เนื้อเพลง Now I’m Gone คำอ่านไทย Monica

[Male]
( [ เมล ])
Monica baby, I’m sorry
(มอนหนิก้า เบ๊บี้ , แอม ซ๊อรี่)
I know I was wrong, but I think we can work it out
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง , บั๊ท ไอ ทริ๊งค วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Just try to hear me out
(จั๊สท ธราย ทู เฮียร มี เอ๊าท)

[Monica]
([ มอนหนิก้า ])
Nah, you hear me out
(นาห์ , ยู เฮียร มี เอ๊าท)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I gave you so much love, but you had to play with my affections
(ไอ เกฝ ยู โซ มัช ลัฝ , บั๊ท ยู แฮ็ด ทู เพลย์ วิธ มาย แอ็ฟเฟคฌัน)
My heart was in your hands, but you had to play with all my feelings
(มาย ฮาร์ท วอส ซิน ยุร แฮนด์ , บั๊ท ยู แฮ็ด ทู เพลย์ วิธ ออล มาย ฟีลอิง)
You got your mack on, but now I’m gone
(ยู ก็อท ยุร แมกคฺ ออน , บั๊ท นาว แอม กอน)
Cause I’d rather be all alone
(ค๊อส อาย ร๊าเธ่อร์ บี ออล อะโลน)
Away from all these silly games
(อะเวย์ ฟรอม ออล ฑิส ซิ๊ลลี่ เกม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I gave you no reason why
(ไอ เกฝ ยู โน รี๊ซั่น วาย)
Just said do your thing on the side
(จั๊สท เซ็ด ดู ยุร ทริง ออน เดอะ ไซด์)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
Cause it will never be the same
(ค๊อส อิท วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)

You were busy kicking it with your boys
(ยู เวอ บี๊ซี่ คิคกิ้ง อิท วิธ ยุร บอย)
Instead of taking care of your girl
(อินสเท๊ด อ็อฝ เทคอิง แคร์ อ็อฝ ยุร เกิร์ล)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
Gone away from you
(กอน อะเวย์ ฟรอม ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I thought I knew you well
(ไอ ธอท ไอ นยู ยู เวลล)
But you ran away, didn’t care about me
(บั๊ท ยู แร็น อะเวย์ , ดิ๊นอิน แคร์ อะเบ๊าท มี)
You told so many lies
(ยู โทลด โซ เมนอิ ไล)
Thought you could run away from this thing called reality
(ธอท ยู เคิด รัน อะเวย์ ฟรอม ดิส ทริง คอลลํ ริแอลอิทิ)
But I’m long gone, I got to go on
(บั๊ท แอม ลอง กอน , ไอ ก็อท ทู โก ออน)
There’s someone waiting for me
(แดร์ ซัมวัน เวททิง ฟอร์ มี)
To love me honestly
(ทู ลัฝ มี ออนเอ็ซทลิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I gave you no reason why
(ไอ เกฝ ยู โน รี๊ซั่น วาย)
Just said do your thing on the side
(จั๊สท เซ็ด ดู ยุร ทริง ออน เดอะ ไซด์)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
Cause it will never be the same, yeah
(ค๊อส อิท วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม , เย่)

Your were busy kicking it with your boys
(ยุร เวอ บี๊ซี่ คิคกิ้ง อิท วิธ ยุร บอย)
Instead of taking care of your girl
(อินสเท๊ด อ็อฝ เทคอิง แคร์ อ็อฝ ยุร เกิร์ล)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
I’m gone away from you, oh my boy, hey
(แอม กอน อะเวย์ ฟรอม ยู , โอ มาย บอย , เฮ)

I gave you no reason why
(ไอ เกฝ ยู โน รี๊ซั่น วาย)
Just said do your thing on the side
(จั๊สท เซ็ด ดู ยุร ทริง ออน เดอะ ไซด์)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
Cause it will never be the same, naw
(ค๊อส อิท วิล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม , นอว)

You were busy kicking it with your boys [You shoulda been taking care of your girl]
(ยู เวอ บี๊ซี่ คิคกิ้ง อิท วิธ ยุร บอย [ ยู โช๊วดา บีน เทคอิง แคร์ อ็อฝ ยุร เกิร์ล ])
Instead of taking care of your girl
(อินสเท๊ด อ็อฝ เทคอิง แคร์ อ็อฝ ยุร เกิร์ล)
But now I’m gone
(บั๊ท นาว แอม กอน)
But now I’m gone, oh now I’m gone, now I’m gon’ away from you
(บั๊ท นาว แอม กอน , โอ นาว แอม กอน , นาว แอม ก็อน อะเวย์ ฟรอม ยู)
[Monica speaking]
([ มอนหนิก้า ซพีคอิง ])
You see, the things you did to me back then, I’m long gon’ from it now
(ยู ซี , เดอะ ทริง ยู ดิด ทู มี แบ็ค เด็น , แอม ลอง ก็อน ฟรอม อิท นาว)
Baby I gotta go my own way
(เบ๊บี้ ไอ กอททะ โก มาย โอว์น เวย์)
They say [they say]
(เด เซย์ [ เด เซย์ ])
That you never [miss a good thing]
(แดท ยู เน๊เฝ่อร์ [ มิซ ซา กู๊ด ทริง ])
Until it’s gon’ [Until it’s gone away]
(อันทิล อิทซ ก็อน [ อันทิล อิทซ กอน อะเวย์ ])

[Repeat chorus and ad libs until fade]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส แซน แอ็ด ลิบสฺ อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now I’m Gone คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น