เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Shannon Noll

Sittin in a hotel miles from nowhere
( ซิทดิน อิน อะ โฮเท็ล ไมล ฟรอม โนแวร์)
Thought that this would be my happiness
(ธอท แดท ดิส เวิด บี มาย แฮพพิเน็ซ)
I look at the phone and pick it up
(ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ โฟน แอนด์ พิค อิท อั๊พ)
For the millionth time I put It down again
(ฟอร์ เดอะ มีลยันธ ไทม์ ไอ พุท ดิธ เดาน อะเกน)

I know I let you go
(ไอ โนว์ ไอ เล็ท ยู โก)
And Ive got no right to know
(แอนด์ แอฝ ก็อท โน ไร๊ท ทู โนว์)

Chorus
(ค๊อรัส)
Do you ever get lonely, baby
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โลนลิ , เบ๊บี้)
Dont you ever get tired of living that way
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ ลีฝอิง แดท เวย์)
Dont you ever wonder whether there a better
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮเวทเออะ แดร์ อะ เบ๊ทเท่อร์)
life out there
(ไล๊ฟ เอ๊าท แดร์)
Do you ever think about what we had
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ว๊อท วี แฮ็ด)
And how you’d give anything to get it
(แอนด์ ฮาว ยูต กี๊ฝ เอนอิธิง ทู เก็ท ดิธ)
back
(แบ็ค)
Do you ever think you’ll never love that
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค โยว เน๊เฝ่อร์ ลัฝ แดท)
way again
(เวย์ อะเกน)
Wondering if only
(วันเดอะริง อิ๊ฟ โอ๊นลี่)
Do you ever get lonely
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โลนลิ)

I look around the room and wonder
(ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ เดอะ รูม แอนด์ วั๊นเด้อร)
When it was and how my life has changed
(เว็น หนิด วอส แซน ฮาว มาย ไล๊ฟ แฮ็ส เช้งจํ)
Im surrounded by a million so – called
(แอม เซอร์ราวนด์ บาย อะ มิ๊ลเลี่ยน โซ คอลลํ)
friends
(เฟรน)
And I dont even know their names, oh no
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ แดร์ เนม , โอ โน)

When all of you love is gone
(เว็น ออล อ็อฝ ยู ลัฝ อีส กอน)
And you feel like you dont belong
(แอนด์ ยู ฟีล ไล๊ค ยู ด้อนท์ บีลอง)
Oh tell me
(โอ เทลล มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

I know that this world has changed us
(ไอ โนว์ แดท ดิส เวิลด แฮ็ส เช้งจํ อัซ)
Now were nothing more than strangers
(นาว เวอ นัธอิง โม แฑ็น ซทเรนเจอะ)
But do you think about me ever
(บั๊ท ดู ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี เอ๊เฝ่อร์)
Do you think we belong together
(ดู ยู ทริ๊งค วี บีลอง ทูเก๊ทเธ่อร์)

Chorus
(ค๊อรัส)
Do you ever get lonely, baby
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โลนลิ , เบ๊บี้)
Dont you ever get tired of living that way
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ อ็อฝ ลีฝอิง แดท เวย์)
Dont you ever wonder whether theres a better
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร ฮเวทเออะ แดร์ ซา เบ๊ทเท่อร์)
life out there, yeah
(ไล๊ฟ เอ๊าท แดร์ , เย่)
Do you ever think about what we had
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ว๊อท วี แฮ็ด)
and how youd give everything to get it back
(แอนด์ ฮาว ยูต กี๊ฝ เอ๊วี่ติง ทู เก็ท ดิธ แบ็ค)
Do you ever think youll never love that way
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค โยว เน๊เฝ่อร์ ลัฝ แดท เวย์)
again
(อะเกน)
Do you ever miss me
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ มิซ มี)
Wishing you could kiss me
(วิชชิ้ง ยู เคิด คิซ มี)
If only you could hold me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด โฮลด์ มี)
Do you ever get lonely like me
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โลนลิ ไล๊ค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely คำอ่านไทย Shannon Noll

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น