เนื้อเพลง Let Em Have It Remix คำอ่านไทย 2Pac feat Left Eye

[2Pac]
( [ 2Pac ])
Now you’ve been actin like you want it for a long time
(นาว ยู๊ฟ บีน แอสติน ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ ฟอร์ รา ลอง ไทม์)
All up in a n*gga face, givin me them strong vibes
(ออล อั๊พ อิน อะ เอ็น *gga เฟซ , กีฝอิน มี เด็ม สทรอง วายพฺ)
Look in my eyes and you’ll find peace
(ลุ๊ค อิน มาย อาย แซน โยว ไฟนด์ พี๊ซ)
A gemini, so you really blow my mind freak, c’mon
(อะ เจมมีนาย , โซ ยู ริแอ็ลลิ โบลว์ มาย ไมนด์ ฟรี๊ค , ซีมอน)
I got my clothes off, hard as a n*gga in jail
(ไอ ก็อท มาย คโลฑ ออฟฟ , ฮาร์ด แอส ซา เอ็น *gga อิน เจล)
Skinny n*ggaz throw the d*ck well
(ซคีนอิ เอ็น *ggaz โธรว์ เดอะ d*ck เวลล)
Everybody get they condoms, brother cause it’s time to f*ck
(เอวี่บอดี้ เก็ท เด คอนดอม , บร๊าเท่อรํ ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู เอฟ *ck)
Hurry up and put it on n*gga, time is up
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ แอนด์ พุท ดิธ ออน เอ็น *gga , ไทม์ อีส อั๊พ)
What’s next got my mind on some group sex
(ว๊อท เน๊กซท ก็อท มาย ไมนด์ ออน ซัม กรุ๊พ เซ็กซ)
Where you goin baby, I ain’t even through yet
(แวร์ ยู โกอิน เบ๊บี้ , ไอ เอน อี๊เฝ่น ทรู เย๊ท)
Do it like a true vet, love it how I threw it to ya
(ดู อิท ไล๊ค เก ทรู vet , ลัฝ อิท ฮาว ไอ ธรู อิท ทู ยา)
Even now make it good to ya, remember me?
(อี๊เฝ่น นาว เม้ค อิท กู๊ด ทู ยา , รีเม๊มเบ่อร์ มี)
I love f*ckin slow with the lights low
(ไอ ลัฝ เอฟ *ckin สโลว์ วิธ เดอะ ไล๊ท โลว)
Black puerto rican even white hoes, bellisimo
(แบล๊ค เพิสโต rican อี๊เฝ่น ไว๊ท โฮ , bellisimo)
Que linda, dame beso, come to papi
(ครี ลินดา , เดม beso , คัม ทู เพพี)
F*ck until the sh*t is sloppy, if you really want it
(เอฟ *ck อันทิล เดอะ ฌะ *ที อีส ซลอพพิ , อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)

[Eye] If you really want it
([ อาย ] อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
[Pac] Get’cha ass up; you know it, if you really want it
([ แพค ] แกทชา อาซ อั๊พ ; ยู โนว์ อิท , อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
[Eye] If you really want it
([ อาย ] อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
[Pac] If, you really want it, if you really want it
([ แพค ] อิ๊ฟ , ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ , อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
If you really want it
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
[Eye] Uhh, uhh
([ อาย ] อา , อา)
[Pac] If you really want it
([ แพค ] อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Alright all my real n*ggaz and my real b*tches
(ออลไร๊ท ดอร์ มาย เรียล เอ็น *ggaz แอนด์ มาย เรียล บี *tches)
Let me see you do it like this, c’mon
(เล็ท มี ซี ยู ดู อิท ไล๊ค ดิส , ซีมอน)

[2Pac + Left Eye]
([ 2Pac + เล๊ฟท อาย ])
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, we came to
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , วี เคม ทู)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body..
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)

