เนื้อเพลง Beauty is The Beast คำอ่านไทย The Ark

Men have made the a-bombs
( เม็น แฮ็ฝ เมด ดิ อะ บอมบฺ)
Men have made guns
(เม็น แฮ็ฝ เมด กัน)
The dreaded torture chambers
(เดอะ เดรด ท๊อเจ้อร เชมเบอะ)
And the barbed wire fence
(แอนด์ เดอะ บาบ ไวร์ เฟ้นซ)
But of all the awful things that
(บั๊ท อ็อฝ ออล ดิ ออฟุล ทริง แดท)
Men did invent
(เม็น ดิด อินเฝ๊นท)
The idea of ideal beauty is worth
(ดิ ไอเดีย อ็อฝ ไอดี๊ออล บิ๊วที่ อีส เวิร์ธ)
The most contempt
(เดอะ โมซท คอนเท้มพท)
And tell me who’s a killer?
(แอนด์ เทลล มี ฮู ซา คีลเลอะ)
If we all concider
(อิ๊ฟ วี ออล concider)
That emotion runs as deep as flesh
(แดท อีโม๊ชั่น รัน แอส ดี๊พ แอส เฟลช)
And the idea of ideals
(แอนด์ ดิ ไอเดีย อ็อฝ ไอดี๊ออล)
That say what beauty is
(แดท เซย์ ว๊อท บิ๊วที่ อีส)
Has sentenced so many to death
(แฮ็ส เซ๊นเท้นซ โซ เมนอิ ทู เด้ท)

So, if beauty is your friend
(โซ , อิ๊ฟ บิ๊วที่ อีส ยุร เฟรน)
You’d better go deceive it
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ โก ดิซีฝ อิท)
Beauty is the beast, you better believe it
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท , ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
You’re wasting your whole life
(ยัวร์ เวซทิง ยุร โฮล ไล๊ฟ)
If you’re trying to achieve it
(อิ๊ฟ ยัวร์ ทไรอิง ทู อะชี้ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)

Now, who can tell me how
(นาว , ฮู แคน เทลล มี ฮาว)
And where to begin
(แอนด์ แวร์ ทู บีกิน)
In a world who thinks of ugly
(อิน อะ เวิลด ฮู ทริ๊งค อ็อฝ อั๊กลี่)
As the cardinal sin
(แอส เดอะ ค๊าร์ดินัล ซิน)
And constantly is talking about the beauty within
(แอนด์ คอนสแท็นทลิ อีส ทอคอิง อะเบ๊าท เดอะ บิ๊วที่ วิธอิน)
But looks up in the cellar everything that is grim
(บั๊ท ลุ๊ค อั๊พ อิน เดอะ เซลเลอะ เอ๊วี่ติง แดท อีส กริม)

And tell me who’s a killer?
(แอนด์ เทลล มี ฮู ซา คีลเลอะ)
If we all concider
(อิ๊ฟ วี ออล concider)
That emotion runs as deep as flesh
(แดท อีโม๊ชั่น รัน แอส ดี๊พ แอส เฟลช)
And the idea of ideals
(แอนด์ ดิ ไอเดีย อ็อฝ ไอดี๊ออล)
That say what beauty is
(แดท เซย์ ว๊อท บิ๊วที่ อีส)
Has sentenced so many to death
(แฮ็ส เซ๊นเท้นซ โซ เมนอิ ทู เด้ท)

Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty like a barbed wire fence
(บิ๊วที่ ไล๊ค เก บาบ ไวร์ เฟ้นซ)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty like a barbed wire fence
(บิ๊วที่ ไล๊ค เก บาบ ไวร์ เฟ้นซ)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty like a barbed wire fence
(บิ๊วที่ ไล๊ค เก บาบ ไวร์ เฟ้นซ)

So, if beauty is your friend
(โซ , อิ๊ฟ บิ๊วที่ อีส ยุร เฟรน)
You’d better go deceive it
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ โก ดิซีฝ อิท)
Beauty is the beast, you better believe it
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท , ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
You’re wasting your whole life
(ยัวร์ เวซทิง ยุร โฮล ไล๊ฟ)
If you’re trying to achieve it
(อิ๊ฟ ยัวร์ ทไรอิง ทู อะชี้ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
So, if beauty is your friend
(โซ , อิ๊ฟ บิ