เนื้อเพลง Lean Wit It, Rock Wit It คำอ่านไทย Dem Franchize Boyz

Lean wit it, rock wit it!
( ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ !)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ,)
Lean wit it, rock wit it!
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ !)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I bounce in the club so the ho’s call me Rocky,
(ไอ เบ๊าสฺ อิน เดอะ คลับ โซ เดอะ โฮซ คอลลํ มี รอคคิ ,)
Posted in the cut, and im lookin for a blockhead,
(โพสท อิน เดอะ คัท , แอนด์ แอม ลุคกิน ฟอร์ รา blockhead ,)
Yup in my white tee! I break a b*tch back,
(ยัพ อิน มาย ไว๊ท ที ! ไอ เบร๊ค กา บี *tch แบ็ค ,)
And I keep a big bank, oh I think dey like dat!
(แอนด์ ดาย คี๊พ อะ บิ๊ก แบ๊งค , โอ ไอ ทริ๊งค เด ไล๊ค แดซ !)
Before I leave the house, im slizzard on a goose,
(บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ เดอะ เฮ้าส , แอม slizzard ออน อะ กู๊ส ,)
And im higher then a plane, so a n*gga really loose,
(แอนด์ แอม ไฮเออะ เด็น อะ เพลน , โซ อะ เอ็น *gga ริแอ็ลลิ ลู้ส ,)
And I can lean wit it, and I can rock wit it,
(แอนด์ ดาย แคน ลีน วิท ดิธ , แอนด์ ดาย แคน ร๊อค วิท ดิธ ,)
And if u gotta friend, she gotta s*ck a cock wit it!
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู กอททะ เฟรน , ชี กอททะ เอส *ck กา ค๊อค วิท ดิธ !)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Ay gon n rock wit it, gon n lean wit it,
(ไอ ก็อน เอ็น ร๊อค วิท ดิธ , ก็อน เอ็น ลีน วิท ดิธ ,)
Rock so damn hard, u break your spleen wit it,
(ร๊อค โซ แดมนํ ฮาร์ด , ยู เบร๊ค ยุร ซพลีน วิท ดิธ ,)
Pull up ya jeans wit it, smoke some green wit it,
(พูลล อั๊พ ยา ยีน วิท ดิธ , สโม๊ค ซัม กรีน วิท ดิธ ,)
N da spot aint crunk? b*tch if we ain’t in it?
(เอ็น ดา สพอท เอน ครัก บี *tch อิ๊ฟ วี เอน อิน หนิด)
If u dont wanna do it, then ill make ya dance,
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา ดู อิท , เด็น อิลล เม้ค ยา แด๊นซ์ ,)
Perfect example watch me make your face beat up my hands,
(เพ๊อร์เฟ็คท เอ็กแซ๊มเพิ่ล ว๊อทช มี เม้ค ยุร เฟซ บีท อั๊พ มาย แฮนด์ ,)
When you see me hit the spot, betta watch dat boy,
(เว็น ยู ซี มี ฮิท เดอะ สพอท , แบทดา ว๊อทช แดซ บอย ,)
Chalay, from the road and dem franchize boyz!
(Chalay , ฟรอม เดอะ โร้ด แอนด์ เดม franchize บอยซ์ !)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Ain’t too clean to wanna pop lock from left to right and make a lean,
(เอน ทู คลีน ทู วอนนา พ็อพ ล๊อค ฟรอม เล๊ฟท ทู ไร๊ท แอนด์ เม้ค เก ลีน ,)
Bobbin to da beat, check my feet, he ain’t got these!
(บอบบิน ทู ดา บีท , เช็ค มาย ฟีท , ฮี เอน ก็อท ฑิส !)
I rock them, bend my knees everytime the beat drop lean wit it, rock wit it, freeze before yo fingers pop
(ไอ ร๊อค เด็ม , เบ็นด มาย นี เอ๊รี่ไทม์ เดอะ บีท ดรอพ ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ , ฟรีส บีฟอร์ โย ฟิ๊งเก้อร พ็อพ)
Purple lean, purple, green, grams in my socks
(เพ๊อร์เพิ่ล ลีน , เพ๊อร์เพิ่ล , กรีน , กแร็ม ซิน มาย ซ๊อค)
What the f*ck you mean u ain’t seen Buddie on tha block?!
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู มีน ยู เอน ซีน Buddie ออน ท่า บล๊อค !)
They call me Doctor Doc, I prescribe what a n*gga need
(เด คอลลํ มี ด๊อคเท่อร์ ด็อค , ไอ เพรสไคร์บ ว๊อท ดา เอ็น *gga นี๊ด)
Make ’em lean and rock, old school people pat ya feet
(เม้ค เอ็ม ลีน แอนด์ ร๊อค , โอลด์ สคูล พี๊เพิ่ล แพ็ท ยา ฟีท)