[Left Eye]
([ เล๊ฟท อาย ])
Do you, you remember the time
(ดู ยู , ยู รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไทม์)
when you absolutely, said never let it inside
(เว็น ยู แอบโซลยูทลิ , เซ็ด เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ อิ๊นไซด์)
Feel it’s my duty, from gemini, to gemini
(ฟีล อิทซ มาย ดิ๊วที่ , ฟรอม เจมมีนาย , ทู เจมมีนาย)
Can you imagine the trouble come bustin double, I’m much obliged
(แคน ยู อิมแม๊จิ้น เดอะ ทรั๊บเบิ้ล คัม บัสติน ดั๊บเบิ้ล , แอม มัช โอะบไลจ)
See I would love to go and take a ride
(ซี ไอ เวิด ลัฝ ทู โก แอนด์ เท้ค เก ไรด์)
Have total leeway up and down your freeway, nothin to hide
(แฮ็ฝ โท๊ท่อล leeway อั๊พ แอนด์ เดาน ยุร ฟรีเวย์ , นอทติน ทู ไฮด์)
If I was committed to suicide
(อิ๊ฟ ฟาย วอส คอมมิดเดด ทู ซุยไซ้ด)
I’d f*ck around meet you now put it down, I’d testify
(อาย เอฟ *ck อะราวนฺดฺ มี๊ท ยู นาว พุท ดิธ เดาน , อาย เท๊ซทิฟาย)
Ain’t nobody here to understand the reason why
(เอน โนบอดี้ เฮียร ทู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ รี๊ซั่น วาย)
It’s you and I, so everything is rectified
(อิทซ ยู แอนด์ ดาย , โซ เอ๊วี่ติง อีส เรคทิไฟ)
I know you tried, you even made a n*gga cry
(ไอ โนว์ ยู ทไร , ยู อี๊เฝ่น เมด อะ เอ็น *gga คราย)
But love is blind, now can you stand the test of time?
(บั๊ท ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ , นาว แคน ยู สแทนด์ เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
Redefine, what it means to be an open mind
(รีดีฟาย , ว๊อท ดิธ มีน ทู บี แอน โอ๊เพ่น ไมนด์)
Feel the climax..
(ฟีล เดอะ ไคล๊แหม๊กซํ)
I bust a round for you, painted the perfect picture
(ไอ บัซท ดา ราวนด ฟอร์ ยู , เพ้นท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์)
I’m down for you, [?] get witcha
(แอม เดาน ฟอร์ ยู , [ ] เก็ท วิทชา)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Damn..
(แดมนํ)
IF you really want it
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)
You like that? Yeah
(ยู ไล๊ค แดท เย่)
If you really want it
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)

[Left Eye]
([ เล๊ฟท อาย ])
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Don’t hold back.. [?]
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค [ ])
Yeah, yeah, I feel you
(เย่ , เย่ , ไอ ฟีล ยู)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, we came to
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , วี เคม ทู)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body..
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)

