เนื้อเพลง Missed You คำอ่านไทย Rod Stewart

[Stewart]
( [ สเตอเหวิด ])

Hey Pal, let me lean on you and talk awhile
(เฮ แพ็ล , เล็ท มี ลีน ออน ยู แอนด์ ท๊อล์ค อะวายลฺ)
Your planes been delayed by the rain
(ยุร เพลน บีน ดีเลย์ บาย เดอะ เรน)
or something
(ออ ซัมติง)
I wouldn’t even fly away
(ไอ วูดดึ่น อี๊เฝ่น ฟลาย อะเวย์)
If I had one good reason to stay
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด วัน กู๊ด รี๊ซั่น ทู สเทย์)
But you said
(บั๊ท ยู เซ็ด)
If you don’t need my love
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มาย ลัฝ)
I’m gonna find someone who does
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ซัมวัน ฮู โด)
and I’m not hanging around
(แอนด์ แอม น็อท แฮงอิง อะราวนฺดฺ)
This old heart is far to proud
(ดิส โอลด์ ฮาร์ท อีส ฟาร์ ทู พเราด)

She got tired of me
(ชี ก็อท ไทร์ อ็อฝ มี)
staying out late everynight
(สเตย์ยิ่ง เอ๊าท เหลท เอฟรี่ไนท์)
I’d fall up the stair
(อาย ฟอลล์ อั๊พ เดอะ สแทร์)
Thought she’d always be there
(ธอท ชี ออลเว บี แดร์)
But suddenly I’m alone
(บั๊ท ซั๊ดเด้นลี่ แอม อะโลน)
and I’m not accustomed to sleeping alone
(แอนด์ แอม น็อท แอ๊คคัสต้อม ทู ซลีพพิง อะโลน)

She said if you don’t need my love
(ชี เซ็ด อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มาย ลัฝ)
I’m gonna find someone who does
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ซัมวัน ฮู โด)
You’ve stripped me of everything
(ยู๊ฟ สตริปชฺ มี อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
and you’ve torn down all my dreams
(แอนด์ ยู๊ฟ โทน เดาน ออล มาย ดรีม)

Its been two long weeks
(อิทซ บีน ทู ลอง วี๊ค)
since shes been gone
(ซิ๊นซ ชี บีน กอน)
Thought I had her in the palm of my hands
(ธอท ไอ แฮ็ด เฮอ อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ มาย แฮนด์)
She said I’m through, don’t try to call me
(ชี เซ็ด แอม ทรู , ด้อนท์ ธราย ทู คอลลํ มี)
Cause you won’t even find me
(ค๊อส ยู ว็อนท อี๊เฝ่น ไฟนด์ มี)
Cause if you don’t need my love
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มาย ลัฝ)
I’m going to find someone who does
(แอม โกอิ้ง ทู ไฟนด์ ซัมวัน ฮู โด)
And the heartache you’ve give me
(แอนด์ เดอะ ฮาทเทค ยู๊ฟ กี๊ฝ มี)
You’ll get it back just wait and see
(โยว เก็ท ดิธ แบ็ค จั๊สท เว้ท แอนด์ ซี)

Well, well, well, well
(เวลล , เวลล , เวลล , เวลล)
I’d give anything to hold her in my bed again
(อาย กี๊ฝ เอนอิธิง ทู โฮลด์ เฮอ อิน มาย เบ๊ด อะเกน)
I just wanna feel her breath on my back
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟีล เฮอ บรี๊ทฺรฺ ออน มาย แบ็ค)
She said my blood can’t give her love
(ชี เซ็ด มาย บลัด แค็นท กี๊ฝ เฮอ ลัฝ)
No way
(โน เวย์)

She said if you don’t need my love
(ชี เซ็ด อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ นี๊ด มาย ลัฝ)
I’m gonna find someone who does
(แอม กอนนะ ไฟนด์ ซัมวัน ฮู โด)
And I’m gonna take our child
(แอนด์ แอม กอนนะ เท้ค เอ๊า ชายลํดํ)
Cause I don’t want him running wild
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิม รันนิง ไวลด์)

Hey pal, I think they just called out your flight
(เฮ แพ็ล , ไอ ทริ๊งค เด จั๊สท คอลลํ เอ๊าท ยุร ฟไลท)
Put down your glass don’t forget your boarding pass
(พุท เดาน ยุร กล๊าสส ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ยุร boardings เพซ)
And if your looking or you found love
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร ลุคอิง ออ ยู เฟานด ลัฝ)
or sunshine thats enough
(ออ ซันชาย แด้ท อีน๊าฟ)
Don’t play hard to get
(ด้อนท์ เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท)
Cause that ain’t where its at
(ค๊อส แดท เอน แวร์ อิทซ แอ็ท)
Give her all your love
(กี๊ฝ เฮอ ออล ยุร ลัฝ)
Place her high above
(เพลส เฮอ ไฮฮ อะโบ๊ฝ)

I missed you baby
(ไอ มิส ยู เบ๊บี้)
I missed you baby
(ไอ มิส ยู เบ๊บี้)
Yea I missed
(เย ไอ มิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Missed You คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น