เนื้อเพลง Mlk คำอ่านไทย 213 feat Dave Chappelle

[Snoop Dogg]
( [ ซนูพ ด๊อก ])
You know sometimes in my rhymes I just feel like I has to
(ยู โนว์ ซัมไทม์ ซิน มาย ไรม ซาย จั๊สท ฟีล ไล๊ค ไก แฮ็ส ทู)
Do what? Give ya something to mash to [allright]
(ดู ว๊อท กี๊ฝ ยา ซัมติง ทู แม็ฌ ทู [ ไรทโอ ])
Cuz you know I’m the master superb superior
(คัซ ยู โนว์ แอม เดอะ ม๊าสเต้อร์ ซุพเพ๊อร์บ ซุ๊พีเหรี่ย)
Interior attractions, I’m maxin’ relaxin’ in penthouse suites
(อินที๊เรีย แอ็ทแรคฌัน , แอม แมกซิน รีแลคซิน อิน เพนทเฮาซ ซวีท)
with seven hos at my feet
(วิธ เซเฝ่น โฮซ แอ็ท มาย ฟีท)
To dress me, caress me, to lead me, to guide me
(ทู เดรส มี , คะเรซ มี , ทู ลี๊ด มี , ทู ไก๊ด มี)
Protect me in, perfect be in love, don’t stress me
(โพรเท๊คท มี อิน , เพ๊อร์เฟ็คท บี อิน ลัฝ , ด้อนท์ สเทรสส มี)
You wanna roll on some jet-skis?
(ยู วอนนา โรลล ออน ซัม เจ๊ต ซคี)
You wanna roll up some green weed?
(ยู วอนนา โรลล อั๊พ ซัม กรีน วี)
I got the key to whatever you need
(ไอ ก็อท เดอะ คีย์ ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด)
As we proceed we a long way from LBC
(แอส วี โพรซี๊ด วี อะ ลอง เวย์ ฟรอม LBC)
BUt that’s what you get when you f*ck with the P-I-M-P
(บั๊ท แด้ท ว๊อท ยู เก็ท เว็น ยู เอฟ *ck วิธ เดอะ พี ไอ เอ็ม พี)
I came through just to scoop you up, to Snoop you up
(ไอ เคม ทรู จั๊สท ทู ซคูพ ยู อั๊พ , ทู ซนูพ ยู อั๊พ)
And tap that booty up
(แอนด์ แท็พ แดท บูทิ อั๊พ)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Taking a ride on the East Side
(เทคอิง อะ ไรด์ ออน ดิ อี๊สท ไซด์)
Made a right on MLK
(เมด อะ ไร๊ท ออน MLK)
What a beautiful day, what a day, what a day
(ว๊อท ดา บยูทิฟุล เดย์ , ว๊อท ดา เดย์ , ว๊อท ดา เดย์)
Ridin’ high on the East Side
(ริดอิน ไฮฮ ออน ดิ อี๊สท ไซด์)
Looking for a hoodrat today
(ลุคอิง ฟอร์ รา ฮูดัท ทูเดย์)
Don’t you wanna come out and play
(ด้อนท์ ยู วอนนา คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์)
Come and play, come and play
(คัม แอนด์ เพลย์ , คัม แอนด์ เพลย์)

