เนื้อเพลง Last Name คำอ่านไทย Carrie Underwood

Last night, I got served a little too much of that poison baby
( ล๊าสท ไน๊ท , ไอ ก็อท เซิร์ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช อ็อฝ แดท พ๊อยซั่น เบ๊บี้)
Last night, I did things I’m not proud of
(ล๊าสท ไน๊ท , ไอ ดิด ทริง แอม น็อท พเราด อ็อฝ)
And I got a little crazy
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
Last night, I met a guy on the dance floor and I let him call me baby
(ล๊าสท ไน๊ท , ไอ เม็ท ดา กาย ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ แอนด์ ดาย เล็ท ฮิม คอลลํ มี เบ๊บี้)

And I don’t even know his last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮิส ล๊าสท เนม)
My momma would be so ashamed
(มาย มอมมา เวิด บี โซ อะเชมดฺ)
It started of, hey cutie where you from
(อิท สท๊าร์ท อ็อฝ , เฮ คิวดี แวร์ ยู ฟรอม)
And then it turned into oh no, what have I done
(แอนด์ เด็น หนิด เทิร์น อิ๊นทู โอ โน , ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
And I don’t even know his last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮิส ล๊าสท เนม)

We left, the club, ’bout around 3 o’clock in the morning
(วี เล๊ฟท , เดอะ คลับ , เบาท อะราวนฺดฺ 3 โอคล็อก อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
His Pinto, sitting there, in the parking lot, well it should have been a warning
(ฮิส พีนโท , ซีททิง แดร์ , อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท , เวลล อิท เชิด แฮ็ฝ บีน อะ วอนิง)
I had no clue what I was getting into
(ไอ แฮ็ด โน คลู ว๊อท ไอ วอส เกดดดิ้ง อิ๊นทู)
So, I’ll blame it on the Cuervo
(โซ , อิลล เบลม อิท ออน เดอะ Cuervo)

And I don’t even know his last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮิส ล๊าสท เนม)
My momma would be so ashamed
(มาย มอมมา เวิด บี โซ อะเชมดฺ)
It started of, hey cutie where you from
(อิท สท๊าร์ท อ็อฝ , เฮ คิวดี แวร์ ยู ฟรอม)
And then it turned into oh no, what have I done
(แอนด์ เด็น หนิด เทิร์น อิ๊นทู โอ โน , ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
And I don’t even know his last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮิส ล๊าสท เนม)

Here we go
(เฮียร วี โก)

Today, I woke up, thinking about Elvis somewhere in Vegas
(ทูเดย์ , ไอ โวค อั๊พ , ติ้งกิง อะเบ๊าท เอลวิส ซัมแวร์ อิน ฝีกะ)
I’m not sure how I got here
(แอม น็อท ชัวร์ ฮาว ไอ ก็อท เฮียร)
Or how this ring on my left hand just appeared outta nowhere
(ออ ฮาว ดิส ริง ออน มาย เล๊ฟท แฮนด์ จั๊สท แอพเพียร์ เอ๊าตา โนแวร์)
I gotta go take the chips and the Pinto and hit the road
(ไอ กอททะ โก เท้ค เดอะ ชิพ แซน เดอะ พีนโท แอนด์ ฮิท เดอะ โร้ด)
They say what happens here, stays here, all of this will disappear
(เด เซย์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น เฮียร , สเทย์ เฮียร , ออล อ็อฝ ดิส วิล ดิสแอ๊พเพียร์)

There’s just one little problem
(แดร์ จั๊สท วัน ลิ๊ทเทิ่ล โพร๊เบล่ม)

I don’t even know my last night
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มาย ล๊าสท ไน๊ท)
My momma would be so ashamed
(มาย มอมมา เวิด บี โซ อะเชมดฺ)
It started of, hey cutie where you from
(อิท สท๊าร์ท อ็อฝ , เฮ คิวดี แวร์ ยู ฟรอม)
And then it turned into oh no, what have I done
(แอนด์ เด็น หนิด เทิร์น อิ๊นทู โอ โน , ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
And I don’t even know my last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มาย ล๊าสท เนม)

What have I done
(ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
What have I done
(ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
What have I done
(ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)

Oh, what have I done
(โอ , ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
I don’t even know my last name
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มาย ล๊าสท เนม)

Well it turned into, oh no what have I done
(เวลล อิท เทิร์น อิ๊นทู , โอ โน ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
And I don’t even know my last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มาย ล๊าสท เนม)
Yea, Yeah, Yeah
(เย , เย่ , เย่)

It started off hey cutie where you from
(อิท สท๊าร์ท ออฟฟ เฮ คิวดี แวร์ ยู ฟรอม)
And then it turned into, oh no what have I done
(แอนด์ เด็น หนิด เทิร์น อิ๊นทู , โอ โน ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
And I don’t even know my last name
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มาย ล๊าสท เนม)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Name คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น