เนื้อเพลง Can-I-B*tch คำอ่านไทย Eminem

[in a high falsetto voice]
( [ อิน อะ ไฮฮ ฟ็อลเซทโท ว๊อยซ์ ])
Uncle Marshall!
(อั๊งเคิ่ล มาร์แชลล์ !)
Will you tell us a bedtime story?
(วิล ยู เทลล อัซ ซา เบดทาม สท๊อรี่)
[regular voice]
([ เร๊กกูล่าร์ ว๊อยซ์ ])
Here we go…
(เฮียร วี โก)

Now once upon a time not long ago
(นาว วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ น็อท ลอง อะโก)
There was a little rapper about to blow
(แดร์ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แรพเพอ อะเบ๊าท ทู โบลว์)
But his album came and it was not good
(บั๊ท ฮิส อั๊ลบั้ม เคม แอนด์ ดิท วอส น็อท กู๊ด)
I think it went lead or double copper wood
(ไอ ทริ๊งค อิท เว็นท ลี๊ด ออ ดั๊บเบิ้ล ค๊อพเพ่อร์ วู๊ด)
So the silly little fans they were mislead
(โซ เดอะ ซิ๊ลลี่ ลิ๊ทเทิ่ล แฟน เด เวอ มีซลีด)
By a nerdy internet computer hip-hop head
(บาย อะ nerdy อินเตอเน็ต ค็อมพยูทเออะ ฮิพ ฮ็อพ เฮด)
” Me and you, ‘Clef, we’re gonna make some cash
(” มี แอนด์ ยู , คเล็ฟ , เวีย กอนนะ เม้ค ซัม แค๊ช)
Grab the silver paint and let’s paint my ass ”
(แกร๊บ เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร เพ้นท แอนด์ เล็ท เพ้นท มาย อาซ “)
Hey mister, would ya care to bare witness to
(เฮ มิ๊สเทอร์ , เวิด ยา แคร์ ทู แบร์ วิทเหนส ทู)
The ass-whippin’ I’m about to administer
(ดิ อาซ whippin แอม อะเบ๊าท ทู แอ็ดมีนอิซเทอะ)
To this ass-kissin’ little vaginal blister
(ทู ดิส อาซ คิซซิน ลิ๊ทเทิ่ล แฝจอิแน็ล บลีซเทอะ)
Stanabis, little Marshall Mathers’ sister
(Stanabis , ลิ๊ทเทิ่ล มาร์แชลล์ แมตเดอสฺ ซิ๊สเท่อร์)
And in this corner, we have the mister
(แอนด์ อิน ดิส ค๊อร์เน่อร์ , วี แฮ็ฝ เดอะ มิ๊สเทอร์)
Not havin’ it, it’s the mad sinister
(น็อท เฮฝวิน หนิด , อิทซ เดอะ แม้ด ซีนอิซเทอะ)
Dr. Evil with his bag of tricks for
(เดทเออะ อี๊ฝิ่ล วิธ ฮิส แบ๊ก อ็อฝ ทริ๊ค ฟอร์)
this little antagonist faggot d*ck-s*ckin’
(ดิส ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นแทกโอะนิซท แฟกกัท d*ck เอส *ckin)
Ex-LL Cool J fan from Windsor
(เอ็คซ LL คูล เจ แฟน ฟรอม Windsor)
I’m ’bout to murder little Kenny fag Keniff-sta
(แอม เบาท ทู เม๊อร์เด้อร์ ลิ๊ทเทิ่ล เคนนี่ แฟ็ก Keniff sta)
You bastard I ain’t wanna have to diss ya
(ยู แบซเทิด ดาย เอน วอนนา แฮ็ฝ ทู ดิซ ยา)
Canabis, where the f*ck you at? I miss ya!
(Canabis , แวร์ เดอะ เอฟ *ck ยู แอ็ท ไอ มิซ ยา !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Where for art thou Can-i-b*tch?
