เนื้อเพลง Dirty Dirty คำอ่านไทย Jamelia

[Chorus:]
( [ ค๊อรัส : ])
We can be all cute, all sweet, and flirty flirty
(วี แคน บี ออล คยูท , ออล สวี้ท , แอนด์ flirty flirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)
Can be a princess for a night, real pirty pirty
(แคน บี อะ พรีนเซ็ซ ฟอร์ รา ไน๊ท , เรียล pirty pirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Just when you thought it was safe and all prissy
(จั๊สท เว็น ยู ธอท ดิธ วอส เซฟ แอนด์ ออล พรีซซิ)
Jamelia, back in your face but more gritty
(เจมีเลีย , แบ็ค อิน ยุร เฟซ บั๊ท โม กรีททิ)
Took tips from Diddy, switch my committee
(ทุค ทิพ ฟรอม ดิดดี้ , สวิทช์ มาย ค็อมมีททิ)
Now some a ya’ll can’t believe ‘how raw is she?’
(นาว ซัม อะ ยอล แค็นท บีลี๊ฝ ฮาว รอว์ อีส ชี)
Now I’m in da drivers seat getting ya dizzy
(นาว แอม อิน ดา ดไรฝเออะ ซีท เกดดดิ้ง ยา ดีสสิ)
Got ya tongue tied and ya eyes wide
(ก็อท ยา ทั๊ง ไท แอนด์ ยา อาย ไวด์)
I even heard a bubbling up in ya inside
(ไอ อี๊เฝ่น เฮิด อะ bubblings อั๊พ อิน ยา อิ๊นไซด์)
When you swallowed ya pride
(เว็น ยู สว๊อลโล่ว ยา ไพรด์)
Truth can’t be denied
(ทรู๊ธ แค็นท บี ดีนาย)
I know you’re probably expecting a ballad
(ไอ โนว์ ยัวร์ พรอบอับลิ เอ๊กแพดติ้ง อะ แบลแล็ด)
But I can kick a rhyme round
(บั๊ท ไอ แคน คิ๊ค กา ไรม ราวนด)
Like I’m tossing a salad
(ไล๊ค แอม ทอซซิง อะ แซลแอ็ด)
Because this time round I be causing a hazard
(บิคอส ดิส ไทม์ ราวนด ดาย บี คู๊ดซิง อะ แฮสเอิด)
Like if I threw a house party up in Buckingham Palace
(ไล๊ค อิ๊ฟ ฟาย ธรู อะ เฮ้าส พ๊าร์ที่ อั๊พ อิน Buckingham พ๊าเหลซ)
I know you’re catching your breath
(ไอ โนว์ ยัวร์ แคชอิง ยุร บรี๊ทฺรฺ)
On the floor, getting raw, cos it’s hot to death
(ออน เดอะ ฟลอร์ , เกดดดิ้ง รอว์ , คอซ อิทซ ฮอท ทู เด้ท)
I come to violate your space like you’re under arrest
(ไอ คัม ทู ไฝ๊โอเหลท ยุร สเพ๊ซ ไล๊ค ยัวร์ อั๊นเด้อร อะเร๊สท)
And girls – what’s a little bit of mud on ya dress?
(แอนด์ เกิร์ล ว๊อท ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ มัด ออน ยา เดรส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We can be all cute, all sweet, and flirty flirty
(วี แคน บี ออล คยูท , ออล สวี้ท , แอนด์ flirty flirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)
Can be a princess for a night, real pirty pirty
(แคน บี อะ พรีนเซ็ซ ฟอร์ รา ไน๊ท , เรียล pirty pirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
So, tell me why you’re acting like you been KO-ed?
(โซ , เทลล มี วาย ยัวร์ แอคทิง ไล๊ค ยู บีน KO ed)
It’s really not your fault
(อิทซ ริแอ็ลลิ น็อท ยุร ฟอลท)
You never thought that I could flow though
(ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ไอ เคิด โฟลว์ โธ)
Roll though, heat the place up like jalapeแos
(โรลล โธ , ฮีท เดอะ เพลส อั๊พ ไล๊ค jalapeแos)
Light up ya life like I was day glo
(ไล๊ท อั๊พ ยา ไล๊ฟ ไล๊ค ไก วอส เดย์ glo)
I make you feel good like I was a gigolo
(ไอ เม้ค ยู ฟีล กู๊ด ไล๊ค ไก วอส ซา จีกโอะโล)
Hypno-tise ya eyes wid my figure, yo
(Hypno tise ยา อาย หวีด มาย ฟิ๊กเก้อร , โย)
Disbelieving people convinced I’m digital
(Disbelievings พี๊เพิ่ล คอนฝิ๊นซํ แอม ดิจิตอล)
Ain’t no shame, they just not familiar wid original
(เอน โน เชม , เด จั๊สท น็อท แฟมิ๊ลิอาร์ หวีด ออริจินัล)
WOAH
(ว้าว)
Ain’t run of the mill
(เอน รัน อ็อฝ เดอะ มิลล์)
Just one of a mill-ion styles
(จั๊สท วัน อ็อฝ อะ มิลล์ ไออ็อน สไทล์)
That’ll just kill you like Amytiville
(แธดิล จั๊สท คิลล์ ยู ไล๊ค Amytiville)
Head down always writing, I’ll be damned if I chill
(เฮด เดาน ออลเว ไรทอิง , อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ชิล)
While my names up in lights, and I’m topping the bill
(ไวล์ มาย เนม อั๊พ อิน ไล๊ท , แอนด์ แอม ท็อพพิง เดอะ บิลล์)
Ooh slow down girl
(อู้ สโลว์ เดาน เกิร์ล)
What you mean slow down?
(ว๊อท ยู มีน สโลว์ เดาน)
I’m on a roll now, my dirty-ism’s outta control now
(แอม ออน อะ โรลล นาว , มาย เดอทิ isms เอ๊าตา คอนโทรล นาว)
I couldn’t even tell myself to hold it down now
(ไอ คูดซึ่น อี๊เฝ่น เทลล ไมเซลฟ ทู โฮลด์ ดิท เดาน นาว)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
We can be all cute, all sweet, and flirty flirty
(วี แคน บี ออล คยูท , ออล สวี้ท , แอนด์ flirty flirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)
Can be a princess for a night, real pirty pirty
(แคน บี อะ พรีนเซ็ซ ฟอร์ รา ไน๊ท , เรียล pirty pirty)
But won’t hesitate to get dirty dirty
(บั๊ท ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เก็ท เดอทิ เดอทิ)
Ain’t nothing you can do when we decide
(เอน นัธอิง ยู แคน ดู เว็น วี ดีไซด์)
It’s about to get dirty
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท เดอทิ)

