เนื้อเพลง Good Enough คำอ่านไทย Edwin McCain

When footsteps from that Sunday march faded out into the dark
( เว็น ฟุทเสต็ป ฟรอม แดท ซันดิ มาร์ช แฟ็ด เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ ด๊าร์ค)
The melody blows in to ease the pain
(เดอะ เมลโอะดิ โบลว์ ซิน ทู อี๊ส เดอะ เพน)
Two thousand years and we’re still here fighting over the same old fear
(ทู เธ๊าซั่นด เยียร์ แซน เวีย สทิลล เฮียร ไฟท์ดิง โอ๊เฝ่อร เดอะ เซม โอลด์ เฟียร์)
The muddy steps of hate can’t stand this rain
(เดอะ มัดดิ สเท็พ อ็อฝ เฮท แค็นท สแทนด์ ดิส เรน)

I’ll stand up on this stage as if it was my altar
(อิลล สแทนด์ อั๊พ ออน ดิส สเท๊จ แอส อิ๊ฟ อิท วอส มาย ออลเทอะ)
I’ll face down all the rage and no, I will not falter
(อิลล เฟซ เดาน ออล เดอะ เร้จ แอนด์ โน , ไอ วิล น็อท ฟอลเทอะ)
Say I’m good enough to play but not good enough to stay
(เซย์ แอม กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ บั๊ท น็อท กู๊ด อีน๊าฟ ทู สเทย์)
In your heart
(อิน ยุร ฮาร์ท)

The mat on the floor says welcome, the sign on the door says no
(เดอะ แมท ออน เดอะ ฟลอร์ เซย์ เว้ลคั่ม , เดอะ ซายน ออน เดอะ ดอร์ เซย์ โน)
Says ‘No coloreds allowed unless you’re playing in the show’
(เซย์ โน คัลเอิด อะลาว อันเล๊ซ ยัวร์ พเลนิ่ง อิน เดอะ โชว์)
Well I’ve never seen a color except the ones up in the sky
(เวลล แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ คัลเออะ เอ็กเซ๊พท ดิ วัน อั๊พ อิน เดอะ สกาย)
When I see this kind of hatred I die a little inside
(เว็น นาย ซี ดิส ไคนด์ อ็อฝ เฮทเร็ด ดาย ดาย อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นไซด์)

I’ll stand up on this stage as if it was altar
(อิลล สแทนด์ อั๊พ ออน ดิส สเท๊จ แอส อิ๊ฟ อิท วอส ออลเทอะ)
I’ll face down all this rage and no, I will not falter
(อิลล เฟซ เดาน ออล ดิส เร้จ แอนด์ โน , ไอ วิล น็อท ฟอลเทอะ)
Say I’m good enough to play but not good enough to stay
(เซย์ แอม กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ บั๊ท น็อท กู๊ด อีน๊าฟ ทู สเทย์)
And when you finish your song boy you’ve got to be on your way
(แอนด์ เว็น ยู ฟิ๊หนิช ยุร ซ็อง บอย ยู๊ฟ ก็อท ทู บี ออน ยุร เวย์)
But if I’m good enough to play then I’m good enough to stay
(บั๊ท อิ๊ฟ แอม กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ เด็น แอม กู๊ด อีน๊าฟ ทู สเทย์)
In your heart
(อิน ยุร ฮาร์ท)

This one’s for the Godfather, Duke, Ella, and the Count
(ดิส วัน ฟอร์ เดอะ Godfather , ดยูค , เอลลา , แอนด์ เดอะ เค้าทํ)
And for all those who fought their way here no matter the amount
(แอนด์ ฟอร์ ออล โฑส ฮู ฟอท แดร์ เวย์ เฮียร โน แม๊ทเท่อร์ ดิ อะเม๊าท)
For all of God’s children walking through dumpsters in the back
(ฟอร์ ออล อ็อฝ ก๊อด ชีลดเร็น วอคกิง ทรู dumpsters ซิน เดอะ แบ็ค)
Had to finish their show and leave just because their skin was black
(แฮ็ด ทู ฟิ๊หนิช แดร์ โชว์ แอนด์ ลี๊ฝ จั๊สท บิคอส แดร์ สกิน วอส แบล๊ค)

They stood up on the stage as if it was their altar
(เด ซทูด อั๊พ ออน เดอะ สเท๊จ แอส อิ๊ฟ อิท วอส แดร์ ออลเทอะ)
They faced down all the rage and no, they did not falter
(เด เฟซ เดาน ออล เดอะ เร้จ แอนด์ โน , เด ดิด น็อท ฟอลเทอะ)
They were good enough to play but not good enough to stay
(เด เวอ กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ บั๊ท น็อท กู๊ด อีน๊าฟ ทู สเทย์)
And when they finished their songs boy they had to be on their way
(แอนด์ เว็น เด ฟิ๊หนิช แดร์ ซ็อง บอย เด แฮ็ด ทู บี ออน แดร์ เวย์)
They were good enough to play and somehow they’ve always stayed
(เด เวอ กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ แอนด์ ซัมฮาว เดวฟ ออลเว สเทย์)
In our hearts
(อิน เอ๊า ฮาร์ท)

And if I’m good enough to play then we’ve got to find the space
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม กู๊ด อีน๊าฟ ทู เพลย์ เด็น หวีบ ก็อท ทู ไฟนด์ เดอะ สเพ๊ซ)
In our hearts
(อิน เอ๊า ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Enough คำอ่านไทย Edwin McCain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น