เนื้อเพลง Storm คำอ่านไทย Baby Pandy feat Ted Del

It was lightning
( อิท วอส ไล๊ทนิ่ง)
It was frightning
(อิท วอส ไฟท์นิง)
It made me look like a fool
(อิท เมด มี ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟูล)
It gave me quite a fright
(อิท เกฝ มี ไคว๊ อะ ไฟร๊ท)
You should have seen the sight
(ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน เดอะ ไซ๊ท)
It made me look really uncool
(อิท เมด มี ลุ๊ค ริแอ็ลลิ uncool)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Yeah it was a storm….. [storm]
(เย่ อิท วอส ซา สทอร์ม [ สทอร์ม ])
It was a storm……[storm!]
(อิท วอส ซา สทอร์ม [ สทอร์ม ! ])
Storm……[Storm!]
(สทอร์ม [ สทอร์ม ! ])

It was lightning
(อิท วอส ไล๊ทนิ่ง)
It was frightning
(อิท วอส ไฟท์นิง)
It made me moan and groan
(อิท เมด มี โมน แอนด์ กโรน)
It gave me quite a scare
(อิท เกฝ มี ไคว๊ อะ สแคร์)
You should of been there
(ยู เชิด อ็อฝ บีน แดร์)
Good thing I wasn’t alone
(กู๊ด ทริง ไอ วอสซึ้น อะโลน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Storm….!!!
(สทอร์ม ! ! !)
Storm….!!!
(สทอร์ม ! ! !)
Storm….!!!
(สทอร์ม ! ! !)
Storm…………………………Yeah!
(สทอร์ม เย่ !)

Chorus: X2
(ค๊อรัส : X2)

Storm!
(สทอร์ม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Storm คำอ่านไทย Baby Pandy feat Ted Del

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น