เนื้อเพลง Violent คำอ่านไทย 2Pac

[2Pac]
( [ 2Pac ])
They claim that I’m violent, just cause I refuse to be silent
(เด เคลม แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท , จั๊สท ค๊อส ไอ รีฟิ๊วส ทู บี ไซ๊เล่นท)
These hypocrites are havin fits, cause I’m not buyin it
(ฑิส ฮีพโอะคริท แซร์ เฮฝวิน ฟิท , ค๊อส แอม น็อท บายเอน หนิด)
Defyin it, envious because I will rebel against
(Defyin หนิด , เอนเฝียซ บิคอส ไอ วิล เร๊เบ่ล อะเก๊นสท)
any oppressor, and this is known as self defense
(เอ๊นี่ oppressor , แอนด์ ดิส ซิส โนน แอส เซลฟ์ ดิเฟนซ)
I show no mercy, they claim that I’m the lunatic
(ไอ โชว์ โน เม๊อร์ซี่ , เด เคลม แดท แอม เดอะ ลยูนะทิค)
But when the sh*t gets thick, I’m the one you go and get
(บั๊ท เว็น เดอะ ฌะ *ที เก็ท ทริ๊ค , แอม ดิ วัน ยู โก แอนด์ เก็ท)
Don’t look confused, the truth is so plain to see
(ด้อนท์ ลุ๊ค คอนฟิ้วส , เดอะ ทรู๊ธ อีส โซ เพลน ทู ซี)
Cause I’m the n*gga that you sell-outs are ashamed to be
(ค๊อส แอม เดอะ เอ็น *gga แดท ยู เซลล์ เอ๊าท แซร์ อะเชมดฺ ทู บี)
In every Jeep and every car, brothers stomp this
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ จีพ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ คารํ , บร๊าเท่อรํ สตอมพฺ ดิส)
I’m Never Ignorant, Getting Goals Accomplished
(แอม เน๊เฝ่อร์ อีกโนะแร็นท , เกดดดิ้ง โกล แอ๊คคอมผลิช)
The underground railroad on an uprise
(ดิ อันเดิกเรานด เรแอวโหลด ออน แอน uprise)
This time the truth’s gettin told, heard enough lies
(ดิส ไทม์ เดอะ ทรู๊ธ เกดดิน โทลด , เฮิด อีน๊าฟ ไล)
I told em fight back, attack on society
(ไอ โทลด เอ็ม ไฟ้ท แบ็ค , แอทแท๊ค ออน โซไซ๊ที่)
If this is violence, then violent’s what I gotta be
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ไฝโอะเล็นซ , เด็น ไฝ๊โอเล้นท ว๊อท ไอ กอททะ บี)
If you investigate you’ll find out where it’s comin from
(อิ๊ฟ ยู อินเฝ๊สทิเกท โยว ไฟนด์ เอ๊าท แวร์ อิทซ คัมอิน ฟรอม)
Look through our history, America’s the violent one
(ลุ๊ค ทรู เอ๊า ฮิสทรี่ , อะเมริคะ เดอะ ไฝ๊โอเล้นท วัน)
Unlock my brain, break the chains of your misery
(อันลอค มาย เบรน , เบร๊ค เดอะ เชน อ็อฝ ยุร มีสริ)
This time the payback for evil sh*t you did to me
(ดิส ไทม์ เดอะ เพย์แบค ฟอร์ อี๊ฝิ่ล ฌะ *ที ยู ดิด ทู มี)
They call me militant, racist cause I will resist
(เด คอลลํ มี มีลอิแท็นท , เรซิสทฺ ค๊อส ไอ วิล รีซิ๊สท)
You wanna censor somethin, motherf*cker censor this!
(ยู วอนนา เซ๊นเซ่อร์ ซัมติน , motherf*cker เซ๊นเซ่อร์ ดิส !)
