เนื้อเพลง Applied Science คำอ่านไทย 311

Music: Sexton; Lyrics: Hexum/Martinez
( มิ๊วสิค : เซคซทัน ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Nod your head to this as a lot of apprentice
(น็อด ยุร เฮด ทู ดิส แอส ซา ล็อท อ็อฝ แอ็พเรนทิซ)
Some of this were standing on the shoulder of giants
(ซัม อ็อฝ ดิส เวอ ซแทนดิง ออน เดอะ โช๊ลเด้อร์ อ็อฝ ไจ๊แอ้นท)
Some tryants some benevolent
(ซัม tryants ซัม บิเนฝโอะเล็นท)
To the followers it’s relevant
(ทู เดอะ ฟอลโละเออะ อิทซ เร๊ลเลแฝ๊นท)
The rest get bent on lending opinions
(เดอะ เรสท เก็ท เบ็นท ออน lendings โอะพีนยัน)
I’m sending to a brand new level
(แอม เซนดิ้ง ทู อะ แบรนดฺ นิว เล๊เฝ่ล)
I revel in completion delition of s*ckers
(ไอ เรฝเอ็ล อิน ค็อมพลีฌัน delition อ็อฝ เอส *ckers)
Getting served like Smuckers Jam
(เกดดดิ้ง เซิร์ฝ ไล๊ค Smuckers แจม)
Fool know rules but the rest keep bouncing back
(ฟูล โนว์ รูล บั๊ท เดอะ เรสท คี๊พ เบานซิง แบ็ค)
With the lack of further adieu see
(วิธ เดอะ แล๊ค อ็อฝ เฟ๊อร์เธ่อร์ อัดยู ซี)
As one can deduce we
(แอส วัน แคน ดิดยูซ วี)
Slam the sh*t out hard and long
(ซแล็ม เดอะ ฌะ *ที เอ๊าท ฮาร์ด แอนด์ ลอง)
Cuz we got more song
(คัซ วี ก็อท โม ซ็อง)

Something you might like now
(ซัมติง ยู ไมท ไล๊ค นาว)
All-star bound
(ออล สทาร์ บาวนฺดฺ)
Yeah your so sound
(เย่ ยุร โซ ซาวน์ด)
Cool as the blue water all around
(คูล แอส เดอะ บลู ว๊อเท่อร ออล อะราวนฺดฺ)
From a force field flashing
(ฟรอม มา ฟอร์ซ ฟีลด แฟ๊ดชิง)
Aliens are sending
(เอ๊เลี่ยน แซร์ เซนดิ้ง)
Black evolutions of love you are hearing
(แบล๊ค เอโฝะลยูฌัน อ็อฝ ลัฝ ยู อาร์ เฮียริง)
The dark supernatural is the world we call
(เดอะ ด๊าร์ค ซยูเออะแนชเออะแร อีส เดอะ เวิลด วี คอลลํ)
Our own home lightning in the mind comes out in song
(เอ๊า โอว์น โฮม ไล๊ทนิ่ง อิน เดอะ ไมนด์ คัม เอ๊าท อิน ซ็อง)
But we’re wild they say never trust us we’re shady
(บั๊ท เวีย ไวลด์ เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ ทรัสท อัซ เวีย เฌดอิ)
In lieu of the crew your into we are baby
(อิน ลยู อ็อฝ เดอะ ครู ยุร อิ๊นทู วี อาร์ เบ๊บี้)
Cuz music will be coming out the words we speak
(คัซ มิ๊วสิค วิล บี คัมอิง เอ๊าท เดอะ เวิร์ด วี สพี๊ค)
We erect breakbeats shatter wax still on the platter
(วี อิเรคท เบ๊กบีท แฌทเทอะ แว๊กซ สทิลล ออน เดอะ พแลทเทอะ)
Our sh*t is badder we come fly then we scatter
(เอ๊า ฌะ *ที อีส แบดเดอ วี คัม ฟลาย เด็น วี ซแคทเทอะ)
Cuz we deep and we solid yeah we hear ya holler
(คัซ วี ดี๊พ แอนด์ วี โซ๊หลิด เย่ วี เฮียร ยา ฮอลเลอะ)

