เนื้อเพลง His Mistakes คำอ่านไทย Usher

Do I remind you of the pain
( ดู ไอ รีไมนด์ ยู อ็อฝ เดอะ เพน)
That he put you through, girl
(แดท ฮี พุท ยู ทรู , เกิร์ล)
Is that the reason I’m to blame…
(อีส แดท เดอะ รี๊ซั่น แอม ทู เบลม)

Before I do it…
(บีฟอร์ ไอ ดู อิท)

Is it because he treated you badly
(อีส ซิท บิคอส ฮี ทรี๊ท ยู แบดลิ)
I always stand accused…
(ไอ ออลเว สแทนด์ แอ๊คคิ้วส)
Protecting yourself from somebody else
(โพเทคติง ยุรเซลฟ ฟรอม ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
I’m not who’s hurtin’ you, girl…
(แอม น็อท ฮู ฮาร์ดิน ยู , เกิร์ล)

And it’s killing me girl knowing you compare me to him
(แอนด์ อิทซ คีลลิง มี เกิร์ล โนอิง ยู คอมแพร์ มี ทู ฮิม)
Always guilty before the sin
(ออลเว กีลทิ บีฟอร์ เดอะ ซิน)
I can’t win, I can’t win…
(ไอ แค็นท วิน , ไอ แค็นท วิน)

I’ll do anything to proove, I love you
(อิลล ดู เอนอิธิง ทู พูฝ , ไอ ลัฝ ยู)
Baby girl but I refuse to
(เบ๊บี้ เกิร์ล บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู)
Pay for something I didn’t do, I love you
(เพย์ ฟอร์ ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน ดู , ไอ ลัฝ ยู)
But I refuse to stay paying for his mistakes…
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู สเทย์ เพย์อิง ฟอร์ ฮิส มิสเท้ค)

He left the scar across your heart
(ฮี เล๊ฟท เดอะ ซคา อะคร๊อส ยุร ฮาร์ท)
I understand, girl
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด , เกิร์ล)
Don’t let his wrongs tear us apart
(ด้อนท์ เล็ท ฮิส รอง เทียร์ อัซ อะพาร์ท)
Cause girl I’m your man
(ค๊อส เกิร์ล แอม ยุร แมน)

Just because he did you swear I’m cheating
(จั๊สท บิคอส ฮี ดิด ยู สแวร์ แอม ชีดิง)
You think I just don’t care
(ยู ทริ๊งค ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
*Why must I do time* for *another* mans crime
(*วาย มัสท์ ไอ ดู ไทม์ * ฟอร์ *อะน๊าเทร่อร์ * แมน ไคร์ม)
Girl you know that ain’t fair
(เกิร์ล ยู โนว์ แดท เอน แฟร์)

And it’s killing me girl knowing you compare me to him
(แอนด์ อิทซ คีลลิง มี เกิร์ล โนอิง ยู คอมแพร์ มี ทู ฮิม)
Always guilty before the sin
(ออลเว กีลทิ บีฟอร์ เดอะ ซิน)
I can’t win, I can’t win…
(ไอ แค็นท วิน , ไอ แค็นท วิน)

I’ll do anything to prove, I love you
(อิลล ดู เอนอิธิง ทู พรู๊ฝ , ไอ ลัฝ ยู)
Baby girl but I refuse to
(เบ๊บี้ เกิร์ล บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู)
Pay for something I didn’t do, I love you
(เพย์ ฟอร์ ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน ดู , ไอ ลัฝ ยู)
But I refuse to stay paying for his mistakes…
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู สเทย์ เพย์อิง ฟอร์ ฮิส มิสเท้ค)

I know he did you wrong
(ไอ โนว์ ฮี ดิด ยู รอง)
But tell me what does that have do with me
(บั๊ท เทลล มี ว๊อท โด แดท แฮ็ฝ ดู วิธ มี)
Trying to show you something real
(ทไรอิง ทู โชว์ ยู ซัมติง เรียล)
Figure out what is going on
(ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท อีส โกอิ้ง ออน)
Before you look up and I’ll be gone…
(บีฟอร์ ยู ลุ๊ค อั๊พ แอนด์ อิลล บี กอน)

I’ll do anything to prove, I love you
(อิลล ดู เอนอิธิง ทู พรู๊ฝ , ไอ ลัฝ ยู)
Baby girl but I refuse to
(เบ๊บี้ เกิร์ล บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู)
Pay for something I didn’t do, I love you
(เพย์ ฟอร์ ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน ดู , ไอ ลัฝ ยู)
But I refuse to stay paying for his mistakes…
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู สเทย์ เพย์อิง ฟอร์ ฮิส มิสเท้ค)

I’ll do anything to prove, I love you
(อิลล ดู เอนอิธิง ทู พรู๊ฝ , ไอ ลัฝ ยู)
Baby girl but I refuse to
(เบ๊บี้ เกิร์ล บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู)
Pay for something I didn’t do, I love you
(เพย์ ฟอร์ ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน ดู , ไอ ลัฝ ยู)
But I refuse to stay paying for his mistakes…
(บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู สเทย์ เพย์อิง ฟอร์ ฮิส มิสเท้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง His Mistakes คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น