เนื้อเพลง My World คำอ่านไทย Tech N9ne feat Dalima, Brotha Lynch Hung

In a world of misery and within this 3 planets collide.
( อิน อะ เวิลด อ็อฝ มีสริ แอนด์ วิธอิน ดิส 3 แพล๊เหน็ท คอลไลด์)
Brotha Lynch, Dalima, Tech N9ne
(บอตดา ลินช , Dalima , ทิค N9ne)
Bring you along for the ride.
(บริง ยู อะลอง ฟอร์ เดอะ ไรด์)

[Brotha Lynch:]
([ บอตดา ลินช : ])
Wait a minute I’m from the Westcoast Conference
(เว้ท ดา มิ๊หนิท แอม ฟรอม เดอะ เวสโคลด คอนเฟอะเร็นซ)
Like Kobe or James Worthy You could just call me king of the valley.
(ไล๊ค โกบี ออ เจม เวอฑิ ยู เคิด จั๊สท คอลลํ มี คิง อ็อฝ เดอะ แฝ๊เล่ย์)
All I need is a game jersey. N*gga [nuts and guts] get serverd up when I get all spittin up?
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา เกม เจอสิ เอ็น *gga [ นัท แซน กัท ] เก็ท serverd อั๊พ เว็น นาย เก็ท ดอร์ สปิทดิน อั๊พ)
Cut it up gut it up with cold cuts with another nut heated up came dirty.
(คัท ดิธ อั๊พ กัท ดิธ อั๊พ วิธ โคลด์ คัท วิธ อะน๊าเทร่อร์ นัท ฮีท อั๊พ เคม เดอทิ)
I’ll be off in that kryptonite turn them into liquidites stain his jersey
(อิลล บี ออฟฟ อิน แดท คริพทูไน เทิร์น เด็ม อิ๊นทู liquidites สเทน ฮิส เจอสิ)
leave him in the back of the Elco like Helpter Skelp stick it to them like velcro n*gga.
(ลี๊ฝ ฮิม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ดิ elco ไล๊ค Helpter Skelp สทิ๊ค อิท ทู เด็ม ไล๊ค velcro เอ็น *gga)
I’m a b*tch killa I’m a n*gga ditch quick to rip ya ?? murder b*tcha witcha ima jack ya night strip ya dat night
(แอม มา บี *tch คิวลา แอม มา เอ็น *gga ดิช ควิค ทู ริพ ยา เม๊อร์เด้อร์ บี *tcha วิทชา แอมอา แจ็ค ยา ไน๊ท ซทริพ ยา แดซ ไน๊ท)
split ya legs open and d*ck ya. But then ima ?? rippen ya [grubs] eat your meat
(สพลิ๊ท ยา เล้ก โอ๊เพ่น แอนด์ d*ck ยา บั๊ท เด็น แอมอา rippen ยา [ กรับ ] อี๊ท ยุร มี๊ท)
demeat your pleate with the meat clever I did not see ya either four corner reciever court order deleecher
(demeat ยุร pleate วิธ เดอะ มี๊ท เคล๊เฝ่อร์ ไอ ดิด น็อท ซี ยา ไอ๊เทร่อ โฟ ค๊อร์เน่อร์ reciever คอร์ท อ๊อร์เด้อร์ deleecher)
tech order me I’m bringing a caesar and a suicide note do I die low keys in the backseat cut necks
(ทิค อ๊อร์เด้อร์ มี แอม บริงกิง อะ ซีเสอะ แอนด์ อะ ซุยไซ้ด โน๊ท ดู ไอ ดาย โลว คีย์ ซิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ คัท เน็ค)
i’m sexist [rocked] to get [nabbed] Brotha Lynch I’m neckless express this sexist.
(แอม sexist [ ร๊อค ] ทู เก็ท [ nabbed ] บอตดา ลินช แอม เน็คเลส เอ็กซเพรส ดิส sexist)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด)

?? From the South
(ฟรอม เดอะ เซ๊าธ)

