เนื้อเพลง Almost Independence Day คำอ่านไทย Van Morrison

I can hear them calling way from Oregon
( ไอ แคน เฮียร เด็ม คอลลิง เวย์ ฟรอม Oregon)
I can hear them calling way from Oregon
(ไอ แคน เฮียร เด็ม คอลลิง เวย์ ฟรอม Oregon)
And it’s almost Independence Day
(แอนด์ อิทซ อ๊อลโมสท อินดิเพนเด็นซ เดย์)

Me and my lady, we go steppin’ [we go steppin’]
(มี แอนด์ มาย เล๊ดี้ , วี โก สเตปปิน [ วี โก สเตปปิน ])
We go steppin’ way out on China town
(วี โก สเตปปิน เวย์ เอ๊าท ออน ไชนะ ทาวน์)
All to buy some Hong Kong silver
(ออล ทู บาย ซัม Hong คอง ซิ๊ลเฝ่อร)
And the wadin’ rushing river [we go steppin’]
(แอนด์ เดอะ wadin รูซชิง ริ๊เฝ่อร์ [ วี โก สเตปปิน ])
We go out on the, out on the town tonight
(วี โก เอ๊าท ออน เดอะ , เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์ ทูไน๊ท)

I can hear the fireworks
(ไอ แคน เฮียร เดอะ ไฟเออเวิร์ค)
I can hear the fireworks
(ไอ แคน เฮียร เดอะ ไฟเออเวิร์ค)
I can hear the fireworks
(ไอ แคน เฮียร เดอะ ไฟเออเวิร์ค)
Up and down the, up and down the San Francisco bay
(อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ , อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ แซน แฟรนคิซโก เบย์)
Up and down the, up and down the San Francisco bay
(อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ , อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ แซน แฟรนคิซโก เบย์)
I can hear them echoing
(ไอ แคน เฮียร เด็ม แอคโคลิง)
I can hear, I can hear them echoing
(ไอ แคน เฮียร , ไอ แคน เฮียร เด็ม แอคโคลิง)
Up and down the, up and down the San Francisco bay
(อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ , อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ แซน แฟรนคิซโก เบย์)

I can see the boats in the harbor [way across the harbor]
(ไอ แคน ซี เดอะ โบ๊ท ซิน เดอะ ฮาเบอะ [ เวย์ อะคร๊อส เดอะ ฮาเบอะ ])
Lights shining out [lights shining out]
(ไล๊ท ชายนิง เอ๊าท [ ไล๊ท ชายนิง เอ๊าท ])
And a cool, cool night
(แอนด์ อะ คูล , คูล ไน๊ท)
And a cool, cool night across the harbor
(แอนด์ อะ คูล , คูล ไน๊ท อะคร๊อส เดอะ ฮาเบอะ)
I can hear the fireworks
(ไอ แคน เฮียร เดอะ ไฟเออเวิร์ค)
I can hear the people, people shouting out
(ไอ แคน เฮียร เดอะ พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ชาวดิง เอ๊าท)
I can hear the people shouting out [up and down the line]
(ไอ แคน เฮียร เดอะ พี๊เพิ่ล ชาวดิง เอ๊าท [ อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ ไลน์ ])
And it’s almost Independence Day
(แอนด์ อิทซ อ๊อลโมสท อินดิเพนเด็นซ เดย์)

I can see the lights way out in the harbor
(ไอ แคน ซี เดอะ ไล๊ท เวย์ เอ๊าท อิน เดอะ ฮาเบอะ)
And the cool, and the cool, and the cool night
(แอนด์ เดอะ คูล , แอนด์ เดอะ คูล , แอนด์ เดอะ คูล ไน๊ท)
And the cool, and the cool, and the cool night breeze
(แอนด์ เดอะ คูล , แอนด์ เดอะ คูล , แอนด์ เดอะ คูล ไน๊ท บร๊ซ)
And I feel the cool night breeze
(แอนด์ ดาย ฟีล เดอะ คูล ไน๊ท บร๊ซ)
And I feel, feel, feel the cool night breeze
(แอนด์ ดาย ฟีล , ฟีล , ฟีล เดอะ คูล ไน๊ท บร๊ซ)
And the boats go by
(แอนด์ เดอะ โบ๊ท โก บาย)
And it’s almost Independence Day
(แอนด์ อิทซ อ๊อลโมสท อินดิเพนเด็นซ เดย์)
And it’s almost, and it’s almost Independence Day
(แอนด์ อิทซ อ๊อลโมสท , แอนด์ อิทซ อ๊อลโมสท อินดิเพนเด็นซ เดย์)

Way up and down the line
(เวย์ อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ ไลน์)
Way up and down the line…
(เวย์ อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ ไลน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost Independence Day คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น