เนื้อเพลง Oxygen’s Gone คำอ่านไทย Die Trying

Closure is closer
( คโลเฉอะ อีส โคลเซอร์)
Take this out of me
(เท้ค ดิส เอ๊าท อ็อฝ มี)
Take anything you need
(เท้ค เอนอิธิง ยู นี๊ด)
I’ll still breathe, I’ll still breathe
(อิลล สทิลล บรีฑ , อิลล สทิลล บรีฑ)
Fading thinner but still it’s haunting me
(เฟดิง ธีนเนอะ บั๊ท สทิลล อิทซ ฮันติง มี)
Can’t find the words to say to the angels
(แค็นท ไฟนด์ เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ ทู ดิ แอ๊งเจล)
That took you from me
(แดท ทุค ยู ฟรอม มี)

I can’t sleep, I can’t eat
(ไอ แค็นท สลี๊พ , ไอ แค็นท อี๊ท)
I cry out to God just to hear me
(ไอ คราย เอ๊าท ทู ก๊อด จั๊สท ทู เฮียร มี)
It’s another day still the same with all my pain
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ สทิลล เดอะ เซม วิธ ออล มาย เพน)
Not yet, not yet break me from these visions
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท เบร๊ค มี ฟรอม ฑิส ฝิ๊ชั่น)
Not yet, not yet it’s too soon for you
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท อิทซ ทู ซูน ฟอร์ ยู)

Still choking from knowing the love you’ve given me
(สทิลล โชคิง ฟรอม โนอิง เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี)
It’s hard to believe what I see is no dream
(อิทซ ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ ว๊อท ไอ ซี อีส โน ดรีม)
I’m drinking and sinking, still it’s haunting me
(แอม ดริงคิง แอนด์ ซีงคิง , สทิลล อิทซ ฮันติง มี)
I medicate my fears with more beers and more tears
(ไอ เมดอิเคท มาย เฟียร์ วิธ โม เบีย แซน โม เทียร์)

I can’t sleep, I can’t eat
(ไอ แค็นท สลี๊พ , ไอ แค็นท อี๊ท)
I cry out to God just to hear me
(ไอ คราย เอ๊าท ทู ก๊อด จั๊สท ทู เฮียร มี)
It’s another day still the same with all my pain
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ สทิลล เดอะ เซม วิธ ออล มาย เพน)
Not yet, not yet break me from these visions
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท เบร๊ค มี ฟรอม ฑิส ฝิ๊ชั่น)
Not yet, not yet it’s too soon for you
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท อิทซ ทู ซูน ฟอร์ ยู)

I can’t sleep, I can’t eat
(ไอ แค็นท สลี๊พ , ไอ แค็นท อี๊ท)
I cry out to God just to hear me
(ไอ คราย เอ๊าท ทู ก๊อด จั๊สท ทู เฮียร มี)
It’s another day still the same with all my pain
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ สทิลล เดอะ เซม วิธ ออล มาย เพน)
Not yet, not yet break me from these visions
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท เบร๊ค มี ฟรอม ฑิส ฝิ๊ชั่น)
Not yet, not yet it’s too soon for you
(น็อท เย๊ท , น็อท เย๊ท อิทซ ทู ซูน ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oxygen’s Gone คำอ่านไทย Die Trying

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น