My words are weapons, and I’m steppin to the silent
(มาย เวิร์ด แซร์ เว๊พ่อน , แอนด์ แอม สเตปปิน ทู เดอะ ไซ๊เล่นท)
Wakin up the masses, but you, claim that I’m violent
(เวคกิน อั๊พ เดอะ แมสเซซ , บั๊ท ยู , เคลม แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[1st occurance:] as written
([ 1st occurance : ] แอส วึ้น)
[2nd occurance:] add last three lines again
([ 2nd occurance : ] แอ๊ด ล๊าสท ทรี ไลน์ อะเกน)
[3rd occurance:] repeat first five lines twice
([ 3rd occurance : ] รีพี๊ท เฟิร์สท ไฟฝ ไลน์ ทไวซ)
[4th occurance:] repeat first five lines twice
([ 4th occurance : ] รีพี๊ท เฟิร์สท ไฟฝ ไลน์ ทไวซ)
[5th occurance:] second to fifth line, first to fifth line
([ 5th occurance : ] เซ๊คคั่น ทู ฟิฟธ ไลน์ , เฟิร์สท ทู ฟิฟธ ไลน์)
[6th occurance:] emphasis on second line, whole chorus
([ 6th occurance : ] เอ๊มฟาสิส ออน เซ๊คคั่น ไลน์ , โฮล ค๊อรัส)
[7th occurance:] first three lines only
([ 7th occurance : ] เฟิร์สท ทรี ไลน์ โอ๊นลี่)

” They claimin that I’m violent ” -> Chuck D [cut and scratched]
(” เด คลีมมิน แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท ” > ชัค ดี [ คัท แอนด์ สแครทช ])
” F*ck the damn cop! ” [cut and scratched]
(” เอฟ *ck เดอะ แดมนํ ค็อพ ! ” [ คัท แอนด์ สแครทช ])
” Just because we play what the people want.. ”
(” จั๊สท บิคอส วี เพลย์ ว๊อท เดอะ พี๊เพิ่ล ว้อนท “)
” They claimin that I’m violent ” -> Chuck D [cut and scratched]
(” เด คลีมมิน แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท ” > ชัค ดี [ คัท แอนด์ สแครทช ])
” F*ck the damn cop! ” [cut and scratched]
(” เอฟ *ck เดอะ แดมนํ ค็อพ ! ” [ คัท แอนด์ สแครทช ])
” Just because we play what the people want.. ”
(” จั๊สท บิคอส วี เพลย์ ว๊อท เดอะ พี๊เพิ่ล ว้อนท “)
” They claimin that I’m violent ” -> Chuck D [cut and scratched]
(” เด คลีมมิน แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท ” > ชัค ดี [ คัท แอนด์ สแครทช ])
” F*ck the damn cop! ” [cut and scratched]
(” เอฟ *ck เดอะ แดมนํ ค็อพ ! ” [ คัท แอนด์ สแครทช ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
The cops can’t stand me, but they can’t touch me
(เดอะ ค็อพ แค็นท สแทนด์ มี , บั๊ท เด แค็นท ทั๊ช มี)
Call me a dope man, cause I rock dope beats
(คอลลํ มี อะ โดพ แมน , ค๊อส ไอ ร๊อค โดพ บีท)
Jacked by the police, didn’t have my ID
(แจ็ค บาย เดอะ โพลิ๊ซ , ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มาย อาย)
I said, ” Excuse me, why you tryin to rob me? ”
(ไอ เซ็ด , ” เอ็กซคิ้วส มี , วาย ยู ทายอิน ทู ร๊อบ มี “)
He had tha nerve to, say that I had a curfew
(ฮี แฮ็ด ท่า เนิ๊ร์ฝ ทู , เซย์ แดท ไอ แฮ็ด อะ เค๊อร์ฟิว)
[Do you know what time it is?
([ ดู ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
Get out the f*cking car, or I’ll hurt you!]
