เนื้อเพลง Can I Stay คำอ่านไทย Ray LaMontagne

Can I stay here with you till the morning
( แคน นาย สเทย์ เฮียร วิธ ยู ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
I am so far from home and i feel a little stoned
(ไอ แอ็ม โซ ฟาร์ ฟรอม โฮม แอนด์ ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล สโทน)
so can i stay here with you till the morning?
(โซ แคน นาย สเทย์ เฮียร วิธ ยู ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
There’s nothing i want more than to wake up on your floor
(แดร์ นัธอิง ไอ ว้อนท โม แฑ็น ทู เว้ค อั๊พ ออน ยุร ฟลอร์)
So lay with me in your thinnest dress
(โซ เลย์ วิธ มี อิน ยุร ธินเนสส เดรส)
fill my heart with each caress
(ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ อีช คะเรซ)
between your blissful kisses, whisper
(บีทะวีน ยุร บลีซฟุล คีสเซซ , วิสเพ่อร์)
darling, is this love?
(ดาร์ลิ่ง , อีส ดิส ลัฝ)

So can I stay here with you, till the day breaks?
(โซ แคน นาย สเทย์ เฮียร วิธ ยู , ทิลล์ เดอะ เดย์ เบร๊ค)
There’s something you should know
(แดร์ ซัมติง ยู เชิด โนว์)
I ain’t got no place to go
(ไอ เอน ก็อท โน เพลส ทู โก)
So can I stay here with you, till the day breaks
(โซ แคน นาย สเทย์ เฮียร วิธ ยู , ทิลล์ เดอะ เดย์ เบร๊ค)
How happy it would make me to see your face when I wake
(ฮาว แฮ๊พพี่ อิท เวิด เม้ค มี ทู ซี ยุร เฟซ เว็น นาย เว้ค)
So lay with me in your thinnest dress
(โซ เลย์ วิธ มี อิน ยุร ธินเนสส เดรส)
Fill my heart with each caress
(ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ อีช คะเรซ)
Between your blissful kisses, whisper
(บีทะวีน ยุร บลีซฟุล คีสเซซ , วิสเพ่อร์)
Darling, is this love?
(ดาร์ลิ่ง , อีส ดิส ลัฝ)

So can I stay here with you till the nighttime
(โซ แคน นาย สเทย์ เฮียร วิธ ยู ทิลล์ เดอะ ไนท์ไทม์)
I’ve fallen sad inside and I need a place to hide
(แอฝ ฟอลเล็น แซ้ด อิ๊นไซด์ แอนด์ ดาย นี๊ด อะ เพลส ทู ไฮด์)
So can I stay, here with you, through the nighttime
(โซ แคน นาย สเทย์ , เฮียร วิธ ยู , ทรู เดอะ ไนท์ไทม์)
I’ve fallen so sad it’s true, now won’t you take me to your room
(แอฝ ฟอลเล็น โซ แซ้ด อิทซ ทรู , นาว ว็อนท ยู เท้ค มี ทู ยุร รูม)
Lay with me in your thinnest dress
(เลย์ วิธ มี อิน ยุร ธินเนสส เดรส)
fill my heart with each caress
(ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ อีช คะเรซ)
between your blissful kisses, whisper
(บีทะวีน ยุร บลีซฟุล คีสเซซ , วิสเพ่อร์)
Darling is this love?
(ดาร์ลิ่ง อีส ดิส ลัฝ)

Whisper to me, is this love?
(วิสเพ่อร์ ทู มี , อีส ดิส ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Stay คำอ่านไทย Ray LaMontagne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น