Electricity running through the soul it feels good
(อิเลคทรีซอิทิ รันนิง ทรู เดอะ โซล อิท ฟีล กู๊ด)
Some time the only thing that really ever could
(ซัม ไทม์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท ริแอ็ลลิ เอ๊เฝ่อร์ เคิด)
Feed that hunger I crave it I love it I gave it
(ฟี แดท ฮังเกอะ ไอ คเรฝ อิท ไอ ลัฝ อิท ไอ เกฝ อิท)
I shove it in a battery and save it for later
(ไอ ฌัฝ อิท อิน อะ แบทเทอะริ แอนด์ เซฝ อิท ฟอร์ เลทเออะ)
A waiter in the Dorothy Pavilion in ’89
(อะ เว้ทเท่อร อิน เดอะ โดโรตี พาฝิ๊เลี่ยน อิน 89)
I met some wierdos and had myself a real good time
(ไอ เม็ท ซัม wierdos แซน แฮ็ด ไมเซลฟ อะ เรียล กู๊ด ไทม์)
Downtown L.A. is a soul graveyard
(ดาวน์ทาวน์ แอล อะ อีส ซา โซล เกรฝวีหยาด)
Where you got to be hard or get jacked
(แวร์ ยู ก็อท ทู บี ฮาร์ด ออ เก็ท แจ็ค)
It lacked a certain sense of something
(อิท แล๊ค อะ เซ๊อร์เท่น เซ้นส อ็อฝ ซัมติง)
Something basic no karm int he least I broke east
(ซัมติง เบซอิค โน karm int ฮี ลีซท ไอ บโรค อี๊สท)
You know I had to face it
(ยู โนว์ ไอ แฮ็ด ทู เฟซ อิท)

I guess I flaked but it was no mistake because
(ไอ เกสส ซาย ฟแล็ค บั๊ท ดิธ วอส โน มิสเท้ค บิคอส)
311’s got the boom
(311s ก็อท เดอะ บูม)

My mic check is giving me
(มาย ไมคะ เช็ค อีส กีฝวิง มี)
Electric company
(อิเล๊คทริค คัมพะนิ)
I can’t see the high wide sky
(ไอ แค็นท ซี เดอะ ไฮฮ ไวด์ สกาย)
Or stars above me
(ออ สทาร์ อะโบ๊ฝ มี)
Are you a flower
(อาร์ ยู อะ ฟล๊าวเว่อร์)
Or more like a high rise tower
(ออ โม ไล๊ค เก ไฮฮ ไร๊ส เท๊าเว่อร์)
If so the soul of sweet delight
(อิ๊ฟ โซ เดอะ โซล อ็อฝ สวี้ท ดีไล๊ท)
On you will shower
(ออน ยู วิล เช๊าเว่อร์)
There’s a place for us they say is somewhere
(แดร์ ซา เพลส ฟอร์ อัซ เด เซย์ อีส ซัมแวร์)
Not a dream but a place and you will be there
(น็อท ดา ดรีม บั๊ท ดา เพลส แอนด์ ยู วิล บี แดร์)
Your slippin’ but content because your spirit
(ยุร สลิปพิน บั๊ท ค็อนเทนท บิคอส ยุร สพีหริท)
And hills are alive with the sound of music
(แอนด์ ฮิลล์ แซร์ อะไล๊ฝ วิธ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ มิ๊วสิค)

People never see the whole trip of life man
(พี๊เพิ่ล เน๊เฝ่อร์ ซี เดอะ โฮล ทริ๊พ อ็อฝ ไล๊ฟ แมน)
Grab knowledge and all you do is siph
(แกร๊บ นอลเอ็จ แอนด์ ออล ยู ดู อีส siph)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Applied Science คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น