เนื้อเพลง Tell Me It’s Me You Want คำอ่านไทย Keith Sweat

Ooh [Tell me it’s me you want], whoa
( อู้ [ เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท ] , โว้ว)
You got to tell me, why don’t you tell me, girl
(ยู ก็อท ทู เทลล มี , วาย ด้อนท์ ยู เทลล มี , เกิร์ล)
[Tell me] Tell me [It’s me you want] it’s me you want, baby
([ เทลล มี ] เทลล มี [ อิทซ มี ยู ว้อนท ] อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้)

You know you got to tell me, got to, got to tell me
(ยู โนว์ ยู ก็อท ทู เทลล มี , ก็อท ทู , ก็อท ทู เทลล มี)
Why don’t you, why don’t you tell me, girl
(วาย ด้อนท์ ยู , วาย ด้อนท์ ยู เทลล มี , เกิร์ล)
You, you got to tell me, baby
(ยู , ยู ก็อท ทู เทลล มี , เบ๊บี้)
Whoa…oh…
(โว้ว โอ)

Hurt your heart a thousand times
(เฮิร์ท ยุร ฮาร์ท ดา เธ๊าซั่นด ไทม์)
Well, now my rhythm, girl, has got no rhyme
(เวลล , นาว มาย ริธึ่ม , เกิร์ล , แฮ็ส ก็อท โน ไรม)
You tell me I’m wrong, baby, full of lovin’ like I do
(ยู เทลล มี แอม รอง , เบ๊บี้ , ฟูล อ็อฝ ลัฝวิน ไล๊ค ไก ดู)
Oh, how can I be wrong, baby, when it feels so good to you
(โอ , ฮาว แคน นาย บี รอง , เบ๊บี้ , เว็น หนิด ฟีล โซ กู๊ด ทู ยู)
I wanna hear you tell me, girl
(ไอ วอนนา เฮียร ยู เทลล มี , เกิร์ล)

Tell me it’s me you want, baby
(เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้)
Got to tell me, ooh, I want you to tell me
(ก็อท ทู เทลล มี , อู้ , ไอ ว้อนท ยู ทู เทลล มี)
Tell me it’s me you want, baby
(เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้)

My love is strong, girl, never weak
(มาย ลัฝ อีส สทรอง , เกิร์ล , เน๊เฝ่อร์ วี๊ค)
And all I wanna do is keep on treatin’ you real sweet
(แอนด์ ออล ไอ วอนนา ดู อีส คี๊พ ออน ทรีดิน ยู เรียล สวี้ท)
Don’t stop my love, girl, ’cause I got so much, so much I want to give
(ด้อนท์ สท๊อพ มาย ลัฝ , เกิร์ล , ค๊อส ไอ ก็อท โซ มัช , โซ มัช ไอ ว้อนท ทู กี๊ฝ)
And I’m gonna keep on lovin’ you, girl, as long as I, as long as I live
(แอนด์ แอม กอนนะ คี๊พ ออน ลัฝวิน ยู , เกิร์ล , แอส ลอง แอส ซาย , แอส ลอง แอส ซาย ไล้ฝ)
All you got to do is tell me one thing, tell me
(ออล ยู ก็อท ทู ดู อีส เทลล มี วัน ทริง , เทลล มี)

Tell me it’s me you want, baby
(เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้)
Why don’t you, why, why, why don’t you just tell
(วาย ด้อนท์ ยู , วาย , วาย , วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท เทลล)
Tell me it’s me you want, baby
(เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้)
Ooh…hoo…
(อู้ ฮู)

I know a man ain’t supposed to cry
(ไอ โนว์ อะ แมน เอน ซั๊พโพ้ส ทู คราย)
So why don’t I just wipe these tears my eyes
(โซ วาย ด้อนท์ ไอ จั๊สท ไว๊พ ฑิส เทียร์ มาย อาย)
You tell me you wanna leave me, no, no, no, no, girl
(ยู เทลล มี ยู วอนนา ลี๊ฝ มี , โน , โน , โน , โน , เกิร์ล)
Uh, don’t do that, don’t do that, I’ll never let you go
(อา , ด้อนท์ ดู แดท , ด้อนท์ ดู แดท , อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

Uh, girl
(อา , เกิร์ล)
Ooh, no, no, no, no, no, no
(อู้ , โน , โน , โน , โน , โน , โน)
Ooh, baby
(อู้ , เบ๊บี้)
I don’t wanna cry, no
(ไอ ด้อนท์ วอนนา คราย , โน)
Don’t tell me you’re leavin’ me, don’t tell me you’re goin’ away
(ด้อนท์ เทลล มี ยัวร์ เลวิน มี , ด้อนท์ เทลล มี ยัวร์ โกอิน อะเวย์)
I don’t, I don’t, I don’t think I can take it
(ไอ ด้อนท์ , ไอ ด้อนท์ , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน เท้ค อิท)
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน)
Baby
(เบ๊บี้)
All I want you to do is tell me
(ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู อีส เทลล มี)

[Tell me it’s me you want, baby] Tell me it’s me you love
([ เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้ ] เทลล มี อิทซ มี ยู ลัฝ)
You got to tell me, why don’t you just tell me
(ยู ก็อท ทู เทลล มี , วาย ด้อนท์ ยู จั๊สท เทลล มี)
[Tell me it’s me you want, baby]
([ เทลล มี อิทซ มี ยู ว้อนท , เบ๊บี้ ])
Whoa…oh…oh…whoa…oh…whoa…baby
(โว้ว โอ โอ โว้ว โอ โว้ว เบ๊บี้)

I got your one love
(ไอ ก็อท ยุร วัน ลัฝ)
I wanna be just with you, girl, baby
(ไอ วอนนา บี จั๊สท วิธ ยู , เกิร์ล , เบ๊บี้)
I’ve got to give it to you
(แอฝ ก็อท ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู)
I wanna give my love, I wanna be your one and only lover, baby
(ไอ วอนนา กี๊ฝ มาย ลัฝ , ไอ วอนนา บี ยุร วัน แอนด์ โอ๊นลี่ ลัฝเออะ , เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me It’s Me You Want คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น