(เก็ท เอ๊าท เดอะ เอฟ *คิง คารํ , ออ อิลล เฮิร์ท ยู ! ])
” Get out the car… or I’lI hurt you ”
(” เก็ท เอ๊าท เดอะ คารํ ออ IlI เฮิร์ท ยู “)
So here I go, I better make my mind up
(โซ เฮียร ไอ โก , ไอ เบ๊ทเท่อร์ เม้ค มาย ไมนด์ อั๊พ)
Pick my nine up, or hit the line-up
(พิค มาย ไนน อั๊พ , ออ ฮิท เดอะ ไลน์ อั๊พ)
I chose B, stepped into the streets
(ไอ โชส บี , สตอปชฺ อิ๊นทู เดอะ สทรีท)
The first cop grabbed me, the other ripped my seat
(เดอะ เฟิร์สท ค็อพ แกรบเบด มี , ดิ อ๊อเธ่อร์ ริพ มาย ซีท)
They grabbed my homie and they threw him to the concrete
(เด แกรบเบด มาย โฮมี แอนด์ เด ธรู ฮิม ทู เดอะ ค๊อนครีท)
[Ay man.. aiyyo.. ay man just c’mon ?]
([ ไอ แมน เออายเอว ไอ แมน จั๊สท ซีมอน ])
[ ” What you doin man? ” ] They tried to frame me
([ ” ว๊อท ยู โดย แมน ” ] เด ทไร ทู เฟรม มี)
They tried to say I had some dope in the back seat
(เด ทไร ทู เซย์ ไอ แฮ็ด ซัม โดพ อิน เดอะ แบ็ค ซีท)
But I’m a rap fiend, not a crack fiend
(บั๊ท แอม มา แร็พ ฟีนด , น็อท ดา แคร๊ค ฟีนด)
My homie panicked [ ” I’m out ” ] he tried to run
(มาย โฮมี แพนอิคท [ ” แอม เอ๊าท ” ] ฮี ทไร ทู รัน)
[Freeze n*gga!] I heard a bullet fire from the cop’s gun
([ ฟรีส เอ็น *gga ! ] ไอ เฮิด อะ บัลเล่ ไฟเออะร ฟรอม เดอะ ค็อพ กัน)
My homie dropped so, I hit the cop
(มาย โฮมี ดร็อพ โซ , ไอ ฮิท เดอะ ค็อพ)
I kept swingin, yo, I couldn’t stop
(ไอ เค็พท สวิงกิน , โย , ไอ คูดซึ่น สท๊อพ)
Before I knew it, I was beatin the cop senseless
(บีฟอร์ ไอ นยู อิท , ไอ วอส บีดิน เดอะ ค็อพ เซนซเล็ซ)
The other cop dropped his gun, he was defenseless
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ค็อพ ดร็อพ ฮิส กัน , ฮี วอส ดิเฟนซเล็ซ)
[? Arrrrggggh, f*ck you! Ungggh!]
([ Arrrrggggh , เอฟ *ck ยู ! Ungggh ! ])
Now I’m against this cop who was racist
(นาว แอม อะเก๊นสท ดิส ค็อพ ฮู วอส เรซิสทฺ)
Given him a taste, of tradin places
(กีฝเอ็น ฮิม มา เท๊ซท , อ็อฝ tradin เพลส)
And all this, cause the peckerwood was tryin this
(แอนด์ ออล ดิส , ค๊อส เดอะ peckerwood วอส ทายอิน ดิส)
frame up, but I came up
(เฟรม อั๊พ , บั๊ท ไอ เคม อั๊พ)
Now they claimin that I’m violent
(นาว เด คลีมมิน แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
As I was beatin on a cop, I heard a gun click [uh-ohh]
(แอส ซาย วอส บีดิน ออน อะ ค็อพ , ไอ เฮิด อะ กัน คลิ๊ก [ อา โอ้ ])
Then the gun shot, but I wasn’t hit
(เด็น เดอะ กัน ฌ็อท , บั๊ท ไอ วอสซึ้น ฮิท)
I turned around it was my homie with the gun in hand
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ ดิท วอส มาย โฮมี วิธ เดอะ กัน อิน แฮนด์)
He shot the cop [damn!] now he’s a dead man
(ฮี ฌ็อท เดอะ ค็อพ [ แดมนํ ! ] นาว อีส ซา เด้ด แมน)
I said, come on, it’s time for us to get away
(ไอ เซ็ด , คัมมอน , อิทซ ไทม์ ฟอร์ อัซ ทู เก็ท อะเวย์)
[Let’s go, we gotta get the f*ck outta here]
