เนื้อเพลง Superfly Sister คำอ่านไทย Michael Jackson

Love ain’t what it used to be
( ลัฝ เอน ว๊อท ดิธ ยู๊ส ทู บี)
That is what they’re tellin’ me
(แดท อีส ว๊อท เดรว เทลลิน มี)
Push it in stick it out
(พุช อิท อิน สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
That ain’t what it’s all about
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

He wanna do something keen to you
(ฮี วอนนา ดู ซัมติง คีน ทู ยู)
He wanna wrap his arms all around you girl
(ฮี วอนนา แร๊พ ฮิส อาร์ม ซอร์ อะราวนฺดฺ ยู เกิร์ล)
He wanna shake it up shake it down
(ฮี วอนนา เช้ค อิท อั๊พ เช้ค อิท เดาน)
Doing it right
(ดูอิง อิท ไร๊ท)
He wanna jump back half flap doing it right
(ฮี วอนนา จั๊มพ แบ็ค ฮาล์ฟ ฟแล็พ ดูอิง อิท ไร๊ท)
He wanna lay you down
(ฮี วอนนา เลย์ ยู เดาน)
Turn it up
(เทิร์น หนิด อั๊พ)
Kicking it loose
(คิคกิ้ง อิท ลู้ส)

He wanna fly high nigh high
(ฮี วอนนา ฟลาย ไฮฮ ไน ไฮฮ)
Baby for you’se
(เบ๊บี้ ฟอร์ ยูซ)
He wanna motormouth
(ฮี วอนนา motormouth)
Float around
(โฟล้ท อะราวนฺดฺ)
Baby the back
(เบ๊บี้ เดอะ แบ็ค)
He wanna shake it up shake it down
(ฮี วอนนา เช้ค อิท อั๊พ เช้ค อิท เดาน)
Moving round ha ha
(มูฝอิง ราวนด ฮา ฮา)

Love ain’t what it used to be [Hee!]
(ลัฝ เอน ว๊อท ดิธ ยู๊ส ทู บี [ ฮี ! ])
That is what the’re tellin’ me
(แดท อีส ว๊อท แดร์ เทลลิน มี)
Push it in and stick it out
(พุช อิท อิน แอนด์ สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
That ain’t what it’s all about [Oh]
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท [ โอ ])

Susie like to agitate
(Susie ไล๊ค ทู agitate)
Get the boy and make him wait
(เก็ท เดอะ บอย แอนด์ เม้ค ฮิม เว้ท)
Mother’s preaching Abraham
(ม๊าเธ่อร์ preachings อับบาร์ฮัม)
Brothers they don’t give a damn [Oh]
(บร๊าเท่อรํ เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ [ โอ ])

He wanna do something keen to you
(ฮี วอนนา ดู ซัมติง คีน ทู ยู)
He wanna wrap his arms all around you girl
(ฮี วอนนา แร๊พ ฮิส อาร์ม ซอร์ อะราวนฺดฺ ยู เกิร์ล)
He wanna do it up keep it high
(ฮี วอนนา ดู อิท อั๊พ คี๊พ อิท ไฮฮ)
Deep in the night
(ดี๊พ อิน เดอะ ไน๊ท)

He wanna eye ball
(ฮี วอนนา อาย บอล)
Get hard Playing it right
(เก็ท ฮาร์ด พเลนิ่ง อิท ไร๊ท)
He wanna turn the key
(ฮี วอนนา เทิร์น เดอะ คีย์)
Hurt the sheets
(เฮิร์ท เดอะ ฌีท)
Move to the left
(มู๊ฝ ทู เดอะ เล๊ฟท)

He wanna hot scrub
(ฮี วอนนา ฮอท ซครับ)
Hot love Making it wet
(ฮอท ลัฝ เมคอิง อิท เว๊ท)
He wanna give hot jump shot Move to the left
(ฮี วอนนา กี๊ฝ ฮอท จั๊มพ ฌ็อท มู๊ฝ ทู เดอะ เล๊ฟท)
He wanna time bar
(ฮี วอนนา ไทม์ บาร์)
Slam dunk ha ha ha
(ซแล็ม dunk ฮา ฮา ฮา)

Hoo! Hee! Keep it goin’ Party now Hee! Hee!
(ฮู ! ฮี ! คี๊พ อิท โกอิน พ๊าร์ที่ นาว ฮี ! ฮี !)

Love ain’t what it used to be [Hoo!]
(ลัฝ เอน ว๊อท ดิธ ยู๊ส ทู บี [ ฮู ! ])
That is what they’re tellin’ me [Oooh!]
(แดท อีส ว๊อท เดรว เทลลิน มี [ อู้ ! ])
Push it in and stick it out
(พุช อิท อิน แอนด์ สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
That ain’t what it’s all about
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

Sister say she love him some
(ซิ๊สเท่อร์ เซย์ ชี ลัฝ ฮิม ซัม)
[She’s doin’ it, she’s doin’ it]
([ ชี โดย หนิด , ชี โดย หนิด ])
God is jammin’ on the run
(ก๊อด อีส แจมมิน ออน เดอะ รัน)
Mother’s preaching Abraham [Hee!]
(ม๊าเธ่อร์ preachings อับบาร์ฮัม [ ฮี ! ])
Brothers they don’t give a damn [Oh]
(บร๊าเท่อรํ เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ [ โอ ])

[Ha!] [Ho!]
([ ฮา ! ] [ โฮ ! ])

