เนื้อเพลง Tourniquet คำอ่านไทย Marilyn Manson

she’s made of hair and bone and little teeth
( ชี เมด อ็อฝ แฮร์ แอนด์ โบน แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล ทีท)
and things I cannot speak
(แอนด์ ทริง ซาย แคนน็อท สพี๊ค)
she comes on like a crippled plaything
(ชี คัม ออน ไล๊ค เก คลิบเปิล playthings)
spine is just a string
(ซไพน อีส จั๊สท ดา สทริง)
I wrapped our love in all this foil
(ไอ แร็พท เอ๊า ลัฝ อิน ออล ดิส ฟอยล)
silver-tight like spider legs
(ซิ๊ลเฝ่อร ไท๊ท ไล๊ค สไพ๊เด้อร์ เล้ก)
I never wanted it to ever spoil
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิท ทู เอ๊เฝ่อร์ สพอยล์)
but flies will always lay their eggs
(บั๊ท ไฟล์ วิล ออลเว เลย์ แดร์ เอ้กก)
Take your hatred out on me
(เท้ค ยุร เฮทเร็ด เอ๊าท ออน มี)
make your victim my head
(เม้ค ยุร ฝิ๊คทิ่ม มาย เฮด)
you never ever believed in me
(ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ อิน มี)
I am your tourniquet
(ไอ แอ็ม ยุร เทอนีเกต)
prosthetic synthesis with b*tterfly
(prosthetic ซิ๊นธิซิส วิธ บี *tterfly)
sealed up with virgin stitch
(ซีล อั๊พ วิธ เฝ๊อร์จิ้น ซทิช)
if it hurts, just tell me
(อิ๊ฟ อิท เฮิร์ท , จั๊สท เทลล มี)
preserve the innocence
(พรีเซิ๊ร์ฝ ดิ อีนโนะเซ็นซ)
I never wanted it to end this way
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ดิท ทู เอ็นด ดิส เวย์)
but flies will lay their eggs
(บั๊ท ไฟล์ วิล เลย์ แดร์ เอ้กก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tourniquet คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น