([ เล็ท โก , วี กอททะ เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร ])
They called for backup, and they’ll be on their way
(เด คอลลํ ฟอร์ แบ็คอัพ , แอนด์ เด๊ว บี ออน แดร์ เวย์)
Jumped in the car, and tried to get away quick
(จั๊มพ อิน เดอะ คารํ , แอนด์ ทไร ทู เก็ท อะเวย์ ควิค)
The car wouldn’t start [damn!] we in deep sh*t
(เดอะ คารํ วูดดึ่น สท๊าร์ท [ แดมนํ ! ] วี อิน ดี๊พ ฌะ *ที)
So we jumped out [C’mon let’s take the cop’s car]
(โซ วี จั๊มพ เอ๊าท [ ซีมอน เล็ท เท้ค เดอะ ค็อพ คารํ ])
We drove a little ways thinkin that we got far
(วี ดโรฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เวย์ ติ้งกิน แดท วี ก็อท ฟาร์)
But I looked up, and all I saw was blue lights
(บั๊ท ไอ ลุ๊ค อั๊พ , แอนด์ ออล ไอ ซอว์ วอส บลู ไล๊ท)
If I die tonight, I’m dying in a gunfight
(อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท , แอม ไดอิง อิน อะ gunfight)
I grabed the AK, my homie took the 12 gauge
(ไอ แกร๊บ ดิ aK , มาย โฮมี ทุค เดอะ 12 เกจ)
Load em up quick, it’s time for us to spray
(โหลด เอ็ม อั๊พ ควิค , อิทซ ไทม์ ฟอร์ อัซ ทู สเพรย์)
We’ll shoot em up with they own f*ckin weapons
(เวลล ชู๊ท เอ็ม อั๊พ วิธ เด โอว์น เอฟ *ckin เว๊พ่อน)
And when we through sprayin [audi] then we steppin
(แอนด์ เว็น วี ทรู สเปยิน [ เอาดี ] เด็น วี สเตปปิน)
This is a lesson, to the rednecks and crooked cops
(ดิส ซิส ซา เล๊ซซั่น , ทู เดอะ เรดเนก แซน ครุค ค็อพ)
You f*ck with real n*ggaz, get ya f*ckin ass dropped
(ยู เอฟ *ck วิธ เรียล เอ็น *ggaz , เก็ท ยา เอฟ *ckin อาซ ดร็อพ)
So here we go, the police against us
(โซ เฮียร วี โก , เดอะ โพลิ๊ซ อะเก๊นสท อัซ)
Dark as dusk, waitin for the guns to bust [What’s next man?]
(ด๊าร์ค แอส ดัซค , เว๊ทดิน ฟอร์ เดอะ กัน ทู บัซท [ ว๊อท เน๊กซท แมน ])
What’s next, I don’t know and I don’t care
(ว๊อท เน๊กซท , ไอ ด้อนท์ โนว์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
One things fo’ sho’, tommorrow I won’t be here
(วัน ทริง โฟ โช , tommorrow ไอ ว็อนท บี เฮียร)
But if I go, I’m takin all these punks with me
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย โก , แอม ทอคกิ่น ออล ฑิส พรัค วิธ มี)
Pass me a clip G, now come and get me
(เพซ มี อะ คลิพ จี , นาว คัม แอนด์ เก็ท มี)
You wanna sweat me, never get me to be silent
(ยู วอนนา สเว็ท มี , เน๊เฝ่อร์ เก็ท มี ทู บี ไซ๊เล่นท)
Givin them a reason, [a reason] to claim that I’m violent…
(กีฝอิน เด็ม มา รี๊ซั่น , [ อะ รี๊ซั่น ] ทู เคลม แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท)

[Chorus [3]]
([ ค๊อรัส [ 3 ] ])
[Chorus [4]]
([ ค๊อรัส [ 4 ] ])
[Chorus [5]]
([ ค๊อรัส [ 5 ] ])
[Chorus [6]]
([ ค๊อรัส [ 6 ] ])
[Chorus [7]]
([ ค๊อรัส [ 7 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Violent คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น