เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย The Rolling Stones

I’ve been holding out so long
( แอฝ บีน โฮลดิง เอ๊าท โซ ลอง)
I’ve been sleeping all alone
(แอฝ บีน ซลีพพิง ออล อะโลน)
Lord I miss you
(หลอร์ด ดาย มิซ ยู)
I’ve been hanging on the phone
(แอฝ บีน แฮงอิง ออน เดอะ โฟน)
I’ve been sleeping all alone
(แอฝ บีน ซลีพพิง ออล อะโลน)
I want to kiss you
(ไอ ว้อนท ทู คิซ ยู)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Well, I’ve been haunted in my sleep
(เวลล , แอฝ บีน ฮอนท์ อิน มาย สลี๊พ)
You’ve been starring in my dreams
(ยู๊ฟ บีน starrings อิน มาย ดรีม)
Lord I miss you
(หลอร์ด ดาย มิซ ยู)
I’ve been waiting in the hall
(แอฝ บีน เวททิง อิน เดอะ ฮอลล์)
Been waiting on your call
(บีน เวททิง ออน ยุร คอลลํ)
When the phone rings
(เว็น เดอะ โฟน ริง)
It’s just some friends of mine that say,
(อิทซ จั๊สท ซัม เฟรน อ็อฝ ไมน์ แดท เซย์ ,)
” Hey, what’s the matter man?
(” เฮ , ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ แมน)
We’re gonna come around at twelve
(เวีย กอนนะ คัม อะราวนฺดฺ แอ็ท ทเว้ลฝ)
With some Puerto Rican girls that are just dyin’ to meet you.
(วิธ ซัม เพิสโต Rican เกิร์ล แดท อาร์ จั๊สท ดายอิน ทู มี๊ท ยู)
We’re gonna bring a case of wine
(เวีย กอนนะ บริง อะ เค๊ส อ็อฝ ไวน์)
Hey, let’s go mess and fool around
(เฮ , เล็ท โก เมซ แซน ฟูล อะราวนฺดฺ)
You know, like we used to ”
(ยู โนว์ , ไล๊ค วี ยู๊ส ทู “)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah)
Oh everybody waits so long
(โอ เอวี่บอดี้ เว้ท โซ ลอง)
Oh baby why you wait so long
(โอ เบ๊บี้ วาย ยู เว้ท โซ ลอง)
Won’t you come on! Come on!
(ว็อนท ยู คัมมอน ! คัมมอน !)
I’ve been walking Central Park
(แอฝ บีน วอคกิง เซนทแร็ล พาร์ค)
Singing after dark
(ซิงกิง แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
People think I’m crazy
(พี๊เพิ่ล ทริ๊งค แอม คเรสิ)
I’ve been stumbling on my feet
(แอฝ บีน สตัมบลิง ออน มาย ฟีท)
Shuffling through the street
(ซัฟฟิง ทรู เดอะ สทรีท)
Asking people, ” What’s the matter with you boy? ”
(อาคกิ้ง พี๊เพิ่ล , ” ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู บอย “)
Sometimes I want to say to myself
(ซัมไทม์ ซาย ว้อนท ทู เซย์ ทู ไมเซลฟ)
Sometimes I say
(ซัมไทม์ ซาย เซย์)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
I won’t miss you child
(ไอ ว็อนท มิซ ยู ชายลํดํ)
I guess I’m lying to myself
(ไอ เกสส แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
It’s just you and no one else
(อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ โน วัน เอ๊ลส)
Lord I won’t miss you child
(หลอร์ด ดาย ว็อนท มิซ ยู ชายลํดํ)
You’ve been blotting out my mind
(ยู๊ฟ บีน blottings เอ๊าท มาย ไมนด์)
Fooling on my time
(ฟลูลิง ออน มาย ไทม์)
No, I won’t miss you, baby, yeah
(โน , ไอ ว็อนท มิซ ยู , เบ๊บี้ , เย่)
Lord, I miss you child
(หลอร์ด , ไอ มิซ ยู ชายลํดํ)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah)
Lord, I miss you child
(หลอร์ด , ไอ มิซ ยู ชายลํดํ)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah)
Lord, I miss you child
(หลอร์ด , ไอ มิซ ยู ชายลํดํ)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah aaah aaah aaah)
Aaah aaah aaah aaah
(Aaah aaah aaah aaah)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น