เนื้อเพลง You Don’t Care About Us คำอ่านไทย Placebo

If it’s a bad day, you try to suffocate.
( อิ๊ฟ อิทซ ซา แบ้ด เดย์ , ยู ธราย ทู ซัฟโฟะเคท)
Another memory… scarred.
(อะน๊าเทร่อร์ เม๊มโมรี่ สเกลี่)
If it’s a bad case, then you accelerate,
(อิ๊ฟ อิทซ ซา แบ้ด เค๊ส , เด็น ยู แอ๊คเซ้ลเลอเรท ,)
you’re in the getaway… car.
(ยัวร์ อิน เดอะ เกทอเวย์ คารํ)

You don’t care about us… oh oh.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us… oh oh.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us… oh oh
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)

If it’s a bad case, you’re on the rampage.
(อิ๊ฟ อิทซ ซา แบ้ด เค๊ส , ยัวร์ ออน เดอะ แร๊มเผจ)
Another memory… scarred.
(อะน๊าเทร่อร์ เม๊มโมรี่ สเกลี่)
You’re at the wrong place, you’re on the back page,
(ยัวร์ แอ็ท เดอะ รอง เพลส , ยัวร์ ออน เดอะ แบ็ค เพจ ,)
you’re in the getaway… car.
(ยัวร์ อิน เดอะ เกทอเวย์ คารํ)

You don’t care about us… oh oh.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us… oh oh.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us… oh oh
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ โอ โอ)
You don’t care about us.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)

It’s your age, It’s my rage.
(อิทซ ยุร เอจ , อิทซ มาย เร้จ)
It’s your age, It’s my rage.
(อิทซ ยุร เอจ , อิทซ มาย เร้จ)

You’re too complicated, we should separate it.
(ยัวร์ ทู ค๊อมพลิเขท , วี เชิด เซ๊พาเหรท อิท)
You’re just confiscating, you’re exasperating.
(ยัวร์ จั๊สท confiscatings , ยัวร์ เอ็กแสซเพอะเรทิง)
This degeneration, mental masturbation.
(ดิส ดิเจเนอะเรฌัน , เม๊นท่อล แมซเทอะเบฌัน)
Think I’ll leave it all behind, save this bleeding heart of mine.
(ทริ๊งค อิลล ลี๊ฝ อิท ดอร์ บีฮายน์ , เซฝ ดิส บรีดดิ้ง ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์)

It’s a matter of trust.
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ทรัสท)
It’s a matter of trust.
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ทรัสท)
It’s a matter of trust.
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ทรัสท)
It’s a matter of trust.
(อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ทรัสท)
Because..
(บิคอส)
You don’t care about us…
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)
You don’t care about us…
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)
You don’t care about us…
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)
You don’t care about us.
(ยู ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท อัซ)

It’s your age, It’s my rage.
(อิทซ ยุร เอจ , อิทซ มาย เร้จ)
It’s your age, It’s my rage.
(อิทซ ยุร เอจ , อิทซ มาย เร้จ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Care About Us คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น