เนื้อเพลง Do It to It คำอ่านไทย Cherish feat Sean Paul of the Youngbloodz

Ay ay ay ay ay ay
( ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Step out the Caddy Deville
(สเท็พ เอ๊าท เดอะ แคดดิ ดีฝเวล)
It’s on a base of steel
(อิทซ ออน อะ เบส อ็อฝ สทีล)
Them boys checkin us out
(เด็ม บอย เชคกิน อัซ เอ๊าท)
Know when we dress to kill
(โนว์ เว็น วี เดรส ทู คิลล์)
Struttin in the club, it’s dark
(Struttin อิน เดอะ คลับ , อิทซ ด๊าร์ค)
But still got my shades on
(บั๊ท สทิลล ก็อท มาย เฉด ออน)
I hear the Dj mixin Youngbloodz
(ไอ เฮียร เดอะ ดีเจ mixin Youngbloodz)
To that Whisper Song
(ทู แดท วิสเพ่อร์ ซ็อง)

[Bridge]
([ บริดจ ])
We from the city that make it Okay to
(วี ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ แดท เม้ค อิท โอเค ทู)
To make clubbin’ a year-round holiday
(ทู เม้ค แคปบิน อะ เยียร์ ราวนด ฮอลอิเด)
So if you feelin right, grab the Kryptonite
(โซ อิ๊ฟ ยู ฟีลิน ไร๊ท , แกร๊บ เดอะ คริพทูไน)
If this yo song tonight, then it’s on tonight
(อิ๊ฟ ดิส โย ซ็อง ทูไน๊ท , เด็น อิทซ ออน ทูไน๊ท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my ladies pop yo backs wit it
(ออล มาย เลดิส พ็อพ โย แบ็ค วิท ดิธ)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my fellas tip yo hats wit it
(ออล มาย เฟลลา ทิพ โย แฮ็ท วิท ดิธ)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
No need to ask where I’m from
(โน นี๊ด ทู อาสคฺ แวร์ แอม ฟรอม)
You already know
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I represent the A from my head to my toes
(ไอ รีเพรสเซ่นท ดิ อะ ฟรอม มาย เฮด ทู มาย โท)
Step on the dance floor
(สเท็พ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Watch and learn cuz here I go
(ว๊อทช แอนด์ เลิร์น คัซ เฮียร ไอ โก)
I throw my hands up
(ไอ โธรว์ มาย แฮนด์ อั๊พ)
And work my body to the floor
(แอนด์ เวิ๊ร์ค มาย บ๊อดี้ ทู เดอะ ฟลอร์)

[Bridge]
([ บริดจ ])
We from the city that make it Okay to
(วี ฟรอม เดอะ ซิ๊ที่ แดท เม้ค อิท โอเค ทู)
To make clubbin’ a year-round holiday
(ทู เม้ค แคปบิน อะ เยียร์ ราวนด ฮอลอิเด)
So if you feelin right, grab the Kryptonite
(โซ อิ๊ฟ ยู ฟีลิน ไร๊ท , แกร๊บ เดอะ คริพทูไน)
If this yo song tonight, then it’s on tonight
(อิ๊ฟ ดิส โย ซ็อง ทูไน๊ท , เด็น อิทซ ออน ทูไน๊ท)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my ladies pop yo backs wit it
(ออล มาย เลดิส พ็อพ โย แบ็ค วิท ดิธ)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my fellas tip yo hats with it
(ออล มาย เฟลลา ทิพ โย แฮ็ท วิธ อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)

[Sean Paul rap]
([ ซีน พอล แร็พ ])
Wassup cu-cuz [wassup cu-cuz]
(วอสซับ cu คัซ [ วอสซับ cu คัซ ])
Wassup up fo-folk [wats up fo-folk]
(วอสซับ อั๊พ โฟ โฟล้ค [ วัท อั๊พ โฟ โฟล้ค ])
I lean I rock [I lean rock]
(ไอ ลีน นาย ร๊อค [ ไอ ลีน ร๊อค ])
I drink I smoke [I drink I smoke]
(ไอ ดริ๊งค ไอ สโม๊ค [ ไอ ดริ๊งค ไอ สโม๊ค ])
Might snap my fingers [might snap my fingers]
(ไมท ซแน็พ มาย ฟิ๊งเก้อร [ ไมท ซแน็พ มาย ฟิ๊งเก้อร ])
Might clap my hands [might clap my hands]
(ไมท คแล็พ มาย แฮนด์ [ ไมท คแล็พ มาย แฮนด์ ])
Don’t get it twisted pimpin, this a hood dance [hood dance]
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท พิมปิน , ดิส ซา ฮุด แด๊นซ์ [ ฮุด แด๊นซ์ ])
Throw up ya hood man [man]
(โธรว์ อั๊พ ยา ฮุด แมน [ แมน ])
Roll up some good man [man]
(โรลล อั๊พ ซัม กู๊ด แมน [ แมน ])
They hatin’ cuz they cant do it do it do it man [man]
(เด แฮดดิน คัซ เด แค็นท ดู อิท ดู อิท ดู อิท แมน [ แมน ])
I’m ridin good man [man]
(แอม ริดอิน กู๊ด แมน [ แมน ])
And grip the wood man [man]
(แอนด์ กริพ เดอะ วู๊ด แมน [ แมน ])
I’m in tha club 10 grand in a rubber band [band]
(แอม อิน ท่า คลับ 10 แกรนด์ อิน อะ รั๊บเบ่อร์ แบนด์ [ แบนด์ ])
Damn right I’m crunk [I’m crunk]
(แดมนํ ไร๊ท แอม ครัก [ แอม ครัก ])
Damn right I’m clean [I’m clean]
(แดมนํ ไร๊ท แอม คลีน [ แอม คลีน ])
They got that rock [that rock]
(เด ก็อท แดท ร๊อค [ แดท ร๊อค ])
They got that lean [that lean]
(เด ก็อท แดท ลีน [ แดท ลีน ])
We make a pool palace [palace]
(วี เม้ค เก พูล พ๊าเหลซ [ พ๊าเหลซ ])
I make ya shoulder lean [shoulder lean]
(ไอ เม้ค ยา โช๊ลเด้อร์ ลีน [ โช๊ลเด้อร์ ลีน ])
And I’m fa sho wit, nah’ mean
(แอนด์ แอม ฟา โช วิท , นาห์ มีน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my ladies pop yo backs wit it
(ออล มาย เลดิส พ็อพ โย แบ็ค วิท ดิธ)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)
Bounce wit it drop wit it
(เบ๊าสฺ วิท ดิธ ดรอพ วิท ดิธ)
Lean wit it rock wit it
(ลีน วิท ดิธ ร๊อค วิท ดิธ)
Snap wit it
(ซแน็พ วิท ดิธ)
All my fellas tip yo hats with it
(ออล มาย เฟลลา ทิพ โย แฮ็ท วิธ อิท)
Do it do it do it do it
(ดู อิท ดู อิท ดู อิท ดู อิท)
You know the world be rockin’ to it to it
(ยู โนว์ เดอะ เวิลด บี รอคกิน ทู อิท ทู อิท)
So do it do it do it to it
(โซ ดู อิท ดู อิท ดู อิท ทู อิท)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

Ay ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Ay ay ay ay ay ay ay
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It to It คำอ่านไทย Cherish feat Sean Paul of the Youngbloodz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น