อีส ด๊าร์ค ไล๊ค ทินท กล๊าสส)

She is fast, thorough
(ชี อีส ฟาสท , เทรอโร่)
And sharp as a tack
(แอนด์ ชาร์พ แอส ซา แท็ค)
She is touring the facility
(ชี อีส tourings เดอะ ฟะซีลอิทิ)
And picking up slack
(แอนด์ พีคคิงส อั๊พ ซแล็ค)

I want a girl with a short skirt and a lonnnnng…. lonnng jacket
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะ ช๊อร์ท สเคิ๊ร์ท แอนด์ อะ lonnnnng lonnng แจ๊คเก๊ต)

I want a girl with a smooth liquidation
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะ สมู๊ธ liquidation)
I want a girl with good dividends
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ กู๊ด ดีฝอิเด็นด)
At Citibank we will meet accidentally
(แอ็ท Citibank วี วิล มี๊ท แอคซิเดนแท็ลลิ)
We’ll start to talk when she borrows my pen
(เวลล สท๊าร์ท ทู ท๊อล์ค เว็น ชี บ๊อโร่ว มาย เพ็น)

She wants a car with a cup-holder arm rest
(ชี ว้อนท ซา คารํ วิธ อะ คัพ โฮลเดอะ อาร์ม เรสท)
She wants a car that will get her there
(ชี ว้อนท ซา คารํ แดท วิล เก็ท เฮอ แดร์)
She’s changing her name from Kitty to Karen
(ชี เช้งจิ้นส เฮอ เนม ฟรอม คิดดี ทู คะเรน)
She’s trading her MG for a white Chrysler Le Barron
(ชี เทรดิ เฮอ MG ฟอร์ รา ไว๊ท ไค้สเลอ Le Barron)

I want a girl with a short skirt and a lonnnnggggggggg jacket
(ไอ ว้อนท ดา เกิร์ล วิธ อะ ช๊อร์ท สเคิ๊ร์ท แอนด์ อะ lonnnnggggggggg แจ๊คเก๊ต)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Short Skirt/long Jacket คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น