เนื้อเพลง Only One I Trust คำอ่านไทย City High

Used To Get Up Everday
( ยู๊ส ทู เก็ท อั๊พ Everday)

It Was Two Weeks Before My Son’s Birthday
(อิท วอส ทู วี๊ค บีฟอร์ มาย ซัน เบริ์ดเดย์)
D T’s Ringing My Bell Ma’am We Need To Ask A Few Questions
(ดี Ts รีงอิง มาย เบลล์ เมม วี นี๊ด ทู อาสคฺ กา ฟิว เคว๊สชั่น)
They Told Me The Rain Would Go Down Anyday
(เด โทลด มี เดอะ เรน เวิด โก เดาน แอนนี่เดย์)
If I Was Smart I Wouldn’t Tell No No
(อิ๊ฟ ฟาย วอส สมาร์ท ไอ วูดดึ่น เทลล โน โน)
It Was All Over Him
(อิท วอส ซอร์ โอ๊เฝ่อร ฮิม)
Your My Boyfriend The Criminal
(ยุร มาย บอยเฟรน เดอะ ครีมอิแน็ล)
He Was Caught Up In The Game
(ฮี วอส คอท อั๊พ อิน เดอะ เกม)
And The Fbi Warned If I Didn’t Go Along
(แอนด์ เดอะ Fbi วอร์น อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน โก อะลอง)
They’d Make Sure I Never Saw My Son Or My Boyfriend Again
(เดยฺ เม้ค ชัวร์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ มาย ซัน ออ มาย บอยเฟรน อะเกน)

But How Could I Just Turn Him In
(บั๊ท ฮาว เคิด ดาย จั๊สท เทิร์น ฮิม อิน)
Ma’am If You Don’t Help Us You’ll Never See Your Son Again Trust Me
(เมม อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เฮ้ลพ อัซ โยว เน๊เฝ่อร์ ซี ยุร ซัน อะเกน ทรัสท มี)
He Would Always Tell Me
(ฮี เวิด ออลเว เทลล มี)

I Know Your Afraid
(ไอ โนว์ ยุร อะเฟรด)
But You Can’t Leave Me Now
(บั๊ท ยู แค็นท ลี๊ฝ มี นาว)
Lean On My Shoulder
(ลีน ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
Soon It’ll Be Over
(ซูน อิว บี โอ๊เฝ่อร)
I’m Trying To Build Our Future
(แอม ทไรอิง ทู บิ้ลดํ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
I’m Doing This For Us
(แอม ดูอิง ดิส ฟอร์ อัซ)
Your The Only One I Love
(ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ลัฝ)
The Only One I Trust
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรัสท)

I’d Been With Him For About 4 Years And I Swear
(อาย บีน วิธ ฮิม ฟอร์ อะเบ๊าท 4 เยียร์ แซน ดาย สแวร์)
He Gave Me Anything I Could Dream Anything
(ฮี เกฝ มี เอนอิธิง ไอ เคิด ดรีม เอนอิธิง)
But The Life That He Lived Was A Nightmare I Swear
(บั๊ท เดอะ ไล๊ฟ แดท ฮี ไล้ฝ วอส ซา ไนท์แมร์ ไอ สแวร์)
Wasn’t Clean He Was Blinded By The Cream
(วอสซึ้น คลีน ฮี วอส ไบลนฺดฺ บาย เดอะ ครีม)
All The Murderous Capers The Trips To Las Vegas
(ออล เดอะ เมอเดอะรัซ เคเพอะ เดอะ ทริ๊พ ทู ลาส ฝีกะ)
Making Millions From Papers Must Say Nasty Money
(เมคอิง มิ๊ลเลี่ยน ฟรอม เพ๊เพ่อร์ มัสท์ เซย์ นาซทิ มั๊นนี่)
Stuck In My Head Like A Song Sorry Sin I Knew Every Wrong
(ซทัค อิน มาย เฮด ไล๊ค เก ซ็อง ซ๊อรี่ ซิน นาย นยู เอ๊เฝอร์รี่ รอง)
And If I Don’t Go Along I’d Never See My Family Again
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โก อะลอง อาย เน๊เฝ่อร์ ซี มาย แฟ๊มิลี่ อะเกน)

