เนื้อเพลง I Know You Don’t Love Me คำอ่านไทย Tony Yayo feat 50 Cent, Lloyd Banks, Young Buck

[Intro / Chorus: 50 Cent]
( [ อินโทร / ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
Yeah.. I know you don’t love me, I know you don’t love me
(เย่ ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You ain’t the same when Jay-Z’s around
(ยู เอน เดอะ เซม เว็น เจ Zs อะราวนฺดฺ)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You scream and holler when Eminem’s in town
(ยู สครีม แอนด์ ฮอลเลอะ เว็น เอมมีนเอม ซิน ทาวน์)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
Snoop put me up on how the hoes get down
(ซนูพ พุท มี อั๊พ ออน ฮาว เดอะ โฮ เก็ท เดาน)
I know you like Nelly, like Kelly, Ludacris
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค เนลลี , ไล๊ค เคลลี่ , ลูดาคริ)
Try to run game on me you punk b*tch
(ธราย ทู รัน เกม ออน มี ยู พรัค บี *tch)
I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
Gators and ostrich, you know we in power
(เกเดอร์ แซน ออซทริช , ยู โนว์ วี อิน พ๊าวเว่อร์)
You could see my outfit on the Discovery Channel
(ยู เคิด ซี มาย เอ้าฟิท ออน เดอะ ดิซคัฝเออะริ แช๊นเนล)
I’m a stunner, my b*tches train like robots
(แอม มา ซทันเนอะ , มาย บี *tches เทรน ไล๊ค โรบ๊อท)
They sniff coke, deep throat, and they hold out glocks
(เด ซนิฟ โคค , ดี๊พ โธร๊ท , แอนด์ เด โฮลด์ เอ๊าท คล็อก)
It’s the brick-copper, the L-sharper
(อิทซ เดอะ บริ๊ค ค๊อพเพ่อร์ , เดอะ แอล ฌาเพอะ)
645 NASCAR driver that’s known to spit lava
(645 NASCAR ดไรฝเออะ แด้ท โนน ทู ซพิท ลาฝะ)
I’m in Cancun, with a model in the bedroom
(แอม อิน แคนคูน , วิธ อะ โม๊เด็ล อิน เดอะ เบดรูม)
Her p*ssy tight like an airplane bathroom
(เฮอ พี *ssy ไท๊ท ไล๊ค แอน แอพเลน บาทรูม)
Talk out your mouth piece, baby pah
(ท๊อล์ค เอ๊าท ยุร เม๊าธ พี๊ซ , เบ๊บี้ pah)
The baby A-R will make it hot like South Beach
(เดอะ เบ๊บี้ อะ อาร์ วิล เม้ค อิท ฮอท ไล๊ค เซ๊าธ บีช)
I move like, Bin Laden armed with them hammers
(ไอ มู๊ฝ ไล๊ค , บิน เลเดน อาร์ม วิธ เด็ม แฮ๊มเมอร์)
in that new Jag wagon, with James Bond vagrant
(อิน แดท นิว แจ็ก แว๊ก๊อน , วิธ เจม บอนดฺ เฝกแร็นท)
Medina all – red; mira give me – head
(Medina ออล เร้ด ; มายรา กี๊ฝ มี เฮด)
Bad b*tch, look like Eva Mendes
(แบ้ด บี *tch , ลุ๊ค ไล๊ค อีว่า Mendes)
I’m a gangsta, general, comrade n*gga
(แอม มา แก๊งซดา , เจ๊นเนอรัล , คอมริด เอ็น *gga)
Drug money, blood money in a brown bag n*gga
(ดรัก มั๊นนี่ , บลัด มั๊นนี่ อิน อะ บราวนํ แบ๊ก เอ็น *gga)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You ain’t the same whenever Banks around
(ยู เอน เดอะ เซม ฮเว็นเอฝเออะ แบ๊งค อะราวนฺดฺ)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You scream and holler whenever Usher’s in town
(ยู สครีม แอนด์ ฮอลเลอะ ฮเว็นเอฝเออะ อัฌเออะ ซิน ทาวน์)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
See Dre put me up on how the hoes get down
