เนื้อเพลง Devil Wouldn’t Recognize You คำอ่านไทย Madonna

As quiet as it is tonight
( แอส ไคว๊เอ้ท แอส ซิท อีส ทูไน๊ท)
You’d almost think you were safe
(ยูต อ๊อลโมสท ทริ๊งค ยู เวอ เซฟ)
Your eyes are full of surprises
(ยุร อาย แซร์ ฟูล อ็อฝ เซอร์ไพร๊ส)
They cannot predict my fate
(เด แคนน็อท พรีดิ๊คท มาย เฟ้ท)
Waiting underneath the stars
(เวททิง อันเดอะนีธ เดอะ สทาร์)
There’s something you should know
(แดร์ ซัมติง ยู เชิด โนว์)
The angels they surround my heart
(ดิ แอ๊งเจล เด เซอร์ราวนด์ มาย ฮาร์ท)
Telling me to let you go
(เทลลิง มี ทู เล็ท ยู โก)

I bet he couldn’t
(ไอ เบ๊ท ฮี คูดซึ่น)
I bet he couldn’t recognize
(ไอ เบ๊ท ฮี คูดซึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์)
but I played right into it
(บั๊ท ไอ เพลย์ ไร๊ท อิ๊นทู อิท)
Who am I to criticize
(ฮู แอ็ม ไอ ทู ครีทอิไซส)
Somehow I’ll get through it and you won’t even realize
(ซัมฮาว อิลล เก็ท ทรู อิท แอนด์ ยู ว็อนท อี๊เฝ่น รีแอะไลส)
Falling through your own disguise
(ฟ๊อลิง ทรู ยุร โอว์น ดิสไก๊ส)

It’s like over and over you’re pushing me right down to the floor
(อิทซ ไล๊ค โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ยัวร์ พุฌอิง มี ไร๊ท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์)
I should just walk away.
(ไอ เชิด จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์)
Over and over I keep on coming back for more
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ไอ คี๊พ ออน คัมอิง แบ็ค ฟอร์ โม)
I play into your fantasy
(ไอ เพลย์ อิ๊นทู ยุร แฟนทะซิ)
Now that it’s over you can lie to me right through your smile
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร ยู แคน ไล ทู มี ไร๊ท ทรู ยุร สไมล์)
I’ve seen behind your eyes
(แอฝ ซีน บีฮายน์ ยุร อาย)
Now it’s over, NO more intoxicating my mind
(นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร , โน โม อินทอคซิเคทิง มาย ไมนด์)

Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู)

You almost fooled yourself this time
(ยู อ๊อลโมสท ฟูล ยุรเซลฟ ดิส ไทม์)
That all the saints be praised
(แดท ดอร์ เดอะ เซ๊นท บี เพรส)
You hide your sadness behind your smile
(ยู ไฮด์ ยุร แซดเน็ซ บีฮายน์ ยุร สไมล์)
And you keep your lost heartbreaks
(แอนด์ ยู คี๊พ ยุร ล็อซท ฮาร์ทเบรก)
The steps that edge along the ledge
(เดอะ สเท็พ แดท เอจ อะลอง เดอะ เล็จ)
Is much higher than it seems
(อีส มัช ไฮเออะ แฑ็น หนิด ซีม)
That I’ve been on that ledge before
(แดท แอฝ บีน ออน แดท เล็จ บีฟอร์)
You can’t hide yourself from me
(ยู แค็นท ไฮด์ ยุรเซลฟ ฟรอม มี)

I bet he couldn’t
(ไอ เบ๊ท ฮี คูดซึ่น)
I bet he couldn’t recognize
(ไอ เบ๊ท ฮี คูดซึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์)
but I played right into it
(บั๊ท ไอ เพลย์ ไร๊ท อิ๊นทู อิท)
Who am I to criticize
(ฮู แอ็ม ไอ ทู ครีทอิไซส)
Somehow I’ll get through it and you won’t even realize
(ซัมฮาว อิลล เก็ท ทรู อิท แอนด์ ยู ว็อนท อี๊เฝ่น รีแอะไลส)
Falling through your own disguise
(ฟ๊อลิง ทรู ยุร โอว์น ดิสไก๊ส)

It’s like over and over you’re pushing me right down to the floor
(อิทซ ไล๊ค โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ยัวร์ พุฌอิง มี ไร๊ท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์)
I should just walk away.
(ไอ เชิด จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์)
Over and over I keep on coming back for more
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ไอ คี๊พ ออน คัมอิง แบ็ค ฟอร์ โม)
I play into your fantasy
(ไอ เพลย์ อิ๊นทู ยุร แฟนทะซิ)
Now that it’s over you can lie to me right through your smile
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร ยู แคน ไล ทู มี ไร๊ท ทรู ยุร สไมล์)
I’ve seen behind your eyes
(แอฝ ซีน บีฮายน์ ยุร อาย)
Now it’s over, NO more intoxicating my mind
(นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร , โน โม อินทอคซิเคทิง มาย ไมนด์)

Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
Even the devil wouldn’t recognize you, I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ไอ ดู)
I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู)

It’s like over and over you’re pushing me right down to the floor
(อิทซ ไล๊ค โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ยัวร์ พุฌอิง มี ไร๊ท เดาน ทู เดอะ ฟลอร์)
I should just walk away.
(ไอ เชิด จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์)
Over and over I keep on coming back for more
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร ไอ คี๊พ ออน คัมอิง แบ็ค ฟอร์ โม)
I play into your fantasy
(ไอ เพลย์ อิ๊นทู ยุร แฟนทะซิ)
Now that it’s over you can lie to me right through your smile
(นาว แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร ยู แคน ไล ทู มี ไร๊ท ทรู ยุร สไมล์)
I’ve seen behind your eyes
(แอฝ ซีน บีฮายน์ ยุร อาย)
Now it’s over, NO more intoxicating my mind
(นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร , โน โม อินทอคซิเคทิง มาย ไมนด์)

Even the devil wouldn’t recognize you, you, you, you
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ยู , ยู , ยู)
Devil wouldn’t recognize you, you, you, you
(เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ยู , ยู , ยู)
Devil wouldn’t recognize you, you, you, you
(เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , ยู , ยู , ยู)
Even the devil wouldn’t recognize you, but I do
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู , บั๊ท ไอ ดู)
I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู)

Even the devil wouldn’t recognize you.
(อี๊เฝ่น เดอะ เด๊ฝิ้ล วูดดึ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devil Wouldn’t Recognize You คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น