เนื้อเพลง Pimp Slapp’d คำอ่านไทย Snoop Dogg

[DJ E-Z D*ck]
( [ ดีเจ อี ซี D*ck ])
W-Balls, it’s your main man DJ E-Z D*ck
(ดับบิว บอล , อิทซ ยุร เมน แมน ดีเจ อี ซี D*ck)
About to unleash another one of those platnum plus hits
(อะเบ๊าท ทู อันลีฌ อะน๊าเทร่อร์ วัน อ็อฝ โฑส พาตนัม พลัส ฮิท)
And the word is on the streets, and the word is the streets
(แอนด์ เดอะ เวิร์ด อีส ออน เดอะ สทรีท , แอนด์ เดอะ เวิร์ด อีส เดอะ สทรีท)
We gon go to a live remote, licking wit my main man Mr Doggy Dogg
(วี ก็อน โก ทู อะ ไล้ฝ รีโหมท , ลิกคิง วิท มาย เมน แมน มีซเทอะ ดอกกิ ด๊อก)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
A day in the life, of a Rollin 20 Crip
(อะ เดย์ อิน เดอะ ไล๊ฟ , อ็อฝ อะ โรลลิน 20 คริป)
I’m just a stuburn type of fella with a head like a brick
(แอม จั๊สท ดา stuburn ไท๊พ อ็อฝ เฟลลา วิธ อะ เฮด ไล๊ค เก บริ๊ค)
And just because I sip Moet, they say that I’m hopeless
(แอนด์ จั๊สท บิคอส ไอ ซิพ โมสทฺ , เด เซย์ แดท แอม โฮพเล็ซ)
But I don’t give a f*ck, so blame it on the loc’ness
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , โซ เบลม อิท ออน เดอะ locness)
Now this is how we do it when we checking the grip
(นาว ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท เว็น วี เช็คติ้ง เดอะ กริพ)
Snoop Dogg is in this b*tch, so don’t even trip
(ซนูพ ด๊อก อีส ซิน ดิส บี *tch , โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊พ)
I bust a funky composition that’s smooth as a prism
(ไอ บัซท ดา ฟังคิ คอมโพะสีฌอัน แด้ท สมู๊ธ แอส ซา prism)
Now check it as I kick off in this funky ass rhythm
(นาว เช็ค อิท แอส ซาย คิ๊ค ออฟฟ อิน ดิส ฟังคิ อาซ ริธึ่ม)
It’s six dub, the phone is ringing off the deck
(อิทซ ซิกซ์ ดับ , เดอะ โฟน อีส รีงอิง ออฟฟ เดอะ เด็ค)
And it’s some homies talking about I disrespected they set
(แอนด์ อิทซ ซัม โฮมี ทอคอิง อะเบ๊าท ไอ ดิซริซเพคท เด เซ็ท)
Aww nah, Dogg aint this y’all
(อาวว นาห์ , ด๊อก เอน ดิส ยอล)
I got couple relatives up off of Crenshaw
(ไอ ก็อท คั๊พเพิ่ล รีเลถีฝ อั๊พ ออฟฟ อ็อฝ Crenshaw)
This is about me and Simon, not me and y’all
(ดิส ซิส อะเบ๊าท มี แอนด์ ซายมอน , น็อท มี แอนด์ ยอล)
I got love for a bunch of real B-Dogs
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ รา บันช อ็อฝ เรียล บี ด้อกก)
Like K-Dub, Top Cat, B-Reel, E-Rock, Boo-Lay Face
(ไล๊ค เค ดับ , ท๊อพ แค๊ท , บี รีล , อี ร๊อค , บู เลย์ เฟซ)
And the homie Har’ron rest in peace
(แอนด์ เดอะ โฮมี Harron เรสท อิน พี๊ซ)
Big Jay from Cappinella Park
(บิ๊ก เจ ฟรอม Cappinella พาร์ค)
He used to blaze with his nephew after dark