[Dalima:]
([ Dalima : ])
Cause I be Dalima motherf*ckers hatin me for the longest. Could it be that I’m critical lyrically flawless.
(ค๊อส ไอ บี Dalima motherf*ckers แฮดดิน มี ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ เคิด ดิท บี แดท แอม คริ๊ทิคอล ลีลิคครี ฟลอเล็ซ)
And if i’m heated I could be mentally conscious. I could be ?
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม ฮีท ดาย เคิด บี เมนแท็ลลิ ค๊อนเชียส ซาย เคิด บี)
from the flame only being held accountable for making the change to whatever it regards a [beat].
(ฟรอม เดอะ เฟลม โอ๊นลี่ บีอิง เฮ็ลด accountable ฟอร์ เมคอิง เดอะ เช้งจํ ทู ฮว็อทเอฝเออะ อิท รีการ์ด ซา [ บีท ])
[In the niddle of the sage] i’m bustin like a 12 gauge.
([ อิน เดอะ niddle อ็อฝ เดอะ เซจ ] แอม บัสติน ไล๊ค เก 12 เกจ)
You could never really do a n*gga that hang you up that slip ?
(ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ดู อะ เอ็น *gga แดท แฮง ยู อั๊พ แดท สลิ๊พ)
Drank ya ima cider with a fully loaded rifle undecided whether or not i cut up your brian or guts.
(ดแร็งค ยา แอมอา ไซเดอะ วิธ อะ ฟูลลิ โหลด ไร๊เฟิ่ล อันดิไซดอิด ฮเวทเออะ ออ น็อท ไอ คัท อั๊พ ยุร ไบรเอน ออ กัท)
[[Tech:] I get spaced out sometimes.]
([ [ ทิค : ] ไอ เก็ท สเพ๊ซ เอ๊าท ซัมไทม์ ])
And it’s like i’m a heathen whether or not you believe in everytime I rap a motherf*cker stop breathin. ?
(แอนด์ อิทซ ไล๊ค แอม มา ฮีเฑ็น ฮเวทเออะ ออ น็อท ยู บีลี๊ฝ อิน เอ๊รี่ไทม์ ไอ แร็พ อะ motherf*cker สท๊อพ บีตดิน)
Dalima for a reason well let me introduce you to the crucial upliftin future.
(Dalima ฟอร์ รา รี๊ซั่น เวลล เล็ท มี อินโทรดิ๊วซ ยู ทู เดอะ ครู๊เชี่ยล upliftin ฟิ๊วเช่อร์)
Recruit you and seduce you to the butal grouper.
(รีครู๊ท ยู แอนด์ ซิดยูซ ยู ทู เดอะ butal grouper)
N*gga better get ready casue we know we put together the [fettiest]
(เอ็น *gga เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เร๊ดี้ คัชชู วี โนว์ วี พุท ทูเก๊ทเธ่อร์ เดอะ [ fettiest ])
chemical flame energetic well imbeded into your brain Tech N9ne Dalima Brotha Lynch life.
(เคมอิแค็ล เฟลม เอเนอะเจทอิค เวลล อิมเบด อิ๊นทู ยุร เบรน ทิค N9ne Dalima บอตดา ลินช ไล๊ฟ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด)

