เนื้อเพลง Where Do We Go From Here (interlude) คำอ่านไทย 2Pac

Power.. pow.. power…
( พ๊าวเว่อร์ พาว พ๊าวเว่อร์)

Guess who’s back? Hahaha, here we go
(เกสส ฮู แบ็ค ฮาฮาฮา , เฮียร วี โก)
It’s ninety-fo’, what’s next?
(อิทซ ไนนทิ โฟ , ว๊อท เน๊กซท)

Power.. enter my world
(พ๊าวเว่อร์ เอ๊นเท่อร์ มาย เวิลด)

I guess this year gonna be a motherf*cker for real n*ggaz
(ไอ เกสส ดิส เยียร์ กอนนะ บี อะ motherf*cker ฟอร์ เรียล เอ็น *ggaz)
I swear these playa haters done got a taste of power
(ไอ สแวร์ ฑิส พอลเย เฮเดอ ดัน ก็อท ดา เท๊ซท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)
It ain’t all good in the hood
(อิท เอน ดอร์ กู๊ด อิน เดอะ ฮุด)
Least not on my side, from where I stand
(ลีซท น็อท ออน มาย ไซด์ , ฟรอม แวร์ ไอ สแทนด์)
And the law? Man, f*ck the law!
(แอนด์ เดอะ ลอว์ แมน , เอฟ *ck เดอะ ลอว์ !)
N*ggaz must outthink, outstep, and continuously outsmart
(เอ็น *ggaz มัสท์ outthink , outstep , แอนด์ ค็อนทีนยวซลิ outsmart)
the motherf*ckin law, in every way
(เดอะ motherf*ckin ลอว์ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
Key word in ninety-four is ‘down low’
(คีย์ เวิร์ด อิน ไนนทิ โฟ อีส เดาน โลว)
Gots to be struggling
(ก็อท ทู บี ซทรักกลิง)
I see how the rich got theirs
(ไอ ซี ฮาว เดอะ ริ๊ช ก็อท แดร์)
N*gga I’m legit, sh*t
(เอ็น *gga แอม เลจิท , ฌะ *ที)
Where do we go from here?
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)
[Who’s afraid, of the punk police?
([ ฮู อะเฟรด , อ็อฝ เดอะ พรัค โพลิ๊ซ)
To my n*ggaz run the streets, f*ck peace] — [repeat in background]
(ทู มาย เอ็น *ggaz รัน เดอะ สทรีท , เอฟ *ck พี๊ซ ] [ รีพี๊ท อิน แบ็คกราว ])
Heyyy n*ggaz, where your heart at?
(เฮ้ เอ็น *ggaz , แวร์ ยุร ฮาร์ท แอ็ท)
See motherf*ckers killin babies, killin mommas
(ซี motherf*ckers คิลลิน เบบีสฺ , คิลลิน มอมมา)
Killin kids, puttin this in they motherf*ckin mark
(คิลลิน คิด , พันดิน ดิส ซิน เด motherf*ckin ม๊าร์ค)
Now what type of mixed up trick would kill the future of our race
(นาว ว๊อท ไท๊พ อ็อฝ มิกซ์ อั๊พ ทริ๊ค เวิด คิลล์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ เอ๊า เร้ซ)
before he would he look his enemy dead in the eye, and open fire?
(บีฟอร์ ฮี เวิด ฮี ลุ๊ค ฮิส เอ๊นนิมี่ เด้ด อิน ดิ อาย , แอนด์ โอ๊เพ่น ไฟเออะร)
These crazy motherf*ckers got toys with guns
(ฑิส คเรสิ motherf*ckers ก็อท ทอย วิธ กัน)
Jails for guns, but still, no god damn jobs
(เจล ฟอร์ กัน , บั๊ท สทิลล , โน ก๊อด แดมนํ จ๊อบ)
And they wonder why we loc’n up
(แอนด์ เด วั๊นเด้อร วาย วี ลอคอฺ อั๊พ)
Where do we go from here?
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)
Where do we go?
(แวร์ ดู วี โก)
[singers singing variations of ‘Where do we go from here’]
([ ซีงเออะ ซิงกิง แฝริเอฌัน อ็อฝ แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร ])
All you n*ggaz out there
(ออล ยู เอ็น *ggaz เอ๊าท แดร์)
The clouds shook, the world listened
(เดอะ คลาวดํ ฌุค , เดอะ เวิลด ลิ๊สซึ่น)
We stood together in April of ninety-two
(วี ซทูด ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน เอพริล อ็อฝ ไนนทิ ทู)
With duty, and a sense of honor
(วิธ ดิ๊วที่ , แอนด์ อะ เซ้นส อ็อฝ ออนเออะ)
There is no limit to what WE can achieve
(แดร์ อีส โน ลิ๊หมิท ทู ว๊อท วี แคน อะชี้ฝ)
That’s all on us… us…
(แด้ท ซอร์ ออน อัซ อัซ)
Not my n*ggaz, not the whites, not the enemies
(น็อท มาย เอ็น *ggaz , น็อท เดอะ ไว๊ท , น็อท ดิ อียีมีสฺ)
or none of them motherf*ckers, US
(ออ นัน อ็อฝ เด็ม motherf*ckers , อัซ)
What can WE do? Sh*t
(ว๊อท แคน วี ดู ฌะ *ที)
I declare a death sentence to all child molestors
(ไอ ดีแคล์ อะ เด้ท เซ๊นเท้นซ ทู ออล ชายลํดํ molestors)
Fake-ass b*tches, male and female
(เฟ้ค อาซ บี *tches , เมล แอนด์ ฟี๊เมล)
And all you punk-ass snitches
(แอนด์ ออล ยู พรัค อาซ สนิทเชด)
We can do without your asshole
(วี แคน ดู วิธเอ๊าท ยุร แอสโฮล)
Let no man break, what we set
(เล็ท โน แมน เบร๊ค , ว๊อท วี เซ็ท)
Where do we go from here?
(แวร์ ดู วี โก ฟรอม เฮียร)

Rest in peace, to Cato, I miss you
(เรสท อิน พี๊ซ , ทู Cato , ไอ มิซ ยู)
All the other real G’s that passed away in ninety-three
(ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ เรียล จีส แดท พาสส อะเวย์ อิน ไนนทิ ทรี)
In ninety-four, and more
(อิน ไนนทิ โฟ , แอนด์ โม)
What do we do? For us?
(ว๊อท ดู วี ดู ฟอร์ อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Do We Go From Here (interlude) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น