[2Pac]
([ 2Pac ])
See, it all started simple, turned into me lickin the nipples
(ซี , อิท ดอร์ สท๊าร์ท ซิ๊มเพิ่ล , เทิร์น อิ๊นทู มี ลิคคิน เดอะ นิบเปิล)
F*ckin you doggie style to this instrumental
(เอฟ *ckin ยู ดอกกิ สไทล์ ทู ดิส อินซทรุเมนแท็ล)
Hands up, all up inside ya, hell I can stand ya
(แฮนด์ อั๊พ , ออล อั๊พ อิ๊นไซด์ ยา , เฮ็ลล ไอ แคน สแทนด์ ยา)
Eyes open I don’t plan to bust, just hold on
(อาย โอ๊เพ่น นาย ด้อนท์ แพลน ทู บัซท , จั๊สท โฮลด์ ออน)
Baby let me zone in, whaddyou mean?
(เบ๊บี้ เล็ท มี โซน อิน , whaddyou มีน)
Can you scream let it go beotch, how does it feel?
(แคน ยู สครีม เล็ท ดิธ โก beotch , ฮาว โด ซิท ฟีล)
Got a n*gga like steel in ya, to keep goin
(ก็อท ดา เอ็น *gga ไล๊ค สทีล อิน ยา , ทู คี๊พ โกอิน)
Now I’m f*ckin like I’m killin ya, let’s go another round
(นาว แอม เอฟ *ckin ไล๊ค แอม คิลลิน ยา , เล็ท โก อะน๊าเทร่อร์ ราวนด)
Baby is you down really, two shots of ecstasy
(เบ๊บี้ อีส ยู เดาน ริแอ็ลลิ , ทู ฌ็อท อ็อฝ เอคซทะซิ)
Lick a n*gga down silly, your body next to me
(ลิค กา เอ็น *gga เดาน ซิ๊ลลี่ , ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู มี)
I could touch you inside, and you’ll cry
(ไอ เคิด ทั๊ช ยู อิ๊นไซด์ , แอนด์ โยว คราย)
So good when a n*gga leave, you’ll die
(โซ กู๊ด เว็น อะ เอ็น *gga ลี๊ฝ , โยว ดาย)
My mama told me baby be a man put it on her
(มาย มามะ โทลด มี เบ๊บี้ บี อะ แมน พุท ดิธ ออน เฮอ)
Hittin b*tches like, switches comin around the corner
(ฮิทดิน บี *tches ไล๊ค , สวิทเชท คัมอิน อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
I wanna let me get my ride on
(ไอ วอนนา เล็ท มี เก็ท มาย ไรด์ ออน)
It’s yo’ d*ck baby but it’s my song, now if you really want it
(อิทซ โย d*ck เบ๊บี้ บั๊ท อิทซ มาย ซ็อง , นาว อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Gots to send this one out to the freaky b*tches
(ก็อท ทู เซ็นด ดิส วัน เอ๊าท ทู เดอะ ฟรีคกี้ บี *tches)
Definitely all the scorpios, and the geminis, and the virgos
(เดฟอินิทลิ ออล เดอะ ซคอพิโอ , แอนด์ เดอะ เจมมีนาย , แอนด์ เดอะ เฝอโก)
You know I know the truth about you scorpios and you virgos
(ยู โนว์ ไอ โนว์ เดอะ ทรู๊ธ อะเบ๊าท ยู ซคอพิโอ แซน ยู เฝอโก)
No doubt gotta give it to the capricorns
(โน เดาท กอททะ กี๊ฝ อิท ทู เดอะ แคปพิครอน)
They some freaks too on the down down
(เด ซัม ฟรี๊ค ทู ออน เดอะ เดาน เดาน)
The libras, they like it even but they still like f*ckin
(เดอะ ไลบระ , เด ไล๊ค อิท อี๊เฝ่น บั๊ท เด สทิลล ไล๊ค เอฟ *ckin)
No doubt, aquariuses, libras, I said those
(โน เดาท , aquariuses , ไลบระ , ไอ เซ็ด โฑส)
Leos, yeah they some freaks, leos is freaks
(ลีโอ , เย่ เด ซัม ฟรี๊ค , ลีโอ ซิส ฟรี๊ค)
They always wanna run sh*t in bed
(เด ออลเว วอนนา รัน ฌะ *ที อิน เบ๊ด)
Sagitarrius, taurus.. cancer, all you freaky f*cks
(Sagitarrius , ทอรัซ แค๊นเซ่อร์ , ออล ยู ฟรีคกี้ เอฟ *cks)
I’m a zodiac f*cker I’ll do you all one at a time
(แอม มา โสเดียค เอฟ *cker อิลล ดู ยู ออล วัน แอ็ท ดา ไทม์)
And all day long, let’s get busy!
(แอนด์ ออล เดย์ ลอง , เล็ท เก็ท บี๊ซี่ !)

[2Pac + Left Eye]
([ 2Pac + เล๊ฟท อาย ])
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, we came to
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , วี เคม ทู)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้)
Rock, your body body, rock your body body
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้ , ร๊อค ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)
Rock, your body body..
(ร๊อค , ยุร บ๊อดี้ บ๊อดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Em Have It Remix คำอ่านไทย 2Pac feat Left Eye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น