(แวร์ ฟอร์ อาร์ท เฑา แคน นาย บี *tch)
Please tell me what happened with
(พลีซ เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น วิธ)
That style that you were rappin’ with
(แดท สไทล์ แดท ยู เวอ แรพปิน วิธ)
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Are you from Los Angeles
(อาร์ ยู ฟรอม โรซ Angeles)
New York or just a janitor
(นิว ยอค ออ จั๊สท ดา แจนอิเทอะ)
From Canada? Oh Can-i-b*tch
(ฟรอม แคนอะดะ โอ แคน นาย บี *tch)

Now at first I ain’t really understand the sh*t
(นาว แอ็ท เฟิร์สท ไอ เอน ริแอ็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ ฌะ *ที)
Picture me for a second and imagine it
(พิ๊คเจ้อร์ มี ฟอร์ รา เซ๊คคั่น แอนด์ อิมแม๊จิ้น อิท)
Chillin’ in the Bat-Mansion and relaxin’
(ชิลลิน อิน เดอะ แบท แม๊นชั่น แอนด์ รีแลคซิน)
When all a sudden some bullsh*t comes across the scanners
(เว็น ออล อะ ซัดดน ซัม bullsh*ที คัม อะคร๊อส เดอะ เค็นทเทอะ)
It’s Can-i-b*tch on some ” Stan Lives ” sh*t
(อิทซ แคน นาย บี *tch ออน ซัม ” สเตน ไล้ฝ ” ฌะ *ที)
It creeped me out at first. Man this is sick
(อิท ครีพ มี เอ๊าท แอ็ท เฟิร์สท แมน ดิส ซิส ซิ๊ค)
For me, being just a sick, this conflict
(ฟอร์ มี , บีอิง จั๊สท ดา ซิ๊ค , ดิส ค๊อนฟลิคทํ)
Gets my d*ck harder than arithmetic
(เก็ท มาย d*ck อาณ์เดอ แฑ็น อะริ๊ทเมติค)
And I know how you jealous ones envy
(แอนด์ ดาย โนว์ ฮาว ยู เจลอัซ วัน เอนฝิ)
I shoulda knew better from the first few letters you sent me
(ไอ โช๊วดา นยู เบ๊ทเท่อร์ ฟรอม เดอะ เฟิร์สท ฟิว เล็ทเท่อร์ ยู เซ็นท มี)
The first two letters you were tellin’ me sh*t
(เดอะ เฟิร์สท ทู เล็ทเท่อร์ ยู เวอ เทลลิน มี ฌะ *ที)
Like you respect me, like any other regular MC
(ไล๊ค ยู เรสเพ๊คท มี , ไล๊ค เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ เร๊กกูล่าร์ เอมซี)
The third letter you ask how come I ain’t return
(เดอะ เทริ๊ด เล็ทเท่อร์ ยู อาสคฺ ฮาว คัม ไอ เอน รีเทิร์น)
None of the messages at Shady Records you left me
(นัน อ็อฝ เดอะ เม๊สเสจ แอ็ท เฌดอิ เร๊คขอร์ด ยู เล๊ฟท มี)
The fourth letter: ” Slim, you really startin’ to upset me! ”
(เดอะ โฟธ เล็ทเท่อร์ : ” สลิม , ยู ริแอ็ลลิ สตาร์ดิน ทู อั๊พเซ็ท มี ! “)
The fifth letter told me you were comin’ to get me
(เดอะ ฟิฟธ เล็ทเท่อร์ โทลด มี ยู เวอ คัมอิน ทู เก็ท มี)
The sixth letter there’s a bomb threat in our building
(เดอะ ซิคซธ เล็ทเท่อร์ แดร์ ซา บอมบฺ เทร๊ท อิน เอ๊า บีลดิง)
This crazy motherf*cker’s really tryin’ to kill me!
(ดิส คเรสิ motherf*ckers ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู คิลล์ มี !)
So I went back and read the first few letters that said
(โซ ไอ เว็นท แบ็ค แอนด์ รี๊ด เดอะ เฟิร์สท ฟิว เล็ทเท่อร์ แดท เซ็ด)
Some sh*t about a message you left
(ซัม ฌะ *ที อะเบ๊าท ดา เม๊สเสจ ยู เล๊ฟท)
Oh sh*t, that’s not an ” E ” that’s an ” A ”
(โอ ฌะ *ที , แด้ท น็อท แอน ” อี ” แด้ท แอน ” อะ “)
This dude wants to leave me a ” massage, ” he’s gay!!
(ดิส ดยูด ว้อนท ทู ลี๊ฝ มี อะ ” แมสเสจ , ” อีส เก ! !)
Right away I’m on the phone with Dr. Dre
(ไร๊ท อะเวย์ แอม ออน เดอะ โฟน วิธ เดทเออะ ดรี)
We got a bogey! [Marshall I’m on the way]
(วี ก็อท ดา โบกิ ! [ มาร์แชลล์ แอม ออน เดอะ เวย์ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Where for art thou Can-i-b*tch?