(ฮี ยู๊ส ทู เบลซ วิธ ฮิส เน๊พิ่ว แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
On and on, rocking big neck bone
(ออน แอนด์ ออน , รอคกิง บิ๊ก เน็ค โบน)
Mausberg I had to put you on my song
(Mausberg ไอ แฮ็ด ทู พุท ยู ออน มาย ซ็อง)
It’s so real, I had to show some love
(อิทซ โซ เรียล , ไอ แฮ็ด ทู โชว์ ซัม ลัฝ)
Now back to this scrub, it ain’t about Crip or Blood
(นาว แบ็ค ทู ดิส ซครับ , อิท เอน อะเบ๊าท คริป ออ บลัด)
It’s about you bein jealous of what I does
(อิทซ อะเบ๊าท ยู บีนโพล เจลอัซ อ็อฝ ว๊อท ไอ โด)
Cause I does it the most, the king of the coast
(ค๊อส ไอ โด ซิท เดอะ โมซท , เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ โค้สท)
in the paint playin post – I back you down
(อิน เดอะ เพ้นท เพลย์ยิน โพสท ไอ แบ็ค ยู เดาน)
like Shaq-Daddy, and bust on ya out the new Caddy
(ไล๊ค ชัค แดดดิ , แอนด์ บัซท ออน ยา เอ๊าท เดอะ นิว แคดดิ)
And skirt up, bust ya boulevard
(แอนด์ สเคิ๊ร์ท อั๊พ , บัซท ยา บูลิฝาด)
I’m not Xzibit, you can’t +Pull My Hoe Card+
(แอม น็อท Xzibit , ยู แค็นท +พูลล มาย โฮ ค้าร์ด +)
.. I f*cked all your groupies
(ไอ เอฟ *cked ออล ยุร กรูพพี)
When you was doin time in Camp Snoopy
(เว็น ยู วอส โดย ไทม์ อิน แค๊มพํ Snoopy)
With the fags and snitches, no killers just b*tches
(วิธ เดอะ แฟ็ก แซน สนิทเชด , โน คีลเลอะ จั๊สท บี *tches)
And you was payin n*ggaz off with all my riches
(แอนด์ ยู วอส เพย์อิน เอ็น *ggaz ออฟฟ วิธ ออล มาย ริชอิส)
You so hardco’, why you ain’t go to level fo’?
(ยู โซ hardco , วาย ยู เอน โก ทู เล๊เฝ่ล โฟ)
Oh I know [b*tch!]
(โอ ไอ โนว์ [ บี *tch ! ])
But I walk the mainline everytime I go down
(บั๊ท ไอ ว๊อล์ค เดอะ mainline เอ๊รี่ไทม์ ไอ โก เดาน)
You can check my G files I do it L.B.C. style
(ยู แคน เช็ค มาย จี ไฟล์ ซาย ดู อิท แอล บี ซี สไทล์)
.. I got the word on your Simon
(ไอ ก็อท เดอะ เวิร์ด ออน ยุร ซายมอน)
You need to just start rhymin
(ยู นี๊ด ทู จั๊สท สท๊าร์ท ไรม์มิน)
Cause you the biggest star on your label
(ค๊อส ยู เดอะ บิ๊กเกส สทาร์ ออน ยุร เล๊เบ้ล)
And them other n*ggaz just crumbs off my table
(แอนด์ เด็ม อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz จั๊สท ครัม ออฟฟ มาย เท๊เบิ้ล)
You’re not able, to compete with the heat that I drop
(ยัวร์ น็อท เอ๊เบิ้ล , ทู คอมพีท วิธ เดอะ ฮีท แดท ไอ ดรอพ)
And I still ain’t been paid, for ” 1-8-7 on a cop ”
(แอนด์ ดาย สทิลล เอน บีน เพลด , ฟอร์ ” 1 8 7 ออน อะ ค็อพ “)
I started yo’ sh*t and I will end yo’ sh*t
(ไอ สท๊าร์ท โย ฌะ *ที แอนด์ ดาย วิล เอ็นด โย ฌะ *ที)
if you keep talkin sh*t on Crip!
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ทอคกิ่น ฌะ *ที ออน คริป !)

