เนื้อเพลง Everybody’s Everything คำอ่านไทย Santana

[Music/ Lyrics: Carlos Santana, Tyrone Moss, & Milton Brown]
( [ มิ๊วสิค / ลีริค : คาร์โลส ซันทาน่า , ทายโรน ม็อซ , & Milton บราวนํ ])

Lead Vocal: Seems like everybody’s waiting
(ลี๊ด โฝแค็ล : ซีม ไล๊ค เอวี่บอดี้ เวททิง)
For a new change to come around.
(ฟอร์ รา นิว เช้งจํ ทู คัม อะราวนฺดฺ)

Background: Come around, come around, come around.
(แบ็คกราว : คัม อะราวนฺดฺ , คัม อะราวนฺดฺ , คัม อะราวนฺดฺ)

Lead Vocal: Waiting for the day when the
(ลี๊ด โฝแค็ล : เวททิง ฟอร์ เดอะ เดย์ เว็น เดอะ)
King, Queen of soul sing around
(คิง , ควีน อ็อฝ โซล ซิง อะราวนฺดฺ)

Background: Sing around, sing around, sing around, sing around.
(แบ็คกราว : ซิง อะราวนฺดฺ , ซิง อะราวนฺดฺ , ซิง อะราวนฺดฺ , ซิง อะราวนฺดฺ)

Lead Vocal: You can understand everything’s to
(ลี๊ด โฝแค็ล : ยู แคน อั๊นเด้อรสแทนด เอ๊วี่ติง ทู)
share. Let your spirit dance brothers everywhere. Let your head be free,
(แชร์ เล็ท ยุร สพีหริท แด๊นซ์ บร๊าเท่อรํ เอวี่แวร์ เล็ท ยุร เฮด บี ฟรี ,)
turn the wisdom key
(เทิร์น เดอะ วีสดัม คีย์)
Find it naturally – see you’re lucky to be.
(ไฟนด์ ดิท แนชแร็ลลิ ซี ยัวร์ ลัคคิ ทู บี)
Dig this sound It’s been round and round and round.
(ดีกกํ ดิส ซาวน์ด อิทซ บีน ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ ราวนด)

You get out your cold feet ba-by
(ยู เก็ท เอ๊าท ยุร โคลด์ ฟีท บา บาย)
Something on your back lay it down.
(ซัมติง ออน ยุร แบ็ค เลย์ อิท เดาน)

Background: Lay it down, lay it down, lay it down.
(แบ็คกราว : เลย์ อิท เดาน , เลย์ อิท เดาน , เลย์ อิท เดาน)

Lead Vocal: Don’t you know honey maybe your light might shine this whole town
(ลี๊ด โฝแค็ล : ด้อนท์ ยู โนว์ ฮั๊นนี่ เมบี ยุร ไล๊ท ไมท ไชน์ ดิส โฮล ทาวน์)

Background: This whole town, this whole town, this whole town, sing around.
(แบ็คกราว : ดิส โฮล ทาวน์ , ดิส โฮล ทาวน์ , ดิส โฮล ทาวน์ , ซิง อะราวนฺดฺ)

Lead Vocal: Time for you to all get down
(ลี๊ด โฝแค็ล : ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ออล เก็ท เดาน)
Yeah do it
(เย่ ดู อิท)

Organ solo:
(อ๊อร์แกน โซ๊โล่ :)

Background: Get ready uh – Get ready Uh –
(แบ็คกราว : เก็ท เร๊ดี้ อา เก็ท เร๊ดี้ อา)
Get ready uh – Get ready Uh –
(เก็ท เร๊ดี้ อา เก็ท เร๊ดี้ อา)

Lead Vocal: Dig this sound
(ลี๊ด โฝแค็ล : ดีกกํ ดิส ซาวน์ด)
It’s been round and round and round
(อิทซ บีน ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ ราวนด)

You can understand everything’s to share.
(ยู แคน อั๊นเด้อรสแทนด เอ๊วี่ติง ทู แชร์)
Let your spirit dance brothers everywhere.
(เล็ท ยุร สพีหริท แด๊นซ์ บร๊าเท่อรํ เอวี่แวร์)
Let your head be free.
(เล็ท ยุร เฮด บี ฟรี)
Turn the wisdom key
(เทิร์น เดอะ วีสดัม คีย์)
Find it naturally, see you’re lucky to be
(ไฟนด์ ดิท แนชแร็ลลิ , ซี ยัวร์ ลัคคิ ทู บี)
Sing it loud
(ซิง อิท เลาด)
It’s time for you to all get down
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ออล เก็ท เดาน)
Yeah do it.
(เย่ ดู อิท)

Guitar solo:
(กิทา โซ๊โล่ :)

Background
(แบ็คกราว)
[8 times]: Get ready Uh
([ 8 ไทม์ ] : เก็ท เร๊ดี้ อา)

Lead Vocal: Sing it loud
(ลี๊ด โฝแค็ล : ซิง อิท เลาด)
It’s time for you to all get down
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู ออล เก็ท เดาน)
Yeah do it.
(เย่ ดู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody’s Everything คำอ่านไทย Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น