(แวร์ ฟอร์ อาร์ท เฑา แคน นาย บี *tch)
Please tell me what happened with
(พลีซ เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น วิธ)
That style that you were rappin’ with
(แดท สไทล์ แดท ยู เวอ แรพปิน วิธ)
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Are you from Los Angeles
(อาร์ ยู ฟรอม โรซ Angeles)
New York or just a janitor
(นิว ยอค ออ จั๊สท ดา แจนอิเทอะ)
From Canada? Oh Can-i-b*tch
(ฟรอม แคนอะดะ โอ แคน นาย บี *tch)

So in two seconds flat Dre’s at my crib
(โซ อิน ทู เซ๊คคั่น แฟลท ดรี แอ็ท มาย คริบ)
The funny thing is we both know where this kid lives
(เดอะ ฟันนิ ทริง อีส วี โบทรฺ โนว์ แวร์ ดิส คิด ไล้ฝ)
And neither one of us have Canadian citizenship
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ คะเนเดียน ซีทอิเส็นฌิพ)
Sh*t. Oh Dre, wait a mintue that’s it
(ฌะ *ที โอ ดรี , เว้ท ดา mintue แด้ท ซิท)
All we gotta do is use a bit of turbo boost
(ออล วี กอททะ ดู อีส ยู๊ส อะ บิท อ็อฝ เทอโบะ บู๊สทฺ)
We can fly over the border ” Let’s go ” [WOOSH!]
(วี แคน ฟลาย โอ๊เฝ่อร เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ” เล็ท โก ” [ WOOSH ! ])
So we’re off to Toronto and we’re gainin’ speed
(โซ เวีย ออฟฟ ทู Toronto แอนด์ เวีย gainin สพี๊ด)
[BOOSH!] [What was that? Oh] Jermaine Dupri
([ BOOSH ! ] [ ว๊อท วอส แดท โอ ] เจอเมน ดุพพรี)
F*ck It, keep goin’ no time to waste
(เอฟ *ck อิท , คี๊พ โกอิน โน ไทม์ ทู เวซท)
Wait, backup hit him one more time in case
(เว้ท , แบ็คอัพ ฮิท ฮิม วัน โม ไทม์ อิน เค๊ส)
Okay .. f*ck now he’s draggin’ under the car
(โอเค เอฟ *ck นาว อีส แดรกกิน อั๊นเด้อร เดอะ คารํ)
Oh well, only 30 more thousand miles
(โอ เวลล , โอ๊นลี่ 30 โม เธ๊าซั่นด ไมล)
Meanwhile me and Dre are tryin’ to conversate
(มีนวาย มี แอนด์ ดรี อาร์ ทายอิน ทู conversate)
Just tryin’ to find a reason for the constant hate
(จั๊สท ทายอิน ทู ไฟนด์ อะ รี๊ซั่น ฟอร์ เดอะ ค๊อนสแตนทํ เฮท)
And tryin’ to figure out what happened to ‘Germaine Propaine’
(แอนด์ ทายอิน ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู Germaine Propaine)
” He couldn’t have fell off that hard ” Ain’t no way
(” ฮี คูดซึ่น แฮ็ฝ เฟ็ล ออฟฟ แดท ฮาร์ด ” เอน โน เวย์)
” What happened to the way you was rappin’ when you was scandalous
(” ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ เวย์ ยู วอส แรพปิน เว็น ยู วอส ซแคนแดะลัซ)
That Canibus turned into a television evangelist ”
(แดท เคนีบัส เทิร์น อิ๊นทู อะ เทเลฝิ๊ชั่น อิแฝนเจะลิซท “)
Plus he raps with his regular voice [BOOSH! BOOSH!]
(พลัส ฮี แร็พ วิธ ฮิส เร๊กกูล่าร์ ว๊อยซ์ [ BOOSH ! BOOSH ! ])
[BOOSH! BOOSH!] [What was that?] Pet Shop Boys
([ BOOSH ! BOOSH ! ] [ ว๊อท วอส แดท ] เพ๊ท ช๊อพ บอย)
So we pull up to the bridge where he last was spotted
(โซ วี พูลล อั๊พ ทู เดอะ บริดจ แวร์ ฮี ล๊าสท วอส ซพอททิด)
His corpse was still movin’ but his ass was rotted
(ฮิส คอพซ วอส สทิลล มูฝวิน บั๊ท ฮิส อาซ วอส rotted)
He kinda smelled a little like Courtney Love
(ฮี กินดา สเมลล์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ค คอร์ทนี่ ลัฝ)
I figure if I stick him with a fork he’s done
(ไอ ฟิ๊กเก้อร อิ๊ฟ ฟาย สทิ๊ค ฮิม วิธ อะ ฟ๊อร์ค อีส ดัน)
So I stabbed him twice, kept jabbin’, Christ
(โซ ไอ ซแต็บ ฮิม ทไวซ , เค็พท jabbin , คไรซท)
He won’t die, this guy’s like a battered wife
(ฮี ว็อนท ดาย , ดิส กาย ไล๊ค เก แบทเทอะ ไว๊ฟ)
He’s like Kim, he keeps comin’ back for more
(อีส ไล๊ค คิม , ฮี คี๊พ คัมอิน แบ็ค ฟอร์ โม)
But he won’t fight back I cracked his jaw
(บั๊ท ฮี ว็อนท ไฟ้ท แบ็ค ไอ แคร๊ค ฮิส จอ)
Hold up, ‘Bis quit foldin’ up!
