เนื้อเพลง Snakes on a Plane (Bring It) คำอ่านไทย Cobra Starship

[Samuel L. Jackson:]
( [ Samuel แอล แจคสัน : ])
” That’s it!
(” แด้ท ซิท !)
I’ve had it with these motherf*cking snakes
(แอฝ แฮ็ด ดิท วิธ ฑิส motherf*คิง สเน๊ค)
on this motherf*cking plane! ”
(ออน ดิส motherf*คิง เพลน ! “)

Times are strange
(ไทม์ แซร์ สเทร๊งจ)
We got a free upgrade for
(วี ก็อท ดา ฟรี อั๊พเกรด ฟอร์)
snakes on a plane.
(สเน๊ค ออน อะ เพลน)
F*ck em, I don’t care.
(เอฟ *ck เอ็ม , ไอ ด้อนท์ แคร์)
Bought the cheap champagne,
(บอท เดอะ ชี๊พ แฌ็มเพน ,)
we’re going down in flames, hey.
(เวีย โกอิ้ง เดาน อิน เฟลม , เฮ)

Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)

So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
Honey, I’m gonna make it out alive.
(ฮั๊นนี่ , แอม กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
I can see the venom in their eyes.
(ไอ แคน ซี เดอะ เฝนอัม อิน แดร์ อาย)
Goodbye.
(กู๊ดบาย)

It’s time to fly,
(อิทซ ไทม์ ทู ฟลาย ,)
to make the stars align
(ทู เม้ค เดอะ สทาร์ อะไลน)
with the turpentine
(วิธ เดอะ เทอเพ็นไทน)
lounging in their suits and ties.
(ลาวจิง อิน แดร์ ซุ๊ท แซน ไท)
Watch the whore’s parade
(ว๊อทช เดอะ โฮ พาเหรด)
for the price you paid, hey.
(ฟอร์ เดอะ ไพร๊ซ์ ยู เพลด , เฮ)

Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)

So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
Honey I’m gonna make it out alive
(ฮั๊นนี่ แอม กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
I can see the venom in their eyes
(ไอ แคน ซี เดอะ เฝนอัม อิน แดร์ อาย)

So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
Honey, I’m gonna make it out alive
(ฮั๊นนี่ , แอม กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
I can see the venom in their eyes
(ไอ แคน ซี เดอะ เฝนอัม อิน แดร์ อาย)
Goodbye.
(กู๊ดบาย)

Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
These snakes are slitherin’
(ฑิส สเน๊ค แซร์ slitherin)
with dollar signs in they eyes
(วิธ ดอลเลอะ ซายน ซิน เด อาย)
with tongues so reptilian
(วิธ ทั๊ง โซ เร็พทีลเอียน)
This industry’s venemous
(ดิส อิ๊นดัสทรี่ venemous)
with cold-blooded sentiment
(วิธ โคลด์ บลัด เซ๊นทิเม็นท)
No need for nervousness
(โน นี๊ด ฟอร์ เนอฝัซเน็ซ)
It’s just a little turbulence.
(อิทซ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เทอบิวเล็นซ)

So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
Honey I’m gonna make it out alive
(ฮั๊นนี่ แอม กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
I can see the venom in your eyes
(ไอ แคน ซี เดอะ เฝนอัม อิน ยุร อาย)

So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
Honey, I’m gonna make it out alive
(ฮั๊นนี่ , แอม กอนนะ เม้ค อิท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
So kiss me goodbye.
(โซ คิซ มี กู๊ดบาย)
I can see the venom in their eyes
(ไอ แคน ซี เดอะ เฝนอัม อิน แดร์ อาย)
Goodbye.
(กู๊ดบาย)

Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring.
(คัมมอน , บริง)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)
Oh, I’m ready for it
(โอ , แอม เร๊ดี้ ฟอร์ อิท)
Come on, bring it.
(คัมมอน , บริง อิท)

We seem to be losing altitude
(วี ซีม ทู บี โรซิง อั๊ลทิจูด)
at an alarming pace
(แอ็ท แอน อะลามิง เพซ)
Midtown downtown
(Midtown ดาวน์ทาวน์)
Snakes on a blog
(สเน๊ค ออน อะ บอกคฺ)
I suggest you grab your ankles
(ไอ ซั๊กเจสท ยู แกร๊บ ยุร แองเคิล)
and kiss your ass goodbye.
(แอนด์ คิซ ยุร อาซ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Snakes on a Plane (Bring It) คำอ่านไทย Cobra Starship

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น