[Hook 1: repeat 2X]
([ ฮุ๊ค 1 : รีพี๊ท 2X ])
It all boils down to the fact
(อิท ดอร์ บอยลฺ เดาน ทู เดอะ แฟคท)
that you’re jealous of my paper stack [jealous ass n*gga]
(แดท ยัวร์ เจลอัซ อ็อฝ มาย เพ๊เพ่อร์ ซแท็ค [ เจลอัซ อาซ เอ็น *gga ])
It all boils down to the fact
(อิท ดอร์ บอยลฺ เดาน ทู เดอะ แฟคท)
that you’re jealous of my paper stack [gon get pimp slapped]
(แดท ยัวร์ เจลอัซ อ็อฝ มาย เพ๊เพ่อร์ ซแท็ค [ ก็อน เก็ท พิมพ สแลพ ])

[Hook 2: repeat 2X]
([ ฮุ๊ค 2 : รีพี๊ท 2X ])
Money, I get it, paper I got it
(มั๊นนี่ , ไอ เก็ท ดิธ , เพ๊เพ่อร์ ไอ ก็อท ดิธ)
Heaters, I keep em, b*tches I got em
(ฮีทเออะ , ไอ คี๊พ เอ็ม , บี *tches ซาย ก็อท เอ็ม)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
If I shoot you, I’ll be brainless, and you’ll be famous
(อิ๊ฟ ฟาย ชู๊ท ยู , อิลล บี บเรนเล็ซ , แอนด์ โยว บี เฟ๊มัส)
And I’ll be spending money out the anus
(แอนด์ อิลล บี ซเพ็นดิง มั๊นนี่ เอ๊าท ดิ เอนัซ)
Your only gain is to try to get me to fall down to your level
(ยุร โอ๊นลี่ เกน อีส ทู ธราย ทู เก็ท มี ทู ฟอลล์ เดาน ทู ยุร เล๊เฝ่ล)
Man you worser than devils
(แมน ยู worser แฑ็น เด๊ฝิ้ล)
Alotta n*ggas should’ve said it, f*ck em
(อาหลอดทา เอ็น *ggas ชูดดิฝ เซ็ด ดิท , เอฟ *ck เอ็ม)
But Ima say it for em, stop it, pop it, rewind and play it for em
(บั๊ท แอมอา เซย์ อิท ฟอร์ เอ็ม , สท๊อพ อิท , พ็อพ อิท , รีไวนด์ แอนด์ เพลย์ อิท ฟอร์ เอ็ม)
This n*gga’s a b*tch like his wife
(ดิส เอ็น *ggas ซา บี *tch ไล๊ค ฮิส ไว๊ฟ)
Suge Knight’s a b*tch, and that’s on my life
(Suge ไนท ซา บี *tch , แอนด์ แด้ท ออน มาย ไล๊ฟ)
And I’ma let the whole world see
(แอนด์ แอมอา เล็ท เดอะ โฮล เวิลด ซี)
Cos you f*cked up the industry, and that’s on me
(คอซ ยู เอฟ *cked อั๊พ ดิ อิ๊นดัสทรี่ , แอนด์ แด้ท ออน มี)
We can go head up, n*gga, set it up
(วี แคน โก เฮด อั๊พ , เอ็น *gga , เซ็ท ดิธ อั๊พ)
Or we can do the other thing, I love to wet it up
(ออ วี แคน ดู ดิ อ๊อเธ่อร์ ทริง , ไอ ลัฝ ทู เว๊ท ดิธ อั๊พ)
Your rappers and artists, tell em, shut it up
(ยุร แรพเพอ แซน อาทิซท , เทลล เอ็ม , ชั๊ท ดิธ อั๊พ)
Cos I’ll f*ck every last one of em up, especially Kurupt
(คอซ อิลล เอฟ *ck เอ๊เฝอร์รี่ ล๊าสท วัน อ็อฝ เอ็ม อั๊พ , เอ็วเพฌแอ็ลลิ เคอรัพชฺ)
See that’s my lil homeboy, so he knows what’s up
(ซี แด้ท มาย ลิล โฮมบอย , โซ ฮี โนว์ ว๊อท อั๊พ)
He better keep it Crippin, and slip his clip in
(ฮี เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ อิท ครืพปิน , แอนด์ สลิ๊พ ฮิส คลิพ อิน)
Cos these n*ggas trippin, this is official business
(คอซ ฑิส เอ็น *ggas ทริพพิน , ดิส ซิส อ๊อฟิซเชี่ยล บีสเน็ซ)
Do the same way, leave no witnesses
(ดู เดอะ เซม เวย์ , ลี๊ฝ โน witnesses)
This is that unexpected diss directed, sprayed, covered and protected
(ดิส ซิส แดท อะเน็คซเพคทิด ดิซ ไดเร็ค , สเพรย์ , โค๊ฝเฝ่อร์ แอนด์ โพรเท๊คท)
Strip you b*tt naked, chicky-check-check-it
(ซทริพ ยู บี *tt เน๊คเค่ด , chicky เช็ค เช็ค อิท)
It’s all to the good again
(อิทซ ซอร์ ทู เดอะ กู๊ด อะเกน)
You can catch Snoopy Dibby Double in the hood again
(ยู แคน แค็ทช Snoopy Dibby ดั๊บเบิ้ล อิน เดอะ ฮุด อะเกน)
Spinning that real times, spitting that real sh*t
(สปินนิ่ง แดท เรียล ไทม์ , สปิ๊ดดิง แดท เรียล ฌะ *ที)
To make the whole world feel it
(ทู เม้ค เดอะ โฮล เวิลด ฟีล อิท)
So put the bacon in the skillet, and try to peel it
(โซ พุท เดอะ บาคอน อิน เดอะ สคิลลิต , แอนด์ ธราย ทู พีล อิท)
Cause Doggystyle Records is the realest, n*gga
(ค๊อส Doggystyle เร๊คขอร์ด ซิส เดอะ รีเอวรีเอส , เอ็น *gga)

[Hook 1]
([ ฮุ๊ค 1 ])

Money, I get it, paper I got it
(มั๊นนี่ , ไอ เก็ท ดิธ , เพ๊เพ่อร์ ไอ ก็อท ดิธ)
Heaters, I keep em, b*tches I got em
(ฮีทเออะ , ไอ คี๊พ เอ็ม , บี *tches ซาย ก็อท เอ็ม)
Money, I get it, paper I got it
(มั๊นนี่ , ไอ เก็ท ดิธ , เพ๊เพ่อร์ ไอ ก็อท ดิธ)

Jealous ass n*gga
(เจลอัซ อาซ เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pimp Slapp’d คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น