เนื้อเพลง Here When Gone คำอ่านไทย Jewel

I am a woman haunted by hands
( ไอ แอ็ม มา วู๊แม่น ฮอนท์ บาย แฮนด์)
Even though I’m alone
(อี๊เฝ่น โธ แอม อะโลน)
Traces of Pompey
(เทร๊ซ อ็อฝ Pompey)
Across my skin
(อะคร๊อส มาย สกิน)
And an invisible map
(แอนด์ แอน อินฝิ๊ซิเบิ้ล แม๊พ)
Of where you’ve been
(อ็อฝ แวร์ ยู๊ฟ บีน)
It’s dry road to Idaho
(อิทซ ดราย โร้ด ทู อายดาโฮ)
A thirsty tongue across the land
(อะ เธิซทิ ทั๊ง อะคร๊อส เดอะ แลนด์)
And soil so dry
(แอนด์ ซอยล์ โซ ดราย)
You could swallow an entire man
(ยู เคิด สว๊อลโล่ว แอน เอ็นไทรํ แมน)
Took the first road out of town
(ทุค เดอะ เฟิร์สท โร้ด เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
Hoping that you were just skin deep
(โฮพปิง แดท ยู เวอ จั๊สท สกิน ดี๊พ)
Well I feel you like
(เวลล ไอ ฟีล ยู ไล๊ค)
Some sort of phantom limb
(ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ แฟนทัม ลิ๊มบ์)
Beside me when I sleep
(บีไซด์ มี เว็น นาย สลี๊พ)
Cause you are here when gone
(ค๊อส ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
I watch another grey day unfold
(ไอ ว๊อทช อะน๊าเทร่อร์ เกรย์ เดย์ อันโฟลด)
It’s dusty wings
(อิทซ ดัซทิ วิง)
Sometimes I wish I were more like
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ เวอ โม ไล๊ค)
Rocks and stones and things
(ร๊อค แซน สโทน แซน ทริง)
Sometimes I wish my heart
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช มาย ฮาร์ท)
Were not like flowers at all
(เวอ น็อท ไล๊ค ฟล๊าวเว่อร์ แอ็ท ดอร์)
That way I wouldn’t get b*tterflies
(แดท เวย์ ไอ วูดดึ่น เก็ท บี *tterflies)
When you called
(เว็น ยู คอลลํ)
begin extra
(บีกิน เอ๊กซทร่า)
And the night swallows itself
(แอนด์ เดอะ ไน๊ท สว๊อลโล่ว อิทเซลฟ)
You can see it in the stars
(ยู แคน ซี อิท อิน เดอะ สทาร์)
The moon blinks it’s tired eyes
(เดอะ มูน บลิ๊งค อิทซ ไทร์ อาย)
I may be a thousand miles to nowhere
(ไอ เมย์ บี อะ เธ๊าซั่นด ไมล ทู โนแวร์)
Does that make me lost or found?
(โด แดท เม้ค มี ล็อซท ออ เฟานด)
Oh – is it that relative to if you’re around?
(โอ อีส ซิท แดท รีเลถีฝ ทู อิ๊ฟ ยัวร์ อะราวนฺดฺ)
end extra
(เอ็นด เอ๊กซทร่า)
And some birds abandon their young
(แอนด์ ซัม เบิร์ด อะแบ๊นดั้น แดร์ ยัง)
Cause the instinct is too strong to fly
(ค๊อส ดิ อิ๊นสทิ้งท อีส ทู สทรอง ทู ฟลาย)
Well I feel like abandoning
(เวลล ไอ ฟีล ไล๊ค อแบนดูนิง)
My guitar and my books and I’m afraid
(มาย กิทา แอนด์ มาย บุ๊ค แซน แอม อะเฟรด)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
Cause you are here when gone
(ค๊อส ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)
You are here when gone
(ยู อาร์ เฮียร เว็น กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here When Gone คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น