เนื้อเพลง Fool No More คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

I don’t wanna [no no no no]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา [ โน โน โน โน ])
Aaaah
(Aaaah)
Never gonna be a fool no more
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี อะ ฟูล โน โม)

Verse 1
(เฝิซ 1)

[Frankie]
([ เฟรงคี ])
Never thought I’d see the day
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซี เดอะ เดย์)
You’d play me
(ยูต เพลย์ มี)
But you’re the kinda guy
(บั๊ท ยัวร์ เดอะ กินดา กาย)
Who lies to get along
(ฮู ไล ทู เก็ท อะลอง)

[ Rochelle ]
([ Rochelle ])
So caught up in your cheating world
(โซ คอท อั๊พ อิน ยุร ชีดิง เวิลด)
With diamond-studded rings and pearls
(วิธ ได๊ม่อนดํ ซทัดดิด ริง แซน เพิร์ล)
Now you can’t deny it
(นาว ยู แค็นท ดีนาย อิท)
And I won’t be the fool no more
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี เดอะ ฟูล โน โม)

Chorus
(ค๊อรัส)

Don’t you tell me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี)
I’m the only one
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Coz somethin tells me
(คอซ ซัมติน เทลล มี)
There’s another one
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
Who calls you baby
(ฮู คอลลํ ยู เบ๊บี้)
Not the kinda girl to take so lightly
(น็อท เดอะ กินดา เกิร์ล ทู เท้ค โซ ไลทลิ)
I don’t wanna be the fool no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ ฟูล โน โม)
Never thought I’d be the fool no more
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย บี เดอะ ฟูล โน โม)

Verse 2
(เฝิซ 2)

[Rochelle]
([ Rochelle ])
All the time you said to me
(ออล เดอะ ไทม์ ยู เซ็ด ทู มี)
I’ll be there [I’ll be there]
(อิลล บี แดร์ [ อิลล บี แดร์ ])
But you’re the kinda boy
(บั๊ท ยัวร์ เดอะ กินดา บอย)
Who’s time is nearly done
(ฮู ไทม์ อีส เนียลิ ดัน)

[Frankie]
([ เฟรงคี ])
So caught up in your cheatin world
(โซ คอท อั๊พ อิน ยุร ชีทดิน เวิลด)
[You’re caught up, caught up]
([ ยัวร์ คอท อั๊พ , คอท อั๊พ ])
With diamond-studded rings and pearls
(วิธ ได๊ม่อนดํ ซทัดดิด ริง แซน เพิร์ล)
[ That I gave ya baby ]
([ แดท ไอ เกฝ ยา เบ๊บี้ ])
Now you can’t deny it
(นาว ยู แค็นท ดีนาย อิท)
And I won’t be the fool no more
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี เดอะ ฟูล โน โม)

Chorus
(ค๊อรัส)

Don’t you tell me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี)
I’m the only one coz somethin tells me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน คอซ ซัมติน เทลล มี)
There’s another one who calls you baby
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ฮู คอลลํ ยู เบ๊บี้)
Not the kinda girl to take so lightly
(น็อท เดอะ กินดา เกิร์ล ทู เท้ค โซ ไลทลิ)
I don’t wanna be a fool no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล โน โม)
Never thought I’d be a fool no more
(เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย บี อะ ฟูล โน โม)

I don’t wanna be
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
Never gonna be a fool no more
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี อะ ฟูล โน โม)

Don’t you tell me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี)
I’m the only one coz somethin tells me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน คอซ ซัมติน เทลล มี)
There’s another one who calls you baby
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ฮู คอลลํ ยู เบ๊บี้)
Not the kinda girl to take s lightly
(น็อท เดอะ กินดา เกิร์ล ทู เท้ค เอส ไลทลิ)

[I don’t wanna]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ])
Don’t you tell me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี)
I’m the only one coz somethin tells me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน คอซ ซัมติน เทลล มี)
There’s another one who calls you baby
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ฮู คอลลํ ยู เบ๊บี้)
Not the kinda girl to take so lightly
(น็อท เดอะ กินดา เกิร์ล ทู เท้ค โซ ไลทลิ)

[I don’t wanna]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ])
Don’t you tell me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี)
[I don’t wanna be a fool]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ])
There’s another one who calls you baby
(แดร์ อะน๊าเทร่อร์ วัน ฮู คอลลํ ยู เบ๊บี้)
[No more]
([ โน โม ])

I don’t wanna…
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fool No More คำอ่านไทย S Club 8 (S Club Juniors)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น