เนื้อเพลง So Cold In Ireland คำอ่านไทย The Cranberries

Here is a story
( เฮียร อีส ซา สท๊อรี่)
of hope and of glory.
(อ็อฝ โฮพ แอนด์ อ็อฝ กล๊อรี่)
He’s eighteen years old
(อีส เอทีน เยียร์ โอลด์)
and well I fell in love.
(แอนด์ เวลล ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
But after that,
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร แดท ,)
where have you gone, from me?
(แวร์ แฮ็ฝ ยู กอน , ฟรอม มี)
The one that I loved endlessly.
(ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ เอนเล็ซลิ)

We used to have a life,
(วี ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ไล๊ฟ ,)
but now it’s all gone.
(บั๊ท นาว อิทซ ซอร์ กอน)

Mystify…
(มีซทิไฟ)

Does it have to be so cold in Ireland?
(โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี โซ โคลด์ อิน อายแรนทฺ)
Does it have to be so cold in Ireland, for me?
(โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี โซ โคลด์ อิน อายแรนทฺ , ฟอร์ มี)

Are they ready for me?
(อาร์ เด เร๊ดี้ ฟอร์ มี)

Where have you gone, from me?
(แวร์ แฮ็ฝ ยู กอน , ฟรอม มี)
The one that I loved endlessly.
(ดิ วัน แดท ไอ ลัฝ เอนเล็ซลิ)
We were to have a child.
(วี เวอ ทู แฮ็ฝ อะ ชายลํดํ)
Yesterday’s gone.
(เยซเทอะดิ กอน)
Well I knew the time would come.
(เวลล ไอ นยู เดอะ ไทม์ เวิด คัม)
When I’d have to leave.
(เว็น อาย แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ)
Go on.
(โก ออน)
Look what they’ve done to me.
(ลุ๊ค ว๊อท เดวฟ ดัน ทู มี)
They’ve taken my hand…
(เดวฟ เทคเอ็น มาย แฮนด์)
And it’s killing me.
(แอนด์ อิทซ คีลลิง มี)
Killing me, killing me, killing me!
(คีลลิง มี , คีลลิง มี , คีลลิง มี !)

Does it have to be so cold in Ireland?
(โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี โซ โคลด์ อิน อายแรนทฺ)
Does it have to be so cold in Ireland, for me?
(โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี โซ โคลด์ อิน อายแรนทฺ , ฟอร์ มี)
Are they ready for me?
(อาร์ เด เร๊ดี้ ฟอร์ มี)

But I’m afraid I’m returning to Ireland.
(บั๊ท แอม อะเฟรด แอม รีเทินนิง ทู อายแรนทฺ)
I’m afraid I’m returning to Ireland.
(แอม อะเฟรด แอม รีเทินนิง ทู อายแรนทฺ)
I see, that there is nothing for me.
(ไอ ซี , แดท แดร์ อีส นัธอิง ฟอร์ มี)
There is nothing for me.
(แดร์ อีส นัธอิง ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Cold In Ireland คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น