เนื้อเพลง This Very Moment คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

Oh…oh…oh…oh…
( โอ โอ โอ โอ)
Yee…eee…
(ยี eee)

I can’t believe it’s true
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
I’m standin’ here in front of you
(แอม แสตนดิน เฮียร อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
And you are here with me
(แอนด์ ยู อาร์ เฮียร วิธ มี)
So unbelievable
(โซ อันบีลิฝวาเบิล)
I’d never ever let you go
(อาย เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
My heart is yours for keeps
(มาย ฮาร์ท อีส ยุร ฟอร์ คี๊พ)

Let’s make a vow [Let’s make a vow, baby]
(เล็ท เม้ค เก โฝว [ เล็ท เม้ค เก โฝว , เบ๊บี้ ])
Right here and now [Here and now]
(ไร๊ท เฮียร แอนด์ นาว [ เฮียร แอนด์ นาว ])

This is the day that I prayed for
(ดิส ซิส เดอะ เดย์ แดท ไอ เพรย์ ฟอร์)
And you are the girl of my dreams
(แอนด์ ยู อาร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม)
And my place in life is right here by your side
(แอนด์ มาย เพลส อิน ไล๊ฟ อีส ไร๊ท เฮียร บาย ยุร ไซด์)
On this day [On this day]
(ออน ดิส เดย์ [ ออน ดิส เดย์ ])
This very moment [This very moment, oh]
(ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท [ ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท , โอ ])

Today it’s you and I
(ทูเดย์ อิทซ ยู แอนด์ ดาย)
We celebrate a brand new life
(วี เซ๊เลเบรท อะ แบรนดฺ นิว ไล๊ฟ)
That God has given us
(แดท ก๊อด แฮ็ส กีฝเอ็น อัซ)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
I’ll hold your precious hand in mine
(อิลล โฮลด์ ยุร พรีเชี๊ยส แฮนด์ อิน ไมน์)
A promise you can treasure
(อะ พรอมอิซ ยู แคน เทร๊เช่อร)

We said the words [We said the words, “I do”], “I do”
(วี เซ็ด เดอะ เวิร์ด [ วี เซ็ด เดอะ เวิร์ด , “I do” ] , “I do”)
Forever all my love for you {Oh…} [For you]
(ฟอเร๊เฝ่อร ออล มาย ลัฝ ฟอร์ ยู {โอ } [ ฟอร์ ยู ])

This is the day that I prayed for {I prayed for}
(ดิส ซิส เดอะ เดย์ แดท ไอ เพรย์ ฟอร์ {ไอ เพรย์ ฟอร์ })
And you are the girl of my dreams {You are the girl of my dreams}
(แอนด์ ยู อาร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม {ยู อาร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม })
And my place in life {Ooh…} is right here by your side
(แอนด์ มาย เพลส อิน ไล๊ฟ {อู้ } อีส ไร๊ท เฮียร บาย ยุร ไซด์)
On this day {From this day, yeah…}
(ออน ดิส เดย์ {ฟรอม ดิส เดย์ , เย่ })

My heart and soul will beat
(มาย ฮาร์ท แอนด์ โซล วิล บีท)
This day was meant to be {Oh…oh…oh…}
(ดิส เดย์ วอส เม็นท ทู บี {โอ โอ โอ })
I need you desperately
(ไอ นี๊ด ยู เดซเพอะริทลิ)
Through all eternity [Through all eternity]
(ทรู ออล อิเทอนิทิ [ ทรู ออล อิเทอนิทิ ])

So perfect and [Oh] so right [So right]
(โซ เพ๊อร์เฟ็คท แอนด์ [ โอ ] โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
I vow to share my life
(ไอ โฝว ทู แชร์ มาย ไล๊ฟ)
I’ll be here by [By] your side
(อิลล บี เฮียร บาย [ บาย ] ยุร ไซด์)
From now on
(ฟรอม นาว ออน)
This is the day that I prayed for [This is the day]
(ดิส ซิส เดอะ เดย์ แดท ไอ เพรย์ ฟอร์ [ ดิส ซิส เดอะ เดย์ ])
And you are the girl of my dreams [You’re the girl of my dreams]
(แอนด์ ยู อาร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม [ ยัวร์ เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม ])
And my place in life {Yeah, yeah, yeah} is right here by your side {By your side}
(แอนด์ มาย เพลส อิน ไล๊ฟ {เย่ , เย่ , เย่ } อีส ไร๊ท เฮียร บาย ยุร ไซด์ {บาย ยุร ไซด์ })
On this day {On this day}
(ออน ดิส เดย์ {ออน ดิส เดย์ })
This very moment {This very moment} [Ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…ooh…]
(ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท {ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท } [ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ ])
This very moment [Very moment]
(ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท [ เฝ๊รี่ โม๊เม้นท ])
This very moment
(ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท)

I can’t believe it’s true
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
I’m standin’ here in front of you
(แอม แสตนดิน เฮียร อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยู)
And you are here with me
(แอนด์ ยู อาร์ เฮียร วิธ มี)
This very moment
(ดิส เฝ๊รี่ โม๊เม้นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Very Moment คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น