เนื้อเพลง Outro คำอ่านไทย Obie Trice feat D-12 and Eminem

[gun cocked back]
( [ กัน ค๊อค แบ็ค ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Nah, we ain’t goin [echo]
(นาห์ , วี เอน โกอิน [ เอ๊คโค่ ])
I love bein hated, it great it
(ไอ ลัฝ บีนโพล แฮ็ท , อิท เกรท ดิธ)
Let’s me know that I made it
(เล็ท มี โนว์ แดท ไอ เมด อิท)
I wouldn’t have it no other way
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ อิท โน อ๊อเธ่อร์ เวย์)
I wouldn’t trade it for the world
(ไอ วูดดึ่น เทรด อิท ฟอร์ เดอะ เวิลด)
Only let’s me know that I’m loved
(โอ๊นลี่ เล็ท มี โนว์ แดท แอม ลัฝ)
by so many other motherf*ckers that ain’t you
(บาย โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ motherf*ckers แดท เอน ยู)
And as long, as you keep f*ckin with us, we keep f*ckin you up
(แอนด์ แอส ลอง , แอส ยู คี๊พ เอฟ *ckin วิธ อัซ , วี คี๊พ เอฟ *ckin ยู อั๊พ)
And keep pullin the rug from up under you
(แอนด์ คี๊พ พลูลิน เดอะ รัก ฟรอม อั๊พ อั๊นเด้อร ยู)
And what’s ever more f*cked up, is we enjoy what were doin
(แอนด์ ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ โม เอฟ *cked อั๊พ , อีส วี เอ็นจอย ว๊อท เวอ โดย)
so much there ain’t nothin that we love more than +Pullin Your Skirts Up+
(โซ มัช แดร์ เอน นอทติน แดท วี ลัฝ โม แฑ็น +พลูลิน ยุร สเคิ๊ร์ท อั๊พ +)
And exposin you hoes so much, people are startin to wonder
(แอนด์ exposin ยู โฮ โซ มัช , พี๊เพิ่ล อาร์ สตาร์ดิน ทู วั๊นเด้อร)
what’s up with them f*ckin one dough a man under-els
(ว๊อท อั๊พ วิธ เด็ม เอฟ *ckin วัน โด อะ แมน อั๊นเด้อร els)
Do unto others of you will have done under you
(ดู อันทู อ๊อเธ่อร์ อ็อฝ ยู วิล แฮ็ฝ ดัน อั๊นเด้อร ยู)
So who the f*ck you motherf*ckers gonna run to
(โซ ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู motherf*ckers กอนนะ รัน ทู)
When someone runs up with a mask and puts a gun to you [gun cocks]
(เว็น ซัมวัน รัน อั๊พ วิธ อะ แมสค แอนด์ พุท ซา กัน ทู ยู [ กัน ค๊อค ])
You will ask youself, how come your mans
(ยู วิล อาสคฺ youself , ฮาว คัม ยุร แมน)
didn’t enter that last round that he had in Curtis Jackson’s ass while he had the chance
(ดิ๊นอิน เอ๊นเท่อร์ แดท ล๊าสท ราวนด แดท ฮี แฮ็ด อิน Curtis แจคสัน อาซ ไวล์ ฮี แฮ็ด เดอะ แช้นซํ)
You keep askin us to keep it on wax but we can’t
(ยู คี๊พ แอสกิน อัซ ทู คี๊พ อิท ออน แว๊กซ บั๊ท วี แค็นท)
This is past any irrationalization
(ดิส ซิส พาสท์ เอ๊นี่ irrationalization)
We have captured national media attention
(วี แฮ็ฝ แค๊พเจ้อรํ แนฌอะแน็ล มีเดียะ แอ็ทเทนฌัน)
Conversation is senseless, you can sense the tension start buildin
(คอนเฝอะเซฌัน อีส เซนซเล็ซ , ยู แคน เซ้นส เดอะ เท๊นชั่น สท๊าร์ท เบลดิน)
soon as we enter the ‘106th & Park’ building
(ซูน แอส วี เอ๊นเท่อร์ เดอะ 106th & พาร์ค บีลดิง)
Someone’s gonna get killed and I swear to God
(ซัมวัน กอนนะ เก็ท คิลล์ แอนด์ ดาย สแวร์ ทู ก๊อด)
if someone so much as even touches one of my people
(อิ๊ฟ ซัมวัน โซ มัช แอส อี๊เฝ่น ทูช วัน อ็อฝ มาย พี๊เพิ่ล)
I’ll put a million on his head
(อิลล พุท ดา มิ๊ลเลี่ยน ออน ฮิส เฮด)
And you ain’t got the funds to match or counteract it
(แอนด์ ยู เอน ก็อท เดอะ ฟันด ทู แหมทช์ ออ เคานเทอะแรคท ดิธ)
But I’d rather rap than get into this gangsta sh*t
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ แร็พ แฑ็น เก็ท อิ๊นทู ดิส แก๊งซดา ฌะ *ที)

And it ain’t because I’m a b*tch
(แอนด์ ดิท เอน บิคอส แอม มา บี *tch)
It’s because I ain’t a b*tch, I don’t endanger people that I’m with
(อิทซ บิคอส ไอ เอน ดา บี *tch , ไอ ด้อนท์ เอ็นเดนเจอะ พี๊เพิ่ล แดท แอม วิธ)
I’m a general, I ain’t Bush, I don’t send my soldiers to war
(แอม มา เจ๊นเนอรัล , ไอ เอน บุช , ไอ ด้อนท์ เซ็นด มาย โซ๊ลเจ้อร์ ทู วอร์)
I’m right there in the middle of the sh*t with ’em, so when I do get ’em
(แอม ไร๊ท แดร์ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที วิธ เอ็ม , โซ เว็น นาย ดู เก็ท เอ็ม)
Orders to storm your headquarters, you’ll be f*ckin with a ..
(อ๊อร์เด้อร์ ทู สทอร์ม ยุร headquarters , โยว บี เอฟ *ckin วิธ อะ)

[Swifty McVay]
([ Swifty McVay ])
F*ckin with a peacekeeper, see you the n*gga that greet this lyrical meat cleaver
(เอฟ *ckin วิธ อะ peacekeeper , ซี ยู เดอะ เอ็น *gga แดท กรีท ดิส ลีริแค็ล มี๊ท คลีฝเออะ)
That I eat ya, n*ggaz wanna keep speakin, like it ain’t even that deep
(แดท ไอ อี๊ท ยา , เอ็น *ggaz วอนนา คี๊พ สปีกิน , ไล๊ค อิท เอน อี๊เฝ่น แดท ดี๊พ)
I got heat that’ll sweep a n*ggaz street [explosion]
(ไอ ก็อท ฮีท แธดิล สวี้พ อะ เอ็น *ggaz สทรีท [ เอ็คซพโลฉัน ])
See I wouldn’t f*ck with me neither, only heaven can help ya
(ซี ไอ วูดดึ่น เอฟ *ck วิธ มี ไน๊เธ่อร์ , โอ๊นลี่ เฮ๊ฝเฝ่น แคน เฮ้ลพ ยา)
I’ll be searchin for you longer than the ” Legend of Zelda ”
(อิลล บี เสริทชิน ฟอร์ ยู ลองเงอ แฑ็น เดอะ ” เล๊เจ้นด อ็อฝ Zelda “)
Without a failure, there’s gonna be hell to tell the
(วิธเอ๊าท ดา เฟลเยอะ , แดร์ กอนนะ บี เฮ็ลล ทู เทลล เดอะ)
captain that a bassett hound couldn’t even smell ya
(แค๊พเท่น แดท ดา bassett เฮานด คูดซึ่น อี๊เฝ่น สเมลล์ ยา)
body, when I hide ya, I be on that mob sh*t
(บ๊อดี้ , เว็น นาย ไฮด์ ยา , ไอ บี ออน แดท ม๊อบ ฌะ *ที)
You another Hoffa, under the Renaissance b*tch
(ยู อะน๊าเทร่อร์ Hoffa , อั๊นเด้อร เดอะ เรเนะแซ็นซ บี *tch)
You get bombed like Lebanon [explosion] with my own tactic
(ยู เก็ท บอมบฺ ไล๊ค เลบานอน [ เอ็คซพโลฉัน ] วิธ มาย โอว์น แทคติก)
I snatch your head like one of Saddam’s kids
(ไอ ซแน็ช ยุร เฮด ไล๊ค วัน อ็อฝ แซดดาม คิด)

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Motherf*cker, I’ll handle you
(Motherf*cker , อิลล แฮ๊นเดิ้ล ยู)
We can have it out on any Avenue
(วี แคน แฮ็ฝ อิท เอ๊าท ออน เอ๊นี่ แอ๊ฝเฝนิว)
A +Average Man+ flipped into an animal
(อะ +แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แมน + ฟริพทฺ อิ๊นทู แอน แอ๊นิมอล)
Shoot out your mandibles
(ชู๊ท เอ๊าท ยุร mandibles)
Cannons and ammunition, reload with precision
(แค๊นน่อน แซน แอมมิวนีฌอัน , รีโลด วิธ พริซีฉอัน)
N*gga know the mechanicals
(เอ็น *gga โนว์ เดอะ มิแคนอิแค็ล)
Break the pistol down, you should see them handles
(เบร๊ค เดอะ พิ๊สท่อล เดาน , ยู เชิด ซี เด็ม แฮ๊นเดิ้ล)
The street taught the child, no read up manuals
(เดอะ สทรีท ทอท เดอะ ชายลํดํ , โน รี๊ด อั๊พ แมนยวล)
Push your crack vows, young Nino Brown
(พุช ยุร แคร๊ค โฝว , ยัง นีโน บราวนํ)
Chasin green is the dream, when your young and brown
(เช๊ซิน กรีน อีส เดอะ ดรีม , เว็น ยุร ยัง แอนด์ บราวนํ)
Bound to be a problem child, look what I’m involved in now
(บาวนฺดฺ ทู บี อะ โพร๊เบล่ม ชายลํดํ , ลุ๊ค ว๊อท แอม อินโฝ๊ลฝ อิน นาว)
A ‘Dozen Dirty’ n*ggaz and they all get down
(อะ ดออเซน เดอทิ เอ็น *ggaz แอนด์ เด ออล เก็ท เดาน)
Dissolve any problem that enlarge with ours
(ดิสโซ๊ลฝ เอ๊นี่ โพร๊เบล่ม แดท เอ็นลาร์จ วิธ เอ๊า)
When revolvers we said ” all men get down ” [[gunshot], c’mon]
(เว็น ริฝอลเฝอะ วี เซ็ด ” ออล เม็น เก็ท เดาน ” [ [ กันชอทพฺ ] , ซีมอน ])

[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
While your punchin and tacklin punks
(ไวล์ ยุร พอนชิน แอนด์ tacklin พรัค)
I’m handlin chumps, packin a pump
(แอม handlin ชัมพ , แพคกิน อะ พั๊มพ)
that’s longer than the elephant trunk [gun cocks]
(แด้ท ลองเงอ แฑ็น ดิ เอ๊เลแฟ้นท ทรังค [ กัน ค๊อค ])
On the streets I’m a beast, I feast upon the weak
(ออน เดอะ สทรีท แอม มา บี๊สท , ไอ ฟีซท อุพอน เดอะ วี๊ค)
So speak beef, I’ll shot you and scream ” increase the peace ”
(โซ สพี๊ค บี๊ฟ , อิลล ฌ็อท ยู แอนด์ สครีม ” อิ๊นครีซ เดอะ พี๊ซ “)
A monster, pistol packin pushin n*ggaz off they Hondas
(อะ ม๊อนสเท่อร์ , พิ๊สท่อล แพคกิน พรุซชิน เอ็น *ggaz ออฟฟ เด ฮอนดา)
Starve ya, get it crackin, yankin b*tches for they ganja
(สท๊าร์ฝ ยา , เก็ท ดิธ แครกคิน , แยนคิน บี *tches ฟอร์ เด ganja)
Sneaky as f*ck, I don’t think mama beat me enough
(Sneaky แอส เอฟ *ck , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค มามะ บีท มี อีน๊าฟ)
When she was sleepin stuff, I was stealin the keys to the truck
(เว็น ชี วอส สลีฟปิน สทั๊ฟฟ , ไอ วอส สติลลิน เดอะ คีย์ ทู เดอะ ทรั๊ค)
Shut the f*ck up, before you end up dead in the dump truck
(ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ , บีฟอร์ ยู เอ็นด อั๊พ เด้ด อิน เดอะ ดั๊มพ ทรั๊ค)
Or in the streets takin a nap, bleedin and Lugged up
(ออ อิน เดอะ สทรีท ทอคกิ่น อะ แน๊พ , บลีดิน แอนด์ Lugged อั๊พ)
#NAME?
(#เนม)
Then f*ck it, it will be ten sleepin [gunshots]
(เด็น เอฟ *ck อิท , อิท วิล บี เท็น สลีฟปิน [ กันชอทพฺ ])

[Proof]
([ พรู๊พ ])
Know much about my a land ski
(โนว์ มัช อะเบ๊าท มาย อะ แลนด์ ซคี)
Don’t tustle with my hand speed
(ด้อนท์ tustle วิธ มาย แฮนด์ สพี๊ด)
Clutch your burner, bust it and watch your man bleed
(คลัทซ์ ยุร เบอเนอะ , บัซท ดิธ แอนด์ ว๊อทช ยุร แมน บลีด)
We ferocious, toast no holsters
(วี ฟิโรฌัซ , โท๊สท โน โฮลซเทอะ)
Approach us, throw heat straight from the soldiers [c’mon, [gunshot]]
(แอพโพร๊ช อัซ , โธรว์ ฮีท สเทร๊ท ฟรอม เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ [ ซีมอน , [ กันชอทพฺ ] ])
We the soldiers, ya’ll the youngsters [ha]
(วี เดอะ โซ๊ลเจ้อร์ , ยอล เดอะ ยังซเทอะ [ ฮา ])
Youngsters lungs puncture, dead in a dumpster [gunshot]
(ยังซเทอะ ลัง พังเชอะ , เด้ด อิน อะ dumpster [ กันชอทพฺ ])
Upstairs the Munsters, hand full of drama
(อั๊พสแทร์ เดอะ Munsters , แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ดร๊าม่า)
You scared of the drama, bomber the monster [gun cocks, boof]
(ยู ซคา อ็อฝ เดอะ ดร๊าม่า , บอมเออะ เดอะ ม๊อนสเท่อร์ [ กัน ค๊อค , boof ])
I’m back n*gga [woof], I reappear
(แอม แบ็ค เอ็น *gga [ วูฝ ] , ไอ ริแอ็พเพีย)
Shoot like [gunshot], homie steer clear
(ชู๊ท ไล๊ค [ กันชอทพฺ ] , โฮมี สเทียร์ เคลียร์)
Blackness, carcass covered with cat fish
(บแล็คแน็ซ , คาคัซ โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ แค๊ท ฟิช)
We murkers with no purpose other than practice
(วี murkers วิธ โน เพ๊อร์โพส อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แพร๊คทิ๊ซ)

[Bizarre]
([ บิซารร์ ])
There’s three things I hate: liars, fakes and cheaters
(แดร์ ทรี ทริง ซาย เฮท : ไลอ้าร , เฟ้ค แซน ชีทเดอ)
Alcoholics, sl*ts and f*ckin wife beaters
(แอลโคะฮอลอิค , sl*ts แซน เอฟ *ckin ไว๊ฟ beaters)
A gat that describes my life
(อะ แกท แดท เดสไครบํ มาย ไล๊ฟ)
I don’t even know who song this is [Obie Trice]
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู ซ็อง ดิส ซิส [ โอบี ทไรซ ])
B*tch, Bizarre don’t give a f*ck about no hip hop
(บี *tch , บิซารร์ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท โน ฮิพ ฮ็อพ)
At my release party in a pink tank top in Reeboks [laughing]
(แอ็ท มาย รีลี๊ส พ๊าร์ที่ อิน อะ พิ๊งค แท๊งค ท๊อพ อิน ลีบอค [ ลาฟอิง ])
This Ja Rule beef I ain’t gettin in
(ดิส จา รูล บี๊ฟ ไอ เอน เกดดิน อิน)
I’ll meet an R & B singer to sing at my wedding
(อิลล มี๊ท แอน อาร์ & บี ซีงเออะ ทู ซิง แอ็ท มาย เว๊ดดิ้ง)
I turn your face into a f*ckin meat patty
(ไอ เทิร์น ยุร เฟซ อิ๊นทู อะ เอฟ *ckin มี๊ท แพททิ)
I’ll f*ck your mommy and go fishin with your granny
(อิลล เอฟ *ck ยุร มอมมิ แอนด์ โก ฟิซชิน วิธ ยุร กแรนนิ)
I’ll +Sh*t on You+, I’ll pee on R. Kelly too
(อิลล +ฌะ *ที ออน ยู + , อิลล พี ออน อาร์ เคลลี่ ทู)
This is Bizarre, see you ” Devil’s Night 2 ”
(ดิส ซิส บิซารร์ , ซี ยู ” เด๊ฝิ้ล ไน๊ท 2 “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outro คำอ่านไทย Obie Trice feat D-12 and Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น