[Tech N9ne:]
([ ทิค N9ne : ])
Figth this phantom ya freakin family will fall flat.
(Figth ดิส แฟนทัม ยา ฟริกคิน แฟ๊มิลี่ วิล ฟอลล์ แฟลท)
Bunk Bianca’s beat em black and blue witha baseball bat.
(บังค Biancas บีท เอ็ม แบล๊ค แอนด์ บลู witha เบสบอล แบท)
I might be a small cat but I won’t use disgression hit em wit a weapon steppin with em all rat 20-11 I make em all skat.
(ไอ ไมท บี อะ สมอลล์ แค๊ท บั๊ท ไอ ว็อนท ยู๊ส disgression ฮิท เอ็ม วิท ดา เว๊พ่อน สเตปปิน วิธ เอ็ม ออล แร๊ท 20 11 ไอ เม้ค เอ็ม ออล skat)
Now prosperous Tech’s not with his crowd.
(นาว พรอซเพอะรัซ ทิค น็อท วิธ ฮิส คราวดํ)
He’s lost in his clouds rather be offed than softed with his style.
(อีส ล็อซท อิน ฮิส คลาวดํ ร๊าเธ่อร์ บี ออฟฟ แฑ็น ซ๊อฟท วิธ ฮิส สไทล์)
I got hopes that might light ya better but I been broke so I might swipe your chedda.
(ไอ ก็อท โฮพ แดท ไมท ไล๊ท ยา เบ๊ทเท่อร์ บั๊ท ไอ บีน บโรค โซ ไอ ไมท ซไวพ ยุร เชรดดา)
You betta get ready give me your gotta Vendetta. Come in to get a brotha weed and money and whatever.
(ยู แบทดา เก็ท เร๊ดี้ กี๊ฝ มี ยุร กอททะ เฝ็นเดททะ คัม อิน ทู เก็ท ดา บอตดา วี แอนด์ มั๊นนี่ แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ)
[[Tech:] Nobody said it was going to be easy but deceave me believe me your [buried dark buried dark] in Macropolis.
([ [ ทิค : ] โนบอดี้ เซ็ด ดิท วอส โกอิ้ง ทู บี อีสอิ บั๊ท deceave มี บีลี๊ฝ มี ยุร [ เบ๊อรี่ ด๊าร์ค เบ๊อรี่ ด๊าร์ค ] อิน Macropolis)
Wonder you gonna see me on T.V. You better believe me Tech would [never know the opposite?]
(วั๊นเด้อร ยู กอนนะ ซี มี ออน ที วี ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ มี ทิค เวิด [ เน๊เฝ่อร์ โนว์ ดิ อ๊อพโพสิท ])
Rewrite my life give me life in a fight for what’s right I liberante quidado 151 Rum is how we run slim slums then comes Diablo.
(รีไรท มาย ไล๊ฟ กี๊ฝ มี ไล๊ฟ อิน อะ ไฟ้ท ฟอร์ ว๊อท ไร๊ท ไอ liberante quidado 151 รัม อีส ฮาว วี รัน สลิม สลัม เด็น คัม Diablo)
I need a medic cause a murder energetic in the cerabellum never tell em
(ไอ นี๊ด อะ เมดอิค ค๊อส อะ เม๊อร์เด้อร์ เอเนอะเจทอิค อิน เดอะ cerabellum เน๊เฝ่อร์ เทลล เอ็ม)
I got one of the worst problems in the medulaoblon-gota you gotta going one helluva shot.
(ไอ ก็อท วัน อ็อฝ เดอะ เวิ๊ร์สท โพร๊เบล่ม ซิน เดอะ medulaoblon gota ยู กอททะ โกอิ้ง วัน เฮวลูฝวา ฌ็อท)
[No more darkness how did I start this. Feelin bizarre sh*t. Like in your carcass.]
([ โน โม ดาคเน็ซ ฮาว ดิด ดาย สท๊าร์ท ดิส ฟีลิน บิซารร์ ฌะ *ที ไล๊ค อิน ยุร คาคัซ ])
I’m the ruler in my kingdom and my dark seat is hot. Step into my world and your heartbeat stop!
(แอม เดอะ รูลเออะ อิน มาย คีงดัม แอนด์ มาย ด๊าร์ค ซีท อีส ฮอท สเท็พ อิ๊นทู มาย เวิลด แอนด์ ยุร ฮาร์ทบีท สท๊อพ !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world [Tech N9ne Catch]
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด [ ทิค N9ne แค็ทช ])
Welcome to my world
(เว้ลคั่ม ทู มาย เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My World คำอ่านไทย Tech N9ne feat Dalima, Brotha Lynch Hung

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น