เนื้อเพลง Bless You Child คำอ่านไทย Bette Midler

Bless you chi-i-i-i-i-i-i-i-ild.
( เบล๊ส ยู ชี ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ild)

You suffer, you’re human,
(ยู ซั๊ฟเฟ่อร์ , ยัวร์ ฮิ๊วแมน ,)
you sin, you fail,
(ยู ซิน , ยู เฟล ,)
you love, you hate, you ail,
(ยู ลัฝ , ยู เฮท , ยู เอล ,)
you hunger, you lust, you deceive,
(ยู ฮังเกอะ , ยู ลัซท , ยู ดิซีฝ ,)
you trust, you disbelieve.
(ยู ทรัสท , ยู ดิซบิลีฝ)

Bless you for your weakness.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร วีคเน็ซ)
Bless you for your strength.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร ซทเร็งธ)
Bless you for that smile
(เบล๊ส ยู ฟอร์ แดท สไมล์)
that is so hard to trace.
(แดท อีส โซ ฮาร์ด ทู เทร๊ซ)
Ooooh, bless you child, bless you child.
(อู้ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ)

You wander, you come home.
(ยู วานเด้อร , ยู คัม โฮม)
You can’t survive this world alone.
(ยู แค็นท เซอร์ไฝ๊ฝ ดิส เวิลด อะโลน)
You deny, you admit,
(ยู ดีนาย , ยู แอ๊ดมิท ,)
you start, you can’t quit.
(ยู สท๊าร์ท , ยู แค็นท ควิท)

Bless you for your weakness.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร วีคเน็ซ)
Bless you for your strength.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร ซทเร็งธ)
Bless you for that smile
(เบล๊ส ยู ฟอร์ แดท สไมล์)
that is so hard to trace.
(แดท อีส โซ ฮาร์ด ทู เทร๊ซ)
Ooooh, bless you child, bless you child.
(อู้ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ)

Sometimes an ending is the best place to start.
(ซัมไทม์ แอน เอนดิง อีส เดอะ เบ๊สท์ เพลส ทู สท๊าร์ท)
Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)
Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)

Hey hey hey yeah, uh huh.
(เฮ เฮ เฮ เย่ , อา ฮู)
Hey hey hey yeah, uh huh.
(เฮ เฮ เฮ เย่ , อา ฮู)
Hey hey hey yeah, uh huh.
(เฮ เฮ เฮ เย่ , อา ฮู)
Hey hey hey, ohhhhh!
(เฮ เฮ เฮ , โอ้ !)

Bless you for your weakness.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร วีคเน็ซ)
Bless you for your strength.
(เบล๊ส ยู ฟอร์ ยุร ซทเร็งธ)
Bless you for that smile
(เบล๊ส ยู ฟอร์ แดท สไมล์)
that is so hard to trace.
(แดท อีส โซ ฮาร์ด ทู เทร๊ซ)
Ooooh, bless you child, bless you child.
(อู้ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ , เบล๊ส ยู ชายลํดํ)

Oh pleeeease, yeah. Bless you child.
(โอ พลีส , เย่ เบล๊ส ยู ชายลํดํ)
I say now. I say now.
(ไอ เซย์ นาว ไอ เซย์ นาว)
I know it’s true.
(ไอ โนว์ อิทซ ทรู)

Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)
Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)
Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)
Oh pleeeeeease.
(โอ พรีส)

Bless yourself, bless your heart.
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)
Bless you child.
(เบล๊ส ยู ชายลํดํ)
Bless you child.
(เบล๊ส ยู ชายลํดํ)
I know it’s true.
(ไอ โนว์ อิทซ ทรู)

Bless you child.
(เบล๊ส ยู ชายลํดํ)
Bless yourself, bless your heart . . .
(เบล๊ส ยุรเซลฟ , เบล๊ส ยุร ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bless You Child คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น