เนื้อเพลง Some Like It Hot คำอ่านไทย Robert Palmer

We want to multiply, are you gonna do it
( วี ว้อนท ทู มั๊ลทิพลาย , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
I know you’re qualified, are you gonna do it
(ไอ โนว์ ยัวร์ ควอลอิไฟด , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
Don’t be so circumscribed, are you gonna do it
(ด้อนท์ บี โซ เซอคัมสคไรบ , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
Just get yourself untied, are you gonna do it
(จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ อันไท , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)

Feel the heat pushing you to decide
(ฟีล เดอะ ฮีท พุฌอิง ยู ทู ดีไซด์)
Feel the heat burning you up, ready or not
(ฟีล เดอะ ฮีท เบรินนิง ยู อั๊พ , เร๊ดี้ ออ น็อท)

Some like it hot and some sweat when the heat is on
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท แอนด์ ซัม สเว็ท เว็น เดอะ ฮีท อีส ออน)
Some feel the heat and decide that they can’t go on
(ซัม ฟีล เดอะ ฮีท แอนด์ ดีไซด์ แดท เด แค็นท โก ออน)
Some like it hot, but you can’t tell how hot ’til you try
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , บั๊ท ยู แค็นท เทลล ฮาว ฮอท ทิล ยู ธราย)
Some like it hot, so let’s turn up the heat ’til we fry
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , โซ เล็ท เทิร์น อั๊พ เดอะ ฮีท ทิล วี ฟไร)

The girl is at your side, are you gonna do it
(เดอะ เกิร์ล อีส แอ็ท ยุร ไซด์ , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
She wants to be your bride, are you gonna do it
(ชี ว้อนท ทู บี ยุร ไบรดํ , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
She wants to multiply, are you gonna do it
(ชี ว้อนท ทู มั๊ลทิพลาย , อาร์ ยู กอนนะ ดู อิท)
I know you won’t be satisfied until you do it
(ไอ โนว์ ยู ว็อนท บี แซทอิซไฟด อันทิล ยู ดู อิท)

Some like it hot and some sweat when the heat is on
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท แอนด์ ซัม สเว็ท เว็น เดอะ ฮีท อีส ออน)
Some feel the heat and decide that they can’t go onv
(ซัม ฟีล เดอะ ฮีท แอนด์ ดีไซด์ แดท เด แค็นท โก onv)
Some like it hot, but you can’t tell how hot ’til you try
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , บั๊ท ยู แค็นท เทลล ฮาว ฮอท ทิล ยู ธราย)
Some like it hot, so let’s turn up the heat ’til we fry
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , โซ เล็ท เทิร์น อั๊พ เดอะ ฮีท ทิล วี ฟไร)

Feel the heat pushing you to decide
(ฟีล เดอะ ฮีท พุฌอิง ยู ทู ดีไซด์)
Feel the heat burning you up, ready or not
(ฟีล เดอะ ฮีท เบรินนิง ยู อั๊พ , เร๊ดี้ ออ น็อท)

Some like it hot and some sweat when the heat is on
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท แอนด์ ซัม สเว็ท เว็น เดอะ ฮีท อีส ออน)
Some feel the heat and decide that they can’t go on
(ซัม ฟีล เดอะ ฮีท แอนด์ ดีไซด์ แดท เด แค็นท โก ออน)
Some like it hot, but you can’t tell how hot ’til you try
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , บั๊ท ยู แค็นท เทลล ฮาว ฮอท ทิล ยู ธราย)
Some like it hot, so let’s turn up the heat ’til we fry
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , โซ เล็ท เทิร์น อั๊พ เดอะ ฮีท ทิล วี ฟไร)

Some like it hot, some like it hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some like it hot, some like it hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)
Some like it hot, some like it hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)

Some like it hot, some like it hot
(ซัม ไล๊ค อิท ฮอท , ซัม ไล๊ค อิท ฮอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some Like It Hot คำอ่านไทย Robert Palmer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น