Never though something like this
(เน๊เฝ่อร์ โธ ซัมติง ไล๊ค ดิส)
Would come your way, from J A M E L I A
(เวิด คัม ยุร เวย์ , ฟรอม เจ อะ เอ็ม อี แอล ไอ อะ)
You don’t want me to leave now, begging me to stay
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี ทู ลี๊ฝ นาว , เบกกิง มี ทู สเทย์)
You love the way I got you b-bouncing all day
(ยู ลัฝ เดอะ เวย์ ไอ ก็อท ยู บี เบานซิง ออล เดย์)
I know some of these girls wanna trip me up
(ไอ โนว์ ซัม อ็อฝ ฑิส เกิร์ล วอนนา ทริ๊พ มี อั๊พ)
Wanna see me slip up
(วอนนา ซี มี สลิ๊พ อั๊พ)
Cos their man wanna [slurp] me up
(คอซ แดร์ แมน วอนนา [ slurp ] มี อั๊พ)
Gripping his arm like you’re holding him up
(กรีพพิง ฮิส อาร์ม ไล๊ค ยัวร์ โฮลดิง ฮิม อั๊พ)
Like that’s gonna stop him wanting me so much
(ไล๊ค แด้ท กอนนะ สท๊อพ ฮิม วอนทิง มี โซ มัช)
I’m like tips in his cup, look at you
(แอม ไล๊ค ทิพ ซิน ฮิส คัพ , ลุ๊ค แกท ยู)
You need a couple nips and a tuck
(ยู นี๊ด อะ คั๊พเพิ่ล นิพ แซน อะ ทัค)
Plus a comb and a brush
(พลัส ซา โคมบํ แอนด์ อะ บรัช)
You need someone to drag your ass home in a rush
(ยู นี๊ด ซัมวัน ทู ดแร็ก ยุร อาซ โฮม อิน อะ รัช)
Standing up in here like you’re looking so plush
(ซแทนดิง อั๊พ อิน เฮียร ไล๊ค ยัวร์ ลุคอิง โซ พลัฌ)
Your mamma shoulda named you what the [censored]
(ยุร มะมา โช๊วดา เนม ยู ว๊อท เดอะ [ เซ๊นเซ่อร์ ])
Okay, okay, alright, alright
(โอเค , โอเค , ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)
I got it man, you don’t have to alert me
(ไอ ก็อท ดิธ แมน , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู อะเลิ๊ร์ท มี)
There’s times in my life when I just gotta get dirrty!
(แดร์ ไทม์ ซิน มาย ไล๊ฟ เว็น นาย จั๊สท กอททะ เก็ท ดีอีดที !)

[Chorus till end]
([ ค๊อรัส ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Dirty คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น