(ซี ดรี พุท มี อั๊พ ออน ฮาว เดอะ โฮ เก็ท เดาน)
I know you like Buck and that Dirty South sh*t
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค บั๊ค แอนด์ แดท เดอทิ เซ๊าธ ฌะ *ที)
Try to run game on me you punk b*tch
(ธราย ทู รัน เกม ออน มี ยู พรัค บี *tch)
I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
I’m in the candy-painted Range, Cardier frame
(แอม อิน เดอะ แค๊นดี้ เพ้นท เร๊นจ , Cardier เฟรม)
Six-by-nines playin so I can hear e’ry thang
(ซิกซ์ บาย ไนน เพลย์ยิน โซ ไอ แคน เฮียร เออะริ เตง)
Heavy on the gas homie, hoggin up two lanes
(เฮ๊ฝฝี่ ออน เดอะ แก๊ซ โฮมี , hoggin อั๊พ ทู เลน)
The navigation got me to where I’m gon’ be stayin
(เดอะ แนฝิเกฌัน ก็อท มี ทู แวร์ แอม ก็อน บี สเตยิน)
The trunk full of somethin that can get a n*gga life
(เดอะ ทรังค ฟูล อ็อฝ ซัมติน แดท แคน เก็ท ดา เอ็น *gga ไล๊ฟ)
So my seatbelt’s on, and I’m stoppin at the light
(โซ มาย ซิตเบลทฺ ออน , แอนด์ แอม สตอปพิน แอ็ท เดอะ ไล๊ท)
I done been to Queens before but not behind the wheel
(ไอ ดัน บีน ทู ควีน บีฟอร์ บั๊ท น็อท บีฮายน์ เดอะ วีล)
I’m a country n*gga, ain’t this many buildings where I live
(แอม มา คั๊นทรี่ เอ็น *gga , เอน ดิส เมนอิ บีลดิง แวร์ ไอ ไล้ฝ)
But the business gotta be handled so where this coward at?
(บั๊ท เดอะ บีสเน็ซ กอททะ บี แฮ๊นเดิ้ล โซ แวร์ ดิส โค๊หวาร์ด แอ็ท)
We leave a couple n*ggaz layin, bet them b*tches holla back
(วี ลี๊ฝ อะ คั๊พเพิ่ล เอ็น *ggaz เลย์อิน , เบ๊ท เด็ม บี *tches ฮอลละ แบ็ค)
Ever since Yayo been home it’s been on
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ Yayo บีน โฮม อิทซ บีน ออน)
Smackin n*ggaz up, employers is gettin sent home [yeah!]
(สแมกคิน เอ็น *ggaz อั๊พ , เอ็มพล๊อยเย่อร์ ซิส เกดดิน เซ็นท โฮม [ เย่ ! ])
On this battlefield, you know, it’s kill or be killed
(ออน ดิส แบเดิลเฟียว , ยู โนว์ , อิทซ คิลล์ ออ บี คิลล์)
Leavin n*ggaz with bulletholes and hospital bills
(เลวิน เอ็น *ggaz วิธ bulletholes แซน ฮ๊อสพิท่อล บิลล์)
This is how it is homie, La Costa Nostra
(ดิส ซิส ฮาว อิท อีส โฮมี , ลา Costa Nostra)
I won’t stop ’til I’m on a ” Wanted ” poster, motherf*ckers
(ไอ ว็อนท สท๊อพ ทิล แอม ออน อะ ” ว้อนท ” โพซเทอะ , motherf*ckers)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You ain’t the same when Lil’ Jon’s around
(ยู เอน เดอะ เซม เว็น ลิล จอนนี่ อะราวนฺดฺ)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You scream and holler when Slim Thug’s in town
(ยู สครีม แอนด์ ฮอลเลอะ เว็น สลิม ธัก ซิน ทาวน์)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
Yeah Em put me up on how the hoes get down
(เย่ เอ็ม พุท มี อั๊พ ออน ฮาว เดอะ โฮ เก็ท เดาน)
I ain’t got time for a groupie ass b*tch
(ไอ เอน ก็อท ไทม์ ฟอร์ รา กรูพพี อาซ บี *tch)
Try to run game and they ain’t about sh*t
(ธราย ทู รัน เกม แอนด์ เด เอน อะเบ๊าท ฌะ *ที)
I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
