เนื้อเพลง Who Feels It, Knows It คำอ่านไทย Jimmy Cliff

Every man thinks his burdens the heaviest
( เอ๊เฝอร์รี่ แมน ทริ๊งค ฮิส เบ๊อรํเด้น เดอะ heaviest)

And who feels it know it
(แอนด์ ฮู ฟีล ซิท โนว์ อิท)
Who feels it knows it
(ฮู ฟีล ซิท โนว์ ซิท)

No dont sit by your window
(โน ด้อนท์ ซิท บาย ยุร วิ๊นโด้ว)
Gazing at the streets
(เกซซิง แอ็ท เดอะ สทรีท)
Sorrying for your self cause you’ve got nothing to cat
(Sorryings ฟอร์ ยุร เซลฟ์ ค๊อส ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู แค๊ท)
There’s a light within you, so let it shine
(แดร์ ซา ไล๊ท วิธอิน ยู , โซ เล็ท ดิธ ไชน์)
Git up and move and start trying trying trying.
(กิท อั๊พ แอนด์ มู๊ฝ แอนด์ สท๊าร์ท ทไรอิง ทไรอิง ทไรอิง)

Just git up and move
(จั๊สท กิท อั๊พ แอนด์ มู๊ฝ)
Get right in the groove [rep.]
(เก็ท ไร๊ท อิน เดอะ กรูฝ [ เร็พ ])

For linger you linger, cry you must cry
(ฟอร์ ลีงเกอะ ยู ลีงเกอะ , คราย ยู มัสท์ คราย)
Now dont point your fingers and you’ll get bye
(นาว ด้อนท์ พ๊อยท์ ยุร ฟิ๊งเก้อร แซน โยว เก็ท ไบ)
Dont be no m*onshine-darling and sit down and cry.
(ด้อนท์ บี โน เอ็ม *onshine ดาร์ลิ่ง แอนด์ ซิท เดาน แอนด์ คราย)
Please dont you give up now before you give it a try
(พลีซ ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ นาว บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย)

Before you give it a try
(บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย)
Before you give it a try, try, try
(บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย , ธราย , ธราย)
And dont you give up now dont give
(แอนด์ ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ นาว ด้อนท์ กี๊ฝ)
up now dont give up now. Dont you
(อั๊พ นาว ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ นาว ด้อนท์ ยู)
Give up now before you give it a try
(กี๊ฝ อั๊พ นาว บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย)
before you give it a try, try, try.
(บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย , ธราย , ธราย)

Papa no want, no want no want,
(พาพ่า โน ว้อนท , โน ว้อนท โน ว้อนท ,)
No want, no more bondage
(โน ว้อนท , โน โม บอนดิจ)
For its a long time he’s been in slavery.
(ฟอร์ อิทซ ซา ลอง ไทม์ อีส บีน อิน ซแลฝเออะริ)
Mama no want, no want no want,
(มามะ โน ว้อนท , โน ว้อนท โน ว้อนท ,)
No more pain, pain and worry
(โน โม เพน , เพน แอนด์ ว๊อร์รี่)
For its a long time now she’s been unhappy
(ฟอร์ อิทซ ซา ลอง ไทม์ นาว ชี บีน อันแฮพพิ)

And Who feels it knows it
(แอนด์ ฮู ฟีล ซิท โนว์ ซิท)
Who feels it knows it
(ฮู ฟีล ซิท โนว์ ซิท)
Every night and every day
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Who feels it knows it
(ฮู ฟีล ซิท โนว์ ซิท)
By their blood and sweat they pay
(บาย แดร์ บลัด แอนด์ สเว็ท เด เพย์)
Who feels it knows it yea
(ฮู ฟีล ซิท โนว์ ซิท เย)

But linger you linger cry you must cry
(บั๊ท ลีงเกอะ ยู ลีงเกอะ คราย ยู มัสท์ คราย)
No dont point you fingers and you’ll get bye
(โน ด้อนท์ พ๊อยท์ ยู ฟิ๊งเก้อร แซน โยว เก็ท ไบ)
Dont be no moon-shine darling and sit down and cry
(ด้อนท์ บี โน มูน ไชน์ ดาร์ลิ่ง แอนด์ ซิท เดาน แอนด์ คราย)
And please dont you give up now before you give it a try
(แอนด์ พลีซ ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ นาว บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย)

Give it a try, try, try.
(กี๊ฝ อิท ดา ธราย , ธราย , ธราย)

Give it a try, try, try,
(กี๊ฝ อิท ดา ธราย , ธราย , ธราย ,)
And dont you give up now don’t you
(แอนด์ ด้อนท์ ยู กี๊ฝ อั๊พ นาว ด้อนท์ ยู)
Give up now don’t give up now
(กี๊ฝ อั๊พ นาว ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ นาว)
Before you give it a try, before you
(บีฟอร์ ยู กี๊ฝ อิท ดา ธราย , บีฟอร์ ยู)
Give it a try, try, try [rep.].
(กี๊ฝ อิท ดา ธราย , ธราย , ธราย [ เร็พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Feels It, Knows It คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น