เนื้อเพลง Fireman คำอ่านไทย Lil Wayne

Uh huh, I’m back what cha, uh whatcha gon do now?
( อา ฮู , แอม แบ็ค ว๊อท ชา , อา วอทชา ก็อน ดู นาว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m the Fireman
(แอม เดอะ Fireman)
Fire, Fa, Fireman
(ไฟเออะร , ฟา , Fireman)
I got that fire I’m hollering
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร แอม ฮอวเลอลิง)
I got that fire come and try me and
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร คัม แอนด์ ธราย มี แอนด์)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Ain’t nobody f*ckin with me man, Heatman
(เอน โนบอดี้ เอฟ *ckin วิธ มี แมน , Heatman)
Ski Mask spending next weeks cash, he fast
(ซคี แมสค ซเพ็นดิง เน๊กซท วี๊ค แค๊ช , ฮี ฟาสท)
And I don’t even need a G pass I’m pass that
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น นี๊ด อะ จี เพซ แอม เพซ แดท)
I’m passing em out now and you can’t have that
(แอม พาซซิง เอ็ม เอ๊าท นาว แอนด์ ยู แค็นท แฮ็ฝ แดท)
And my chain Toucan Sam
(แอนด์ มาย เชน Toucan แซม)
That tropical colors you can’t match that
(แดท ทรอพอิแค็ล คัลเออะ ยู แค็นท แหมทช์ แดท)
Gotta be abstract
(กอททะ บี แอ๊บสแทรคทฺ)
You catch my gal legs open betta smash that
(ยู แค็ทช มาย แก็ล เล้ก โอ๊เพ่น แบทดา สแม๊ช แดท)
Don’t be surprise if she ask where the cash at
(ด้อนท์ บี เซอร์ไพร๊ส อิ๊ฟ ชี อาสคฺ แวร์ เดอะ แค๊ช แอ็ท)
I see she wearing them jeans that show her b*tt crack
(ไอ ซี ชี เวียริง เด็ม ยีน แดท โชว์ เฮอ บี *tt แคร๊ค)
My girls can’t wear that why, that’s where my stash at
(มาย เกิร์ล แค็นท แวร์ แดท วาย , แด้ท แวร์ มาย สแตช แอ็ท)
I put my mack down that’s where you lack at
(ไอ พุท มาย แมกคฺ เดาน แด้ท แวร์ ยู แล๊ค แกท)
She need her candlelit and I’ma wax that
(ชี นี๊ด เฮอ candlelit แอนด์ แอมอา แว๊กซ แดท)
I rekindle the flame
(ไอ rekindle เดอะ เฟลม)
She remember the name
(ชี รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เนม)
It’s Weezy Baby January December the same
(อิทซ วีซี่ เบ๊บี้ แจนยิวเอริ ดิเซมเบอะ เดอะ เซม)
Mama gimme that brain
(มามะ กีมมิ แดท เบรน)
Mama gimme that good
(มามะ กีมมิ แดท กู๊ด)
Cause I’m the fireman
(ค๊อส แอม เดอะ fireman)
You hear the firetruck
(ยู เฮียร เดอะ firetruck)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m the Fireman
(แอม เดอะ Fireman)
Fire, Fa, Fireman
(ไฟเออะร , ฟา , Fireman)
I got that fire I’m hollering
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร แอม ฮอวเลอลิง)
I got that fire come and try me and
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร คัม แอนด์ ธราย มี แอนด์)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)

Fresh on campus it’s the Birdman Jr
(เฟรช ออน แค๊มพัส อิทซ เดอะ เบิดแม็น Jr)
Money too long teachers put away ya rulers
(มั๊นนี่ ทู ลอง ที๊ชเช่อร พุท อะเวย์ ยา รูลเออะ)
Raw tune not a cartoon
(รอว์ จูน น็อท ดา คาทูน)
No shirt, tattoos, and some war wounds
(โน เชิ๊ร์ท , แท๊ททู , แอนด์ ซัม วอร์ วูนด์)
I’m hot but the car cool
(แอม ฮอท บั๊ท เดอะ คารํ คูล)
She wet that’s a carpool
(ชี เว๊ท แด้ท ซา carpool)
Been in that water since a youngin you just shark food
(บีน อิน แดท ว๊อเท่อร ซิ๊นซ อะ ยังงิน ยู จั๊สท ช๊าร์ค ฟู้ด)
Quick Draw McGraw I went to art school
(ควิค ดรอว์ แมคคราว ไอ เว็นท ทู อาร์ท สคูล)
Yeah the lights is bright but I got a short fuse
(เย่ เดอะ ไล๊ท ซิส ไบร๊ท บั๊ท ไอ ก็อท ดา ช๊อร์ท ฟยูส)
Don’t snooze
(ด้อนท์ ซนูส)
Been handling the game so long my thumb bruise
(บีน แฮนดลลิง เดอะ เกม โซ ลอง มาย ทรั๊มบ์ บรูส)
Ya new girlfriend is old news
(ยา นิว เกลิลเฟรน อีส โอลด์ นิว)
Yeen got enough green and she so blue yeah
(Yeen ก็อท อีน๊าฟ กรีน แอนด์ ชี โซ บลู เย่)
Cash Money Records where dreams come true
(แค๊ช มั๊นนี่ เร๊คขอร์ด แวร์ ดรีม คัม ทรู)
Everything is easy baby leave it up to Weezy Baby
(เอ๊วี่ติง อีส อีสอิ เบ๊บี้ ลี๊ฝ อิท อั๊พ ทู วีซี่ เบ๊บี้)
Put it in the pot let it steam let it brew
(พุท ดิธ อิน เดอะ พ๊อท เล็ท ดิธ สทีม เล็ท ดิธ บรู)
Now watch it melt don’t burn ya self
(นาว ว๊อทช อิท เม้ลท ด้อนท์ เบิร์น ยา เซลฟ์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m the Fireman
(แอม เดอะ Fireman)
Fire, Fa, Fireman
(ไฟเออะร , ฟา , Fireman)
I got that fire I’m hollering
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร แอม ฮอวเลอลิง)
I got that fire come and try me and
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร คัม แอนด์ ธราย มี แอนด์)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)

Ridin’ by myself well really not really
(ริดอิน บาย ไมเซลฟ เวลล ริแอ็ลลิ น็อท ริแอ็ลลิ)
So heavy in the trunk make the car pop-a-wheelie
(โซ เฮ๊ฝฝี่ อิน เดอะ ทรังค เม้ค เดอะ คารํ พ็อพ อะ wheelie)
Who? Weezy Baby or call me Young Baby
(ฮู วีซี่ เบ๊บี้ ออ คอลลํ มี ยัง เบ๊บี้)
My money 360, you only 180
(มาย มั๊นนี่ 360 , ยู โอ๊นลี่ 180)
Half of the game too lazy
(ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เกม ทู เล๊ซี่)
Still sleepin’ on me but I’m bout to wake em
(สทิลล สลีฟปิน ออน มี บั๊ท แอม เบาท ทู เว้ค เอ็ม)
Yep! I’m bout to take em to New Orleans and bake em
(เย็พ ! แอม เบาท ทู เท้ค เอ็ม ทู นิว โอรีอินสฺ แซน เบ๊ก เอ็ม)
Yeah it’s hot down here take a walk with Satan yeah
(เย่ อิทซ ฮอท เดาน เฮียร เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ ซาตาน เย่)
Come on mama let The Carter make ya
(คัมมอน มามะ เล็ท เดอะ คาเทอะ เม้ค ยา)
Toss ya like a fruit salad strawberry-grape ya
(ท็อซ ยา ไล๊ค เก ฟรุ๊ท แซลแอ็ด ซทรอเบริ เกร๊พ ยา)
They ball when they can and I’m ballin’ by nature
(เด บอล เว็น เด แคน แอนด์ แอม บอลลิน บาย เน๊เจ้อร์)
Addicted to the game like Jordan and Payton
(แอ๊ดดิคท ทู เดอะ เกม ไล๊ค จอแดน แอนด์ Payton)
Yall in a race and me I’m at the finish line
(ยอล อิน อะ เร้ซ แอนด์ มี แอม แอ็ท เดอะ ฟิ๊หนิช ไลน์)
They running foot too long it’s time to gimme mine
(เด รันนิง ฟุ้ท ทู ลอง อิทซ ไทม์ ทู กีมมิ ไมน์)
Straight down ya chimney in ya living room is I
(สเทร๊ท เดาน ยา ชีมนิ อิน ยา ลีฝอิง รูม อีส ซาย)
Weezy allergic to wintertime… hot
(วีซี่ ออลเลอจิก ทู วินเทอร์ไทม์ ฮอท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m the Fireman
(แอม เดอะ Fireman)
Fire, Fa, Fireman
(ไฟเออะร , ฟา , Fireman)
I got that fire I’m hollering
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร แอม ฮอวเลอลิง)
I got that fire come and try me and
(ไอ ก็อท แดท ไฟเออะร คัม แอนด์ ธราย มี แอนด์)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)
You can spark it up and I’ma put you out
(ยู แคน สพ๊าร์ค อิท อั๊พ แอนด์ แอมอา พุท ยู เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fireman คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น