เนื้อเพลง Sample And Hold คำอ่านไทย Neil Young

Sample and Hold
( แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
Hair: Blonde
(แฮร์ : บล็อนด)
Eyes: Blue
(อาย : บลู)
Weight: 110
(เว๊ท : 110)
Disposition: Even
(ดิซโพะสีฌอัน : อี๊เฝ่น)
Mood Code: Rotary Adjustable
(มู้ด โค้ด : โรทะริ แอะจัซทะบล)

I need a unit to sample and hold
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
But not the angry one
(บั๊ท น็อท ดิ แองกริ วัน)
A new design, new design.
(อะ นิว ดีไซนํ , นิว ดีไซนํ)

I need a unit to sample and hold
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
But not the lonely one
(บั๊ท น็อท เดอะ โลนลิ วัน)
A new design, new design.
(อะ นิว ดีไซนํ , นิว ดีไซนํ)

I need a unit to sample and hold
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
But not the lonely one
(บั๊ท น็อท เดอะ โลนลิ วัน)
A new design, new design.
(อะ นิว ดีไซนํ , นิว ดีไซนํ)

Sample and hold.
(แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)

We’ll send it out right away
(เวลล เซ็นด ดิท เอ๊าท ไร๊ท อะเวย์)
Satisfaction guaranteed.
(แซทิซแฟคฌัน แกแรนที)
Please specify
(พลีซ ซเพซอิไฟ)
The color of skin and eye
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ สกิน แอนด์ อาย)
We know you’ll be happy.
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)

Don’t hesitate to give us a call
(ด้อนท์ เฮ๊สิเทท ทู กี๊ฝ อัซ ซา คอลลํ)
We know you’ll be satisfied
(วี โนว์ โยว บี แซทอิซไฟด)
When you energize
(เว็น ยู เอนเออะไจส)
And see your unit come alive
(แอนด์ ซี ยุร ยูนิท คัม อะไล๊ฝ)
We know you’ll be happy.
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)

I need a unit to sample and hold
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
But not the lonely one,
(บั๊ท น็อท เดอะ โลนลิ วัน ,)
the lonely one,
(เดอะ โลนลิ วัน ,)
the lonely one
(เดอะ โลนลิ วัน)
Sample and hold.
(แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)
Weight: 110.
(เว๊ท : 110)

Perfection in every details
(เพอะเฟคฌัน อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดีเทล)
Fabricated from
(แฟบริเคท ฟรอม)
the curl of the hair
(เดอะ เคิล อ็อฝ เดอะ แฮร์)
To the tip of the nail
(ทู เดอะ ทิพ อ็อฝ เดอะ เนล)
Because our units never fail
(บิคอส เอ๊า ยูนิท เน๊เฝ่อร์ เฟล)
We know you’ll be happy.
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)

I need a unit to sample and hold.
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)

Don’t hesitate to give us a call
(ด้อนท์ เฮ๊สิเทท ทู กี๊ฝ อัซ ซา คอลลํ)
We know you’ll be satisfied
(วี โนว์ โยว บี แซทอิซไฟด)
When you energize
(เว็น ยู เอนเออะไจส)
And see your unit come alive
(แอนด์ ซี ยุร ยูนิท คัม อะไล๊ฝ)
We know you’ll be happy.
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)

I need a unit to sample and hold.
(ไอ นี๊ด อะ ยูนิท ทู แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)

We know you’ll be happy 110
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่ 110)
We know you’ll be happy
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)
We know you’ll be happy.
(วี โนว์ โยว บี แฮ๊พพี่)

But not the lonely one
(บั๊ท น็อท เดอะ โลนลิ วัน)
A new design, new design
(อะ นิว ดีไซนํ , นิว ดีไซนํ)
Perfection in every detail,
(เพอะเฟคฌัน อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดีเทล ,)
new design
(นิว ดีไซนํ)
Sample and hold.
(แซ๊มเพิ่ล แอนด์ โฮลด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sample And Hold คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น