Uh-uh, yeah
(อา อา , เย่)
You should thank the Lord if the ray gon’ getcha
(ยู เชิด แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด อิ๊ฟ เดอะ เรย์ ก็อน แกทชา)
Cause the sawed-off’ll microwave a n*gga like, Adolf Hitler
(ค๊อส เดอะ ซอว์ offll ไมคโระเวฝ อะ เอ็น *gga ไล๊ค , Adolf ฮิตเลอร์)
F*ck pressure, I enter the ring calm
(เอฟ *ck พเรฌเออะ , ไอ เอ๊นเท่อร์ เดอะ ริง คาลํม)
I’m nicer than them Japanese n*ggaz in ping-pong
(แอม นายเซอร์ แฑ็น เด็ม แจพะนิส เอ็น *ggaz อิน พิง pong)
Look at my ring don, lease a 100 K for bling on
(ลุ๊ค แกท มาย ริง ด็อน , ลี๊ส อะ 100 เค ฟอร์ บลิง ออน)
Smokin the same buddha as the courtroom shooter
(สโมกิน เดอะ เซม บูดดะ แอส เดอะ โครชรูม ฌูเทอะ)
I got the mind of a genius; the rag-white Jag
(ไอ ก็อท เดอะ ไมนด์ อ็อฝ อะ จี๊เนียส ; เดอะ แร๊ก ไว๊ท แจ็ก)
Backhand like Venus’s, jab while zappin ya b*tch
(แบคแฮนสฺ ไล๊ค วีนัส , แจ็บ ไวล์ zappin ยา บี *tch)
I’m makin her knees knock in the lab
(แอม เมกิน เฮอ นี น๊อค อิน เดอะ แหล๊บ)
Let off, and send her to the weed spot in the cab
(เล็ท ออฟฟ , แอนด์ เซ็นด เฮอ ทู เดอะ วี สพอท อิน เดอะ แค๊บ)
And I don’t hate all music, I just hate y’alls
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ เฮท ออล มิ๊วสิค , ไอ จั๊สท เฮท ยอล)
And I hear you when you whisper, got the ear of Ray Charles
(แอนด์ ดาย เฮียร ยู เว็น ยู วิสเพ่อร์ , ก็อท ดิ เอียร อ็อฝ เรย์ ชาเรวซฺ)
I’m ahead of my class f*cker
(แอม อะเฮด อ็อฝ มาย คลาสสํ เอฟ *cker)
And I only serve a b*tch once so they treat my d*ck like the Last Supper
(แอนด์ ดาย โอ๊นลี่ เซิร์ฝ อะ บี *tch วั๊นซ โซ เด ทรี๊ท มาย d*ck ไล๊ค เดอะ ล๊าสท ซัพเพอะ)
N*ggaz callin out my name in vain
(เอ็น *ggaz คอลลิน เอ๊าท มาย เนม อิน เฝน)
When someone jab to the jaw they be the claim to fame
(เว็น ซัมวัน แจ็บ ทู เดอะ จอ เด บี เดอะ เคลม ทู เฟม)

[Chorus / Outro: 50 Cent]
([ ค๊อรัส / เอ๊าโต : 50 เซ็นท ])
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You ain’t the same whenever Banks around
(ยู เอน เดอะ เซม ฮเว็นเอฝเออะ แบ๊งค อะราวนฺดฺ)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
You scream and holler whenever Usher’s in town
(ยู สครีม แอนด์ ฮอลเลอะ ฮเว็นเอฝเออะ อัฌเออะ ซิน ทาวน์)
I know you don’t love me, I know you don’t love me
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
See Dre put me up on how the hoes get down
(ซี ดรี พุท มี อั๊พ ออน ฮาว เดอะ โฮ เก็ท เดาน)
I know you like Buck and that Dirty South sh*t
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค บั๊ค แอนด์ แดท เดอทิ เซ๊าธ ฌะ *ที)
Try to run game on me you punk b*tch
(ธราย ทู รัน เกม ออน มี ยู พรัค บี *tch)
I know you don’t love me, I know you don’t love me…
(ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know You Don’t Love Me คำอ่านไทย Tony Yayo feat 50 Cent, Lloyd Banks, Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น