Johnny’s begging pretty please
(จอนนิ เบกกิง พริ๊ทที่ พลีซ)
[Keep the brother on his knees]
([ คี๊พ เดอะ บร๊าเท่อรํ ออน ฮิส นี ])
Keep the brother on his knees [Hee hee!]
(คี๊พ เดอะ บร๊าเท่อรํ ออน ฮิส นี [ ฮี ฮี ! ])

Susie likes to agitate
(Susie ไล๊ค ทู agitate)
[Keep doin’ it keep doin’ it]
([ คี๊พ โดย หนิด คี๊พ โดย หนิด ])
Get the boy and make him wait
(เก็ท เดอะ บอย แอนด์ เม้ค ฮิม เว้ท)
Sister’s marries to a hood
(ซิ๊สเท่อร์ แมริ ทู อะ ฮุด)
Sayin’ that she got it good
(เซย์อิน แดท ชี ก็อท ดิธ กู๊ด)

Holy Mary Mercy me [Hee!]
(โฮ๊ลี่ แมริ เม๊อร์ซี่ มี [ ฮี ! ])
I can’t believe the things I see
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง ซาย ซี)
Thinkin’ that they got it made [Hoo!]
(ติ้งกิน แดท เด ก็อท ดิธ เมด [ ฮู ! ])
They doin’ what they used to hate [Oooh!]
(เด โดย ว๊อท เด ยู๊ส ทู เฮท [ อู้ ! ])

Push it in and stick it out
(พุช อิท อิน แอนด์ สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
[Keep doin’ it] [Keep doin’ it]
([ คี๊พ โดย หนิด ] [ คี๊พ โดย หนิด ])
That ain’t what it’s all about
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
That ain’t what it’s all about
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

Holy Mary Mercy me
(โฮ๊ลี่ แมริ เม๊อร์ซี่ มี)
[She’s holy Mary moly Mary]
([ ชี โฮ๊ลี่ แมริ moly แมริ ])
I can’t believe the things I see
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง ซาย ซี)

[Goin’ on now] [Hee Hee!]
([ โกอิน ออน นาว ] [ ฮี ฮี ! ])

Mother’s preaching Abraham
(ม๊าเธ่อร์ preachings อับบาร์ฮัม)
[She’s doin’ it she’s doin’ it]
([ ชี โดย หนิด ชี โดย หนิด ])
Brothers they don’t give a damn
(บร๊าเท่อรํ เด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)

[Hoo Hoo!] [Hoo! Hoo!] [Holy Mary moly Mary]
([ ฮู ฮู ! ] [ ฮู ! ฮู ! ] [ โฮ๊ลี่ แมริ moly แมริ ])

Sister say she loves him some
(ซิ๊สเท่อร์ เซย์ ชี ลัฝ ฮิม ซัม)
[She’s goin’ down] [Hoo!]
([ ชี โกอิน เดาน ] [ ฮู ! ])
God is jammin’ all around
(ก๊อด อีส แจมมิน ออล อะราวนฺดฺ)
[God is jammin’] [Hee hee!]
([ ก๊อด อีส แจมมิน ] [ ฮี ฮี ! ])

Holy Mary Mercy me
(โฮ๊ลี่ แมริ เม๊อร์ซี่ มี)
[She’s holy Mary moly Mary]
([ ชี โฮ๊ลี่ แมริ moly แมริ ])
I can’t believe the things I see
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง ซาย ซี)
[Keep on goin’] [Hee!] [Hee!]
([ คี๊พ ออน โกอิน ] [ ฮี ! ] [ ฮี ! ])

You’re doin’ it
(ยัวร์ โดย หนิด)
You’re dirty
(ยัวร์ เดอทิ)
Keep doin’ it
(คี๊พ โดย หนิด)
You’re dirty
(ยัวร์ เดอทิ)

Keep nasty
(คี๊พ นาซทิ)

You’re nasty
(ยัวร์ นาซทิ)

You’re doin’ it
(ยัวร์ โดย หนิด)

You’re dirty
(ยัวร์ เดอทิ)

You’re dirty
(ยัวร์ เดอทิ)

You’re doin’ it
(ยัวร์ โดย หนิด)

You’re nasty
(ยัวร์ นาซทิ)

You’re doin’ it
(ยัวร์ โดย หนิด)

Keep dirty
(คี๊พ เดอทิ)

Keep dirty
(คี๊พ เดอทิ)

You really want it Oooh!
(ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ อู้ !)

Hoo! Hoo! [Go’on now] Hoo! Hoo!
(ฮู ! ฮู ! [ กูน นาว ] ฮู ! ฮู !)

[Doh] [Close your eyes] [I gotta make] [Close the door] [She’s dirty]
([ โด่ว ] [ โคลส ยุร อาย ] [ ไอ กอททะ เม้ค ] [ โคลส เดอะ ดอร์ ] [ ชี เดอทิ ])
[She’s oh] [She’s] [Hee!] [Keep on goin’] [Party down]
([ ชี โอ ] [ ชี ] [ ฮี ! ] [ คี๊พ ออน โกอิน ] [ พ๊าร์ที่ เดาน ])

Holy Mary mercy me [Hoo!]
(โฮ๊ลี่ แมริ เม๊อร์ซี่ มี [ ฮู ! ])
I can’t believe the things I see
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง ซาย ซี)
Push it in and stick it out
(พุช อิท อิน แอนด์ สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
That ain’t what it’s all about
(แดท เอน ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superfly Sister คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น