[Verse 4]
([ เฝิซ 4 ])
Young Pimpin in tha club, see dem hoes tryna act up
(ยัง พิมปิน อิน ท่า คลับ , ซี เดม โฮ ทายนา แอ๊คท อั๊พ)
Cause the see my chain and a n*gga throwin dem stacks up
(ค๊อส เดอะ ซี มาย เชน แอนด์ อะ เอ็น *gga โตวอิน เดม ซแท็ค อั๊พ)
I keep a full clip and my pistol in my pants, I’m in da middle of da flo, they screamin ” n*gga do yo dance ”
(ไอ คี๊พ อะ ฟูล คลิพ แอนด์ มาย พิ๊สท่อล อิน มาย แพ็นท , แอม อิน ดา มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดา โฟล , เด สครีมมิน ” เอ็น *gga ดู โย แด๊นซ์ “)
Now you can roll yo arms, and just put ’em in rotation
(นาว ยู แคน โรลล โย อาร์ม , แอนด์ จั๊สท พุท เอ็ม อิน โรเทฌัน)
From side to side and snap yo fingaz like dem Temptaions
(ฟรอม ไซด์ ทู ไซด์ แอนด์ ซแน็พ โย fingaz ไล๊ค เดม Temptaions)
Boy I’m all outta state doin the dance, they never seen that
(บอย แอม ออล เอ๊าตา สเทท โดย เดอะ แด๊นซ์ , เด เน๊เฝ่อร์ ซีน แดท)
I ain’t Fat Joe, but snap ya fingaz then ya lean back
(ไอ เอน แฟท โจ , บั๊ท ซแน็พ ยา fingaz เด็น ยา ลีน แบ็ค)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Verse 5]
([ เฝิซ 5 ])
Rock left den snap ya fingers, rock right den snap ya fingers,
(ร๊อค เล๊ฟท เด็น ซแน็พ ยา ฟิ๊งเก้อร , ร๊อค ไร๊ท เด็น ซแน็พ ยา ฟิ๊งเก้อร ,)
Ayyy wats hannenin? lean wit me, rock wit me,
(Ayyy วัท hannenin ลีน วิท มี , ร๊อค วิท มี ,)
Gotta pill pop wit me, gon take a shot wit me,
(กอททะ พิลล์ พ็อพ วิท มี , ก็อน เท้ค เก ฌ็อท วิท มี ,)
Call me Teddy, I got grams don’t hate, n*gga shop wit me,
(คอลลํ มี เท๊ดดี้ , ไอ ก็อท กแร็ม ด้อนท์ เฮท , เอ็น *gga ช๊อพ วิท มี ,)
BHS, Trapsquad, DIS we known b*tch!
(BHS , Trapsquad , ดิซ วี โนน บี *tch !)
Franchize aint got no money? shiiit hold on hold on b*tch !,
(Franchize เอน ก็อท โน มั๊นนี่ shiiit โฮลด์ ออน โฮลด์ ออน บี *tch ! ,)
Dis trap sh*t n rap sh*t, I done did dat sh*t,
(ดิซ แถร๊บ ฌะ *ที เอ็น แร็พ ฌะ *ที , ไอ ดัน ดิด แดซ ฌะ *ที ,)
Lean wit it, rock wit it, gon jig dat sh*t ayyy,
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ , ก็อน จิก แดซ ฌะ *ที ayyy ,)

[Verse 6]
([ เฝิซ 6 ])
The Squad, Baker Road, and Franchize on some otha sh*t,
(เดอะ ซคว็อด , เบคเออะ โร้ด , แอนด์ Franchize ออน ซัม ออดดา ฌะ *ที ,)
Left witcha b*tch, wit an ounce, and a stiff d*ck,
(เล๊ฟท วิทชา บี *tch , วิท แอน อันซ , แอนด์ อะ ซทิฟ d*ck ,)
Didnt have to say much, cuz she seem obliged,
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เซย์ มัช , คัซ ชี ซีม โอะบไลจ ,)
Walked off the club, got on the phone, called her gurl for menage,
(ว๊อล์ค ออฟฟ เดอะ คลับ , ก็อท ออน เดอะ โฟน , คอลลํ เฮอ เกอ ฟอร์ เม๊หนาด ,)
Wat im all up to, sh*t lets see how it turned out,
(วัท แอม ออล อั๊พ ทู , ฌะ *ที เล็ท ซี ฮาว อิท เทิร์น เอ๊าท ,)
Gotta crack-headed broad, now we headed to my house,
(กอททะ แคร๊ค เฮด บรอด , นาว วี เฮด ทู มาย เฮ้าส ,)
Ay u wit that G sh*t right?
(ไอ ยู วิท แดท จี ฌะ *ที ไร๊ท)
Cuz I done leaned, I done rocked all muhf*ckin night!
(คัซ ไอ ดัน ลีน , ไอ ดัน ร๊อค ออล muhf*ckin ไน๊ท !)

Lean wit it, rock wit it! [x16]
(ลีน วิท ดิธ , ร๊อค วิท ดิธ ! [ x16 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lean Wit It, Rock Wit It คำอ่านไทย Dem Franchize Boyz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น