เนื้อเพลง Up Middle Finger คำอ่านไทย Oxide & Neutrino

[Up middle finger I show dem]
( [ อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร ไอ โชว์ เดม ])
Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis
(เด วอนนา ดิซ)
Bound 4 da reload
(บาวนฺดฺ 4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Neutrino,
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู นิวทรีนโอ ,)
No no no
(โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)
Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis bound
(เด วอนนา ดิซ บาวนฺดฺ)
4 da reload
(4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Oxide
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู ออกไซด)
No, no no no
(โน , โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)

The garage scene well
(เดอะ กะราฉ ซีน เวลล)
It’s really f***ed up
(อิทซ ริแอ็ลลิ เอฟ ***ed up)
Certain guys can’t,
(เซ๊อร์เท่น กาย แค็นท ,)
Won’t keep their mouths shut
(ว็อนท คี๊พ แดร์ เม๊าธ ชั๊ท)
All they do is talk about we
(ออล เด ดู อีส ท๊อล์ค อะเบ๊าท วี)
Something about
(ซัมติง อะเบ๊าท)
We’re novelty cheesy
(เวีย นอฝเอ็ลทิ ชีสอิ)
Smelling your top lip
(สเมลลิง ยุร ท๊อพ ลิพ)
Stop the jealousy
(สท๊อพ เดอะ เจลอะซิ)
What, ’cause
(ว๊อท , ค๊อส)
We didn’t start from 1983
(วี ดิ๊นอิน สท๊าร์ท ฟรอม 1983)
Oh, I was in my nappy
(โอ , ไอ วอส ซิน มาย แนพพิ)
Did I mention we’re only 18?
(ดิด ดาย เม๊นชั่น เวีย โอ๊นลี่ 18)
Carnival ’99 DJs
(ค๊าร์นิฝ่อล 99 ดีเจซ)
Put up a list telling
(พุท อั๊พ อะ ลิสท เทลลิง)
Other DJs not to play this
(อ๊อเธ่อร์ ดีเจซ น็อท ทู เพลย์ ดิส)
But when I asked
(บั๊ท เว็น นาย อาสคฺ)
A certain DJ why
(อะ เซ๊อร์เท่น ดีเจ วาย)
He gave me a
(ฮี เกฝ มี อะ)
Sh*t of a reply
(ฌะ *ที อ็อฝ อะ รีพลาย)

Later a b**** said to me
(เลทเออะ รา บี **** เซ็ด ทู มี)
We’ll never make it
(เวลล เน๊เฝ่อร์ เม้ค อิท)
With Casualty
(วิธ แคฉอวลทิ)
Ha ha ha, he he he
(ฮา ฮา ฮา , ฮี ฮี ฮี)
Now the silly b****
(นาว เดอะ ซิ๊ลลี่ บี ****)
Wants to try and hire we
(ว้อนท ทู ธราย แอนด์ ไฮเออะ วี)

Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis
(เด วอนนา ดิซ)
Bound 4 da reload
(บาวนฺดฺ 4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Neutrino,
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู นิวทรีนโอ ,)
No no no
(โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)
Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis
(เด วอนนา ดิซ)
Bound 4 da reload
(บาวนฺดฺ 4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Oxide
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู ออกไซด)
No, no no no
(โน , โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)

Certain guys can’t
(เซ๊อร์เท่น กาย แค็นท)
Face the fact of
(เฟซ เดอะ แฟคท อ็อฝ)
What we’ve done
(ว๊อท หวีบ ดัน)
Sold over a quarter
(โซลด โอ๊เฝ่อร รา คว๊อร์เท่อร)
Of a million Casualty went
(อ็อฝ อะ มิ๊ลเลี่ยน แคฉอวลทิ เว็นท)
Straight into No 1
(สเทร๊ท อิ๊นทู โน 1)
And they still wanna cuss come on
(แอนด์ เด สทิลล วอนนา ครัส คัมมอน)
Oh yeah about the Casualty theme
(โอ เย่ อะเบ๊าท เดอะ แคฉอวลทิ ธีม)
Well no one controls the scene
(เวลล โน วัน คอนโทรล เดอะ ซีน)
So you do what you want
(โซ ยู ดู ว๊อท ยู ว้อนท)
And you do what like
(แอนด์ ยู ดู ว๊อท ไล๊ค)
And you do what you please
(แอนด์ ยู ดู ว๊อท ยู พลีซ)

Yeah, guys want to
(เย่ , กาย ว้อนท ทู)
Cuss our tunes,
(ครัส เอ๊า จูน ,)
Say it’s sh*t
(เซย์ อิทซ ฌะ *ที)
Think other people don’t like it
(ทริ๊งค อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
But boy we don’t care
(บั๊ท บอย วี ด้อนท์ แคร์)
And we got something for you
(แอนด์ วี ก็อท ซัมติง ฟอร์ ยู)
This is DJ Oxide playing in
(ดิส ซิส ดีเจ ออกไซด พเลนิ่ง อิน)
Front of about a
(ฟร๊อนท อ็อฝ อะเบ๊าท ดา)
Hundred thousand people
(ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด พี๊เพิ่ล)
Listen to this
(ลิ๊สซึ่น ทู ดิส)

When I say you say
(เว็น นาย เซย์ ยู เซย์)
We say they say
(วี เซย์ เด เซย์)
Make some noise
(เม้ค ซัม น๊อยส)
When I say you say
(เว็น นาย เซย์ ยู เซย์)
We say they say
(วี เซย์ เด เซย์)
Make some noise
(เม้ค ซัม น๊อยส)
When I say you say
(เว็น นาย เซย์ ยู เซย์)
We say they say
(วี เซย์ เด เซย์)
Make some noise
(เม้ค ซัม น๊อยส)
When I say you say
(เว็น นาย เซย์ ยู เซย์)
We say they say
(วี เซย์ เด เซย์)
Make some noise
(เม้ค ซัม น๊อยส)

Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis
(เด วอนนา ดิซ)
Bound 4 da reload
(บาวนฺดฺ 4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Neutrino,
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู นิวทรีนโอ ,)
No no no
(โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)
Didn’t wanna back we
(ดิ๊นอิน วอนนา แบ็ค วี)
Now they beg friend
(นาว เด เบ๊ก เฟรน)
Up middle finger
(อั๊พ มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร)
I show them
(ไอ โชว์ เด็ม)
Back in the day,
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ,)
They didn’t wanna know
(เด ดิ๊นอิน วอนนา โนว์)
They wanna dis
(เด วอนนา ดิซ)
Bound 4 da reload
(บาวนฺดฺ 4 ดา รีโลด)
They wanna talk to Oxide
(เด วอนนา ท๊อล์ค ทู ออกไซด)
No, no no no
(โน , โน โน โน)
They wanna dis so solid so,
(เด วอนนา ดิซ โซ โซ๊หลิด โซ ,)
No no no
(โน โน โน)

Hey that was
(เฮ แดท วอส)
Oxide and Neutrino
(ออกไซด แอนด์ นิวทรีนโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up Middle Finger คำอ่านไทย Oxide & Neutrino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น