เนื้อเพลง What You Want คำอ่านไทย Evanescence

Do what you what you want, if you have a dream for better
( ดู ว๊อท ยู ว๊อท ยู ว้อนท , อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ อะ ดรีม ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์)
Do what you what you want till you don’t want it anymore
(ดู ว๊อท ยู ว๊อท ยู ว้อนท ทิลล์ ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ แอนนี่มอ)
[remember who you really are]
([ รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ยู ริแอ็ลลิ อาร์ ])

Do what you what you want, your world’s closing in on you now
(ดู ว๊อท ยู ว๊อท ยู ว้อนท , ยุร เวิลด โครสซิง อิน ออน ยู นาว)
[it isn’t over]
([ อิท อีสซึ่น โอ๊เฝ่อร ])
Stand and face the unknown
(สแทนด์ แอนด์ เฟซ ดิ อันโนน)
[got to remember who you really are]
([ ก็อท ทู รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ยู ริแอ็ลลิ อาร์ ])
Every heart in my hands like a pale reflection
(เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ท อิน มาย แฮนด์ ไล๊ค เก เพล ริฟเคลฌัน)

Hello, hello remember me?
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
I’m everything you can’t control
(แอม เอ๊วี่ติง ยู แค็นท คอนโทรล)
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู บีลี๊ฝ)
we can break through
(วี แคน เบร๊ค ทรู)

Do what you what you want, you don’t have to lay your life down
(ดู ว๊อท ยู ว๊อท ยู ว้อนท , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เลย์ ยุร ไล๊ฟ เดาน)
[it isn’t over]
([ อิท อีสซึ่น โอ๊เฝ่อร ])
Do what you what you want till you find what you’re looking for
(ดู ว๊อท ยู ว๊อท ยู ว้อนท ทิลล์ ยู ไฟนด์ ว๊อท ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์)
[got to remember who you really are]
([ ก็อท ทู รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ยู ริแอ็ลลิ อาร์ ])
But every hour slipping by screams that I have failed you
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์ สลิพปิง บาย สครีม แดท ไอ แฮ็ฝ เฟล ยู)

Hello, hello remember me?
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
I’m everything you can’t control
(แอม เอ๊วี่ติง ยู แค็นท คอนโทรล)
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู บีลี๊ฝ)
Hello, hello remember me?
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
I’m everything you can’t control
(แอม เอ๊วี่ติง ยู แค็นท คอนโทรล)
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู บีลี๊ฝ)

There’s still time
(แดร์ สทิลล ไทม์)
Close your eyes
(โคลส ยุร อาย)
Only love will guide you home
(โอ๊นลี่ ลัฝ วิล ไก๊ด ยู โฮม)
Tear down the walls and free your soul
(เทียร์ เดาน เดอะ วอลล์ แซน ฟรี ยุร โซล)
Till we crash we’re forever spiraling down, down, down, down
(ทิลล์ วี คแร็ฌ เวีย ฟอเร๊เฝ่อร สปายโรลลิง เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)

Hello, hello it’s only me infecting everything you love
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล อิทซ โอ๊นลี่ มี infectings เอ๊วี่ติง ยู ลัฝ)
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู บีลี๊ฝ)
Hello, hello remember me?
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี)
I’m everything you can’t control
(แอม เอ๊วี่ติง ยู แค็นท คอนโทรล)
Somewhere beyond the pain there must be a way to learn forgiveness
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู เลิร์น ฟอร์กีพเหนด)
Hello, hello remember me I’m everything you can’t control
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี แอม เอ๊วี่ติง ยู แค็นท คอนโทรล)
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
(ซัมแวร์ บียอนด์ เดอะ เพน แดร์ มัสท์ บี อะ เวย์ ทู บีลี๊ฝ)
we can break through.
(วี แคน เบร๊ค ทรู)

Remember who you really are
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ยู ริแอ็ลลิ อาร์)

Do what you want, you want.
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท , ยู ว้อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Want คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น