เนื้อเพลง Exceptional คำอ่านไทย Jojo

Mmmm
( อึม)

You’re beautiful but you don’t know
(ยัวร์ บยูทิฟุล บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์)
Can’t see what’s there inside your soul
(แค็นท ซี ว๊อท แดร์ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
Always feelin like you’re not good enough
(ออลเว ฟีลิน ไล๊ค ยัวร์ น็อท กู๊ด อีน๊าฟ)
You wish you could be someone else
(ยู วิ๊ช ยู เคิด บี ซัมวัน เอ๊ลส)
Sometimes you just can’t see yourself
(ซัมไทม์ ยู จั๊สท แค็นท ซี ยุรเซลฟ)
But I can see just who you are, who you are
(บั๊ท ไอ แคน ซี จั๊สท ฮู ยู อาร์ , ฮู ยู อาร์)

You’re exceptional the way you are
(ยัวร์ เอ็คเซพฌะแน็ล เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Don’t need to change for nobody
(ด้อนท์ นี๊ด ทู เช้งจํ ฟอร์ โนบอดี้)
You’re incredible, anyone can see that
(ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เอนอิวัน แคน ซี แดท)
When will you believe that?
(เว็น วิล ยู บีลี๊ฝ แดท)
You are nothing but exceptional
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เอ็คเซพฌะแน็ล)
[Yeah]
([ เย่ ])

You never you think you measure up
(ยู เน๊เฝ่อร์ ยู ทริ๊งค ยู เม๊เช่อร์ อั๊พ)
Never smart or cool, or pretty enough
(เน๊เฝ่อร์ สมาร์ท ออ คูล , ออ พริ๊ทที่ อีน๊าฟ)
Always feeling different from all the rest, oh
(ออลเว ฟีลอิง ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม ออล เดอะ เรสท , โอ)
You feel so out of place, you think you don’t fit in
(ยู ฟีล โซ เอ๊าท อ็อฝ เพลส , ยู ทริ๊งค ยู ด้อนท์ ฟิท อิน)
I think you’re perfect in the skin you’re in
(ไอ ทริ๊งค ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท อิน เดอะ สกิน ยัวร์ อิน)
You’re just perfect just how you are, just how you are, yeah
(ยัวร์ จั๊สท เพ๊อร์เฟ็คท จั๊สท ฮาว ยู อาร์ , จั๊สท ฮาว ยู อาร์ , เย่)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re exceptional the way you are
(ยัวร์ เอ็คเซพฌะแน็ล เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Don’t need to change for nobody
(ด้อนท์ นี๊ด ทู เช้งจํ ฟอร์ โนบอดี้)
You’re incredible, anyone can see that
(ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เอนอิวัน แคน ซี แดท)
When will you believe that?
(เว็น วิล ยู บีลี๊ฝ แดท)
You are nothing but exceptional
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เอ็คเซพฌะแน็ล)

If you could see the one I see when I see you
(อิ๊ฟ ยู เคิด ซี ดิ วัน ไอ ซี เว็น นาย ซี ยู)
You’d know how lucky you are to be you
(ยูต โนว์ ฮาว ลัคคิ ยู อาร์ ทู บี ยู)
I see through into you
(ไอ ซี ทรู อิ๊นทู ยู)
And you are
(แอนด์ ยู อาร์)

You’re exceptional the way you are
(ยัวร์ เอ็คเซพฌะแน็ล เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Don’t need to change for nobody
(ด้อนท์ นี๊ด ทู เช้งจํ ฟอร์ โนบอดี้)
You’re incredible, anyone can see that
(ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เอนอิวัน แคน ซี แดท)
When will you believe that? [You are]
(เว็น วิล ยู บีลี๊ฝ แดท [ ยู อาร์ ])
You’re exceptional the way you are
(ยัวร์ เอ็คเซพฌะแน็ล เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Don’t need to change for nobody
(ด้อนท์ นี๊ด ทู เช้งจํ ฟอร์ โนบอดี้)
You’re incredible, anyone can see that
(ยัวร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล , เอนอิวัน แคน ซี แดท)
When will you believe that?
(เว็น วิล ยู บีลี๊ฝ แดท)
You are nothing but exceptional
(ยู อาร์ นัธอิง บั๊ท เอ็คเซพฌะแน็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exceptional คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น