[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
N*gga please, out on these, I’m a veteran
(เอ็น *gga พลีซ , เอ๊าท ออน ฑิส , แอม มา เฝ๊ทเทอรัน)
Who stays on the beach on bicycles pedalin’
(ฮู สเทย์ ออน เดอะ บีช ออน ไบซิเคิล pedalin)
Quit meddling in my business I’m a grown man
(ควิท meddlings อิน มาย บีสเน็ซ แอม มา กโรน แมน)
I leave no witnesses, I’m a known man
(ไอ ลี๊ฝ โน witnesses , แอม มา โนน แมน)
I understand reality to the fullest
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ริแอลอิทิ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท)
And plan on duck technicalities with a bullet
(แอนด์ แพลน ออน ดั๊ค technicalities วิธ อะ บัลเล่)
I’m full of it, out in public to the max and I like it
(แอม ฟูล อ็อฝ อิท , เอ๊าท อิน พับลิค ทู เดอะ เมค แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)
These b*tches love it I gangsta rap
(ฑิส บี *tches ลัฝ อิท ไอ แก๊งซดา แร็พ)
Perhaps it’s an addiction because of the non-fiction
(เพอร์แฮพส์ อิทซ แอน แอ็ดดีคณัน บิคอส อ็อฝ เดอะ นอน ฟิ๊คชั่น)
Rhymes that get written, I don’t know
(ไรม แดท เก็ท วึ้น , ไอ ด้อนท์ โนว์)
So when cats is bullsh*ting and I’m steppin’ it up
(โซ เว็น แค๊ท ซิส bullsh*ทิง แอนด์ แอม สเตปปิน หนิด อั๊พ)
And if it get hot in herre? I’m wetting it up
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เก็ท ฮอท อิน herre แอม wettings อิท อั๊พ)
If I can’t enter in with my Chucks
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท เอ๊นเท่อร์ อิน วิธ มาย ชัค)
I don’t need to be going
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู บี โกอิ้ง)
If you can’t make a thousand bucks, you don’t need to be ho’ing
(อิ๊ฟ ยู แค็นท เม้ค เก เธ๊าซั่นด บั๊ค , ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี hoings)
I’m showing the real world some 16s
(แอม โชว์วิง เดอะ เรียล เวิลด ซัม 16s)
Don’t stop, get it girl, you a d*ck-fiend
(ด้อนท์ สท๊อพ , เก็ท ดิธ เกิร์ล , ยู อะ d*ck ฟีนด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Pass the pill, and holler at Phil
(เพซ เดอะ พิลล์ , แอนด์ ฮอลเลอะ แรท ฟิล)
And make a move with Shaquille in my new Snoopdeville
(แอนด์ เม้ค เก มู๊ฝ วิธ Shaquille อิน มาย นิว Snoopdeville)
Cuz I’m a vet with a cool first step
(คัซ แอม มา vet วิธ อะ คูล เฟิร์สท สเท็พ)
My game guaranteed to bust any b*tch
(มาย เกม แกแรนที ทู บัซท เอ๊นี่ บี *tch)
That I, want and I need and I have
(แดท ไอ , ว้อนท แอนด์ ดาย นี๊ด แอนด์ ดาย แฮ็ฝ)
A lot of y’all wanna come by the pad
(อะ ล็อท อ็อฝ ยอล วอนนา คัม บาย เดอะ แพ็ด)
And walk on my marble floor
(แอนด์ ว๊อล์ค ออน มาย ม๊าร์เบิ้ล ฟลอร์)
Just to say you blew with the remarkable
(จั๊สท ทู เซย์ ยู บลู วิธ เดอะ รีมากเคเบิล)

[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
Listen to me baby doll
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เบ๊บี้ ดอลล์)
I’m hated by many, loved by 213
(แอม แฮ็ท บาย เมนอิ , ลัฝ บาย 213)
Respected by all, feared by none
(เรสเพ๊คท บาย ออล , เฟียร์ บาย นัน)
Hon’ you stuntin’ with a hall
(Hon ยู สตันดิน วิธ อะ ฮอลล์)
Get involved with me, instantly you become bonded
(เก็ท อินโฝ๊ลฝ วิธ มี , อีนซแทนทลิ ยู บีคัม บอนดฺ)
Then eventually you’ll get taught to shoot my time
(เด็น อีเฝ๊นชวลลี่ โยว เก็ท ทอท ทู ชู๊ท มาย ไทม์)
[So you can hold me down] Bonnie
([ โซ ยู แคน โฮลด์ มี เดาน ] บอนนิ)
Daddy need you bad
(แดดดิ นี๊ด ยู แบ้ด)
You konw what you could do with a half a key?
(ยู konw ว๊อท ยู เคิด ดู วิธ อะ ฮาล์ฟ อะ คีย์)
Come on, and smash with me
(คัมมอน , แอนด์ สแม๊ช วิธ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[BEEP]
([ บีพ ])
[Dave Chappelle as Rick James]
([ เดฝ ชัพเพว แอส ริค เจม ])
Where’s the Bishop?
(แวร์ เดอะ บิ๊ฉอพ)
Bishop, pick up the phone motherf*cker
(บิ๊ฉอพ , พิค อั๊พ เดอะ โฟน motherf*cker)
I know you with Snoop
(ไอ โนว์ ยู วิธ ซนูพ)
Probably f*cking my old p*ssy
(พรอบอับลิ เอฟ *คิง มาย โอลด์ พี *ssy)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
I drop p*ssy on the streets and then Bishop Don the Magic Juan
(ไอ ดรอพ พี *ssy ออน เดอะ สทรีท แซน เด็น บิ๊ฉอพ ด็อน เดอะ แม๊จิค วอน)
comes and scoops it up, pimps it on the ho strole for me
(คัม แซน ซคูพ ซิท อั๊พ , พิมพ ซิท ออน เดอะ โฮ strole ฟอร์ มี)
Then sends it back to Rick James
(เด็น เซ็นด ซิท แบ็ค ทู ริค เจม)
And I make the b*tch get in the booth and sing hits
(แอนด์ ดาย เม้ค เดอะ บี *tch เก็ท อิน เดอะ บูธ แอนด์ ซิง ฮิท)
That’s right, b*tch
(แด้ท ไร๊ท , บี *tch)
Cuz I’m Rick James
(คัซ แอม ริค เจม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mlk คำอ่านไทย 213 feat Dave Chappelle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น