(โฮลด์ อั๊พ , บิซ ควิท foldin อั๊พ !)
Punch me in the chest! Make my shoulders touch!
(พั๊นช มี อิน เดอะ เชสทํ ! เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ ทั๊ช !)
Do somethin’! At least one punchline
(ดู ซัมติน ! แอ็ท ลีซท วัน punchline)
C’mon till the meter reads 9-9-9-
(ซีมอน ทิลล์ เดอะ มิ๊เท่อร์ รี๊ด 9 9 9)
ty-nine percent of my fans are blonde
(ty ไนน เพอร์เซ็น อ็อฝ มาย แฟน แซร์ บล็อนด)
‘Bis c’mon answer me man respond!
(บิซ ซีมอน แอ๊นเซ่อร มี แมน เรสพอนด์ !)
Tell me ’bout the sun rain moon and stars
(เทลล มี เบาท เดอะ ซัน เรน มูน แอนด์ สทาร์)
Intergalatical metaphors from Mars!
(Intergalatical เม๊ทะฟอร์ ฟรอม มา !)
Raw to the floor, raw like Reservoir Dogs
(รอว์ ทู เดอะ ฟลอร์ , รอว์ ไล๊ค เรสเอิฝวา ด้อกก)
Bite another line from Redman’s song!
(ไบ้ท์ อะน๊าเทร่อร์ ไลน์ ฟรอม เรดแมน ซ็อง !)
Suddenly the stub from a dead man’s arm
(ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ ซทับ ฟรอม มา เด้ด แมน อาร์ม)
From a midget reaches out from under the car
(ฟรอม มา มีจเอ็ท รีเชด เอ๊าท ฟรอม อั๊นเด้อร เดอะ คารํ)
It’s JD, this motherf*cker won’t die neither
(อิทซ JD , ดิส motherf*cker ว็อนท ดาย ไน๊เธ่อร์)
Dre starts sprayin’ him with cans of ether
(ดรี สท๊าร์ท สเปยิน ฮิม วิธ แคน อ็อฝ อีเธอะ)
We stomped the b*tch and then stopmed the b*tch again
(วี สตอมพฺ เดอะ บี *tch แอนด์ เด็น stopmed เดอะ บี *tch อะเกน)
[Compton!] Detroit b*tch! Talk some sh*t again!
([ คอมตัน ! ] ดีทอยดฺ บี *tch ! ท๊อล์ค ซัม ฌะ *ที อะเกน !)
Stomp him! [switch feet] Stomp him! [switch again!]
(สตอมพฺ ฮิม ! [ สวิทช์ ฟีท ] สตอมพฺ ฮิม ! [ สวิทช์ อะเกน ! ])
Dre alright he’s dead dog, quit kickin him!
(ดรี ออลไร๊ท อีส เด้ด ด้อกก , ควิท คิคคิน ฮิม !)
I think Stanabis jumped off the bridge again [Damn]
(ไอ ทริ๊งค Stanabis จั๊มพ ออฟฟ เดอะ บริดจ อะเกน [ แดมนํ ])
He disappeared yo he’s gone he did it again
(ฮี ดิสแอ๊พเพียร์ โย อีส กอน ฮี ดิด ดิท อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Where for art thou Can-i-b*tch?
(แวร์ ฟอร์ อาร์ท เฑา แคน นาย บี *tch)
Please tell me what happened with
(พลีซ เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น วิธ)
That style that you were rappin’ with
(แดท สไทล์ แดท ยู เวอ แรพปิน วิธ)
Can-i-b*tch, oh Can-i-b*tch
(แคน นาย บี *tch , โอ แคน นาย บี *tch)
Are you from Los Angeles
(อาร์ ยู ฟรอม โรซ Angeles)
New York or just a janitor
(นิว ยอค ออ จั๊สท ดา แจนอิเทอะ)
From Canada? Oh Can-i-b*tch
(ฟรอม แคนอะดะ โอ แคน นาย บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can-I-B*tch คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น