No No No
(โน โน โน)
Hmmm
(ฮึม)
Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
So Whats It Gonna Be
(โซ ว๊อท ซิท กอนนะ บี)
I Know My Rights
(ไอ โนว์ มาย ไร๊ท)
One Phone Call From Me And Your Son’s Going To A Foster Home Answer The Question
(วัน โฟน คอลลํ ฟรอม มี แอนด์ ยุร ซัน โกอิ้ง ทู อะ ฟ๊อสเท่อร์ โฮม แอ๊นเซ่อร เดอะ เคว๊สชั่น)
I Don’t Have To Answer Sh*t
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ๊นเซ่อร ฌะ *ที)
He Would Also Tell Me Tell Me Yeah
(ฮี เวิด อ๊อลโซ เทลล มี เทลล มี เย่)

I Know Your Afraid
(ไอ โนว์ ยุร อะเฟรด)
But You Can’t Leave Me Now
(บั๊ท ยู แค็นท ลี๊ฝ มี นาว)
Lean On My Shoulder
(ลีน ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
Soon It’ll Be Over Sson It’ll Be Over
(ซูน อิว บี โอ๊เฝ่อร Sson อิว บี โอ๊เฝ่อร)
I’m Trying To Build Our Future
(แอม ทไรอิง ทู บิ้ลดํ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
I’m Doing This For Us
(แอม ดูอิง ดิส ฟอร์ อัซ)
Your The Only One I Love
(ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ลัฝ)
The Only One I Trust
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรัสท)

It Was Saturday Evening We Were Home Watching Tv
(อิท วอส แซทเออะดิ อี๊ฝนิ่ง วี เวอ โฮม วัทชิง ทีวี)
He Looked In My Eyes I Wanted To Cry Oh
(ฮี ลุ๊ค อิน มาย อาย ซาย ว้อนท ทู คราย โอ)
My Son Ran To Hug Him He Kissed Him Goodnight
(มาย ซัน แร็น ทู ฮัก ฮิม ฮี คิสส ฮิม กู๊ดไนท์)
How Could I Do This Could I Do This But I Knew He Would Die
(ฮาว เคิด ดาย ดู ดิส เคิด ดาย ดู ดิส บั๊ท ไอ นยู ฮี เวิด ดาย)
Fed’s Rushed The Door Yelled ‘everyone On The Floor’
(เฟ็ด รัช เดอะ ดอร์ เยลล เอ๊วี่วัน ออน เดอะ ฟลอร์)
My Man Pulled His Arms And Started To Fight
(มาย แมน พูลล ฮิส อาร์ม แซน สท๊าร์ท ทู ไฟ้ท)
He Was A Shoulder Of Cause In A War He Couldn’t Win
(ฮี วอส ซา โช๊ลเด้อร์ อ็อฝ ค๊อส อิน อะ วอร์ ฮี คูดซึ่น วิน)
But Without Him I’m Lost
(บั๊ท วิธเอ๊าท ฮิม แอม ล็อซท)
So I Stood By His Side And Went Down With Him
(โซ ไอ ซทูด บาย ฮิส ไซด์ แอนด์ เว็นท เดาน วิธ ฮิม)

Oh
(โอ)
No No No No
(โน โน โน โน)
No No No Nooo
(โน โน โน นู)
Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Oh
(โอ)
Oooooh
(อูฮู)
He Would Always Tell Me
(ฮี เวิด ออลเว เทลล มี)

I Know Your Afraid
(ไอ โนว์ ยุร อะเฟรด)
But You Can’t Leave Me Now
(บั๊ท ยู แค็นท ลี๊ฝ มี นาว)
Lean On My Shoulder
(ลีน ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
Soon It’ll Be Over
(ซูน อิว บี โอ๊เฝ่อร)
I’m Trying To Build Our Future
(แอม ทไรอิง ทู บิ้ลดํ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
I’m Doing This For Us
(แอม ดูอิง ดิส ฟอร์ อัซ)
Your The Only One I Love
(ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ลัฝ)
The Only One I Trust
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรัสท)
I Know Your Afraid
(ไอ โนว์ ยุร อะเฟรด)
But You Can’t Leave Me Now
(บั๊ท ยู แค็นท ลี๊ฝ มี นาว)
Lean On My Shoulder
(ลีน ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
Soon It’ll Be Over
(ซูน อิว บี โอ๊เฝ่อร)
I’m Trying To Build Our Future
(แอม ทไรอิง ทู บิ้ลดํ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์)
I’m Doing This For Us
(แอม ดูอิง ดิส ฟอร์ อัซ)
Your The Only One I Love
(ยุร ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ลัฝ)
The Only One I Trust
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรัสท)

I’m Sorry
(แอม ซ๊อรี่)
I’m So Sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only One I Trust คำอ่านไทย City High

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น