เนื้อเพลง All These Lives คำอ่านไทย Daughtry

Doesn’t come down when she calls,
( ดัสอินท คัม เดาน เว็น ชี คอลลํ ,)
” It’s time for breakfast. ”
(” อิทซ ไทม์ ฟอร์ บเรคฟัซท “)
Momma can’t get down those halls
(มอมมา แค็นท เก็ท เดาน โฑส ฮอลล์)
Fast enough to see
(ฟาสท อีน๊าฟ ทู ซี)
Glass is sprayed across the floor
(กล๊าสส ซิส สเพรย์ อะคร๊อส เดอะ ฟลอร์)
From the broken window.
(ฟรอม เดอะ บโรเค็น วิ๊นโด้ว)
She can’t breathe anymore.
(ชี แค็นท บรีฑ แอนนี่มอ)
Can’t deny what we know.
(แค็นท ดีนาย ว๊อท วี โนว์)

They’re gonna find you, just believe.
(เดรว กอนนะ ไฟนด์ ยู , จั๊สท บีลี๊ฝ)
You’re not a person; you’re a disease.
(ยัวร์ น็อท ดา เพ๊อร์ซั่น ; ยัวร์ อะ ดีซี๊ส)

All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
Broken homes from separation.
(บโรเค็น โฮม ฟรอม เซพะเรฌัน)
Don’t you know it’s violation?
(ด้อนท์ ยู โนว์ อิทซ ไฝโอะเลฌัน)
It’s so wrong, but you’ll see.
(อิทซ โซ รอง , บั๊ท โยว ซี)
Never gonna let you take my world from me.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู เท้ค มาย เวิลด ฟรอม มี)
The world outside these walls may know you’re breathing,
(เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์ เมย์ โนว์ ยัวร์ บรีสดิง ,)
But you ain’t comin’ in.
(บั๊ท ยู เอน คัมอิน อิน)
You ain’t comin’ in.
(ยู เอน คัมอิน อิน)

Posters hung on building walls
(โพซเทอะ ฮัง ออน บีลดิง วอลล์)
Of missing faces.
(อ็อฝ มีซซิง เฟซ)
Months go by without the cause,
(มั้นธ โก บาย วิธเอ๊าท เดอะ ค๊อส ,)
The clues, or traces.
(เดอะ คลู , ออ เทร๊ซ)

They’re gonna find you, just believe.
(เดรว กอนนะ ไฟนด์ ยู , จั๊สท บีลี๊ฝ)
You’re not a person; you’re a disease.
(ยัวร์ น็อท ดา เพ๊อร์ซั่น ; ยัวร์ อะ ดีซี๊ส)

All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
Broken homes from separation.
(บโรเค็น โฮม ฟรอม เซพะเรฌัน)
Don’t you know it’s violation?
(ด้อนท์ ยู โนว์ อิทซ ไฝโอะเลฌัน)
It’s so wrong, but you’ll see.
(อิทซ โซ รอง , บั๊ท โยว ซี)
Never gonna let you take my world from me.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู เท้ค มาย เวิลด ฟรอม มี)
The world outside these walls may know you’re breathing,
(เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์ เมย์ โนว์ ยัวร์ บรีสดิง ,)
But you ain’t comin’ in.
(บั๊ท ยู เอน คัมอิน อิน)

Shed the light on all the ones who never thought they would become
(ชี เดอะ ไล๊ท ออน ออล ดิ วัน ฮู เน๊เฝ่อร์ ธอท เด เวิด บีคัม)
A father, mother asking why this world can be so cold.
(อะ ฟ๊าเท่อร , ม๊าเธ่อร์ อาคกิ้ง วาย ดิส เวิลด แคน บี โซ โคลด์)

Doesn’t come down when she calls,
(ดัสอินท คัม เดาน เว็น ชี คอลลํ ,)
” It’s time for breakfast. ”
(” อิทซ ไทม์ ฟอร์ บเรคฟัซท “)
The memories begin to fall.
(เดอะ เมรโมรี บีกิน ทู ฟอลล์)
She asks, ” When will I be free? ”
(ชี อาสคฺ , ” เว็น วิล ไอ บี ฟรี “)

All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
Broken homes from separation.
(บโรเค็น โฮม ฟรอม เซพะเรฌัน)
Don’t you know it’s violation?
(ด้อนท์ ยู โนว์ อิทซ ไฝโอะเลฌัน)
It’s so wrong, but you’ll see.
(อิทซ โซ รอง , บั๊ท โยว ซี)
Never gonna let you take my world from me.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู เท้ค มาย เวิลด ฟรอม มี)
The world outside these walls may know you’re breathing,
(เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์ เมย์ โนว์ ยัวร์ บรีสดิง ,)
But you ain’t comin’ in.
(บั๊ท ยู เอน คัมอิน อิน)

All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
All these lives that you’ve been taking,
(ออล ฑิส ไล้ฝ แดท ยู๊ฟ บีน เทคอิง ,)
Deep inside, my heart is breaking.
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , มาย ฮาร์ท อีส บเรคคิง)
The world outside these walls may know you’re breathing,
(เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์ เมย์ โนว์ ยัวร์ บรีสดิง ,)
The world outside these walls may know you’re breathing,
(เดอะ เวิลด เอ๊าทไซ้ด ฑิส วอลล์ เมย์ โนว์ ยัวร์ บรีสดิง ,)
But you ain’t comin’ in.
(บั๊ท ยู เอน คัมอิน อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All These Lives คำอ่านไทย Daughtry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น