เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Blazin’ Squad feat Jamelia

Flava: [Hey] This is Jamelia [oh, i want you] and this is the Blazin Squad.
( เฟบ้า : [ เฮ ] ดิส ซิส เจมีเลีย [ โอ , ไอ ว้อนท ยู ] แอนด์ ดิส ซิส เดอะ เบลซิน ซคว็อด)

[Jamelia]
([ เจมีเลีย ])
u need to make up your mind, if you luv me or if u hate me,
(ยู นี๊ด ทู เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์ , อิ๊ฟ ยู เลิฝ มี ออ อิ๊ฟ ยู เฮท มี ,)
can’t take this pain much longer, u make me feel just like i
(แค็นท เท้ค ดิส เพน มัช ลองเงอ , ยู เม้ค มี ฟีล จั๊สท ไล๊ค ไก)
can’t live without you even though i cant live with u boy
(แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู อี๊เฝ่น โธ ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธ ยู บอย)
you’re just like chocolate and im addicted to u baby.
(ยัวร์ จั๊สท ไล๊ค ชอคโอะลิท แอนด์ แอม แอ๊ดดิคท ทู ยู เบ๊บี้)

CHORUS
(ค๊อรัส)
i want u even though it aint right [come on]
(ไอ ว้อนท ยู อี๊เฝ่น โธ อิท เอน ไร๊ท [ คัมมอน ])
always argue and fight nothin ever goes right but i want u
(ออลเว อ๊าร์กิว แอนด์ ไฟ้ท นอทติน เอ๊เฝ่อร์ โกซ ไร๊ท บั๊ท ไอ ว้อนท ยู)
i want u [u want me] even though it aint right [just tell me babe]
(ไอ ว้อนท ยู [ ยู ว้อนท มี ] อี๊เฝ่น โธ อิท เอน ไร๊ท [ จั๊สท เทลล มี เบ้บ ])
try to tell u goodbye, get u out of my life [yo]
(ธราย ทู เทลล ยู กู๊ดบาย , เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ [ โย ])
but i want u.
(บั๊ท ไอ ว้อนท ยู)

[Flava]
([ เฟบ้า ])
is this just a thug affair im on it for real
(อีส ดิส จั๊สท ดา ธัก แอฟแฟร์ แอม ออน หนิด ฟอร์ เรียล)
its the ill hits that breaks hearts and tears emotions to bits
(อิทซ ดิ อิลล ฮิท แดท เบร๊ค ฮาร์ท แซน เทียร์ อีโม๊ชั่น ทู บิท)
i just want things the way they were back in the day
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทริง เดอะ เวย์ เด เวอ แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
i heard u wouldn’t say a word cuz u were too shy
(ไอ เฮิด ยู วูดดึ่น เซย์ อะ เวิร์ด คัซ ยู เวอ ทู ชาย)
to speak and say how you feel
(ทู สพี๊ค แอนด์ เซย์ ฮาว ยู ฟีล)
if u were quick with me i will take you deeper than u ever been
(อิ๊ฟ ยู เวอ ควิค วิธ มี ไอ วิล เท้ค ยู ดิพเพอ แฑ็น ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน)
its my life that were livin its my time were fillin
(อิทซ มาย ไล๊ฟ แดท เวอ ลีฝอิน อิทซ มาย ไทม์ เวอ ฟิลลิน)
broken images of our lives at the minute its just us
(บโรเค็น อิ๊มเมจ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ แอ็ท เดอะ มิ๊หนิท อิทซ จั๊สท อัซ)

REPEAT CHORUS
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

[Jamelia]
([ เจมีเลีย ])
i dnt know if u love me coz u never show me affection
(ไอ dnt โนว์ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี คอซ ยู เน๊เฝ่อร์ โชว์ มี แอ็ฟเฟคฌัน)
u treat me like ur play thing always take my love for granted
(ยู ทรี๊ท มี ไล๊ค ur เพลย์ ทริง ออลเว เท้ค มาย ลัฝ ฟอร์ แกร๊นท)
wish i could leave u, u dnt know how many times ive tried
(วิ๊ช ไอ เคิด ลี๊ฝ ยู , ยู dnt โนว์ ฮาว เมนอิ ไทม์ แอฝ ทไร)
ur no good for me but i cnt get away from ur love
(ur โน กู๊ด ฟอร์ มี บั๊ท ไอ cnt เก็ท อะเวย์ ฟรอม ur ลัฝ)

[Spike-e]
([ ซไพค อี ])
ill let u know somethin’ for real
(อิลล เล็ท ยู โนว์ ซัมติน ฟอร์ เรียล)
how do i feel when i see u across the street
(ฮาว ดู ไอ ฟีล เว็น นาย ซี ยู อะคร๊อส เดอะ สทรีท)
it looks like we could win ????
(อิท ลุ๊ค ไล๊ค วี เคิด วิน)
just cuz its broken its still unique slow down take a seat
(จั๊สท คัซ อิทซ บโรเค็น อิทซ สทิลล ยูนี๊ค สโลว์ เดาน เท้ค เก ซีท)
and just listen cuz of all the tings that weve been missin’
(แอนด์ จั๊สท ลิ๊สซึ่น คัซ อ็อฝ ออล เดอะ ทิง แดท หวีบ บีน มิซซิน)
the tings in your eyes the kissin’ reminiscin’ no longer dissin’
(เดอะ ทิง ซิน ยุร อาย เดอะ คิซซิน reminiscin โน ลองเงอ ดิซซิน)
cuz we could be together whatever the weather
(คัซ วี เคิด บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ เว๊เธ่อร)
the chance of me by ur side and thats for life
(เดอะ แช้นซํ อ็อฝ มี บาย ur ไซด์ แอนด์ แด้ท ฟอร์ ไล๊ฟ)

REPEAT CHORUS
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

[Kenzie]
([ Kenzie ])
i luv u from day but manz gettin’ in the way
(ไอ เลิฝ ยู ฟรอม เดย์ บั๊ท manz เกดดิน อิน เดอะ เวย์)
had to keep them at bay
(แฮ็ด ทู คี๊พ เด็ม แอ็ท เบย์)
shes not right for u thats what they used to say
(ชี น็อท ไร๊ท ฟอร์ ยู แด้ท ว๊อท เด ยู๊ส ทู เซย์)
i used to take it all in think about when i lay in bed
(ไอ ยู๊ส ทู เท้ค อิท ดอร์ อิน ทริ๊งค อะเบ๊าท เว็น นาย เลย์ อิน เบ๊ด)
at my home people would moan groan just leave me alone
(แอ็ท มาย โฮม พี๊เพิ่ล เวิด โมน กโรน จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
let me do my own thing let me step into the zone
(เล็ท มี ดู มาย โอว์น ทริง เล็ท มี สเท็พ อิ๊นทู เดอะ โซน)
were it got to the point i had to switch of my phone
(เวอ อิท ก็อท ทู เดอะ พ๊อยท์ ไอ แฮ็ด ทู สวิทช์ อ็อฝ มาย โฟน)
people ringin’ me up askin me what is goin on but i wont.
(พี๊เพิ่ล ริงงิน มี อั๊พ แอสกิน มี ว๊อท อีส โกอิน ออน บั๊ท ไอ ว็อนท)

[Strider]
([ Strider ])
i want you girl u know it even aint right
(ไอ ว้อนท ยู เกิร์ล ยู โนว์ อิท อี๊เฝ่น เอน ไร๊ท)
we used to argue and fight at the end of the sun
(วี ยู๊ส ทู อ๊าร์กิว แอนด์ ไฟ้ท แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ซัน)
there was like ur always shoutin screamin’
(แดร์ วอส ไล๊ค ur ออลเว เชาดิน สครีมมิน)
windows smashin photos rippin’ tell me why ur trippin
(วิ๊นโด้ว สแมสชิน โฟโท ริพปิน เทลล มี วาย ur ทริพพิน)
cuz its my mind that ur flippin’ listen
(คัซ อิทซ มาย ไมนด์ แดท ur ฟริพพิน ลิ๊สซึ่น)

[Jamelia]
([ เจมีเลีย ])
im confused like u dont know what i should do
(แอม คอนฟิ้วส ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ เชิด ดู)
i wanna stay aint gonna stop and start i just cant stop lovin u
(ไอ วอนนา สเทย์ เอน กอนนะ สท๊อพ แอนด์ สท๊าร์ท ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝวิน ยู)

[Spike-e]
([ ซไพค อี ])
i hate you but i luv u dont see you but feel you try to say goodbye but i cnt
(ไอ เฮท ยู บั๊ท ไอ เลิฝ ยู ด้อนท์ ซี ยู บั๊ท ฟีล ยู ธราย ทู เซย์ กู๊ดบาย บั๊ท ไอ cnt)
i need u understand i want u
(ไอ นี๊ด ยู อั๊นเด้อรสแทนด ดาย ว้อนท ยู)

REPEAT CHORUS
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

[Jamelia]
([ เจมีเลีย ])
oh, yeh yeh i want u yes i do
(โอ , เย้ เย้ ไอ ว้อนท ยู เย็ซ ซาย ดู)
i want u cnt tell you goodbye
(ไอ ว้อนท ยู cnt เทลล ยู กู๊ดบาย)
cnt tell u goodbye i want u
(cnt เทลล ยู กู๊ดบาย ไอ ว้อนท ยู)
i want u [fade]
(ไอ ว้อนท ยู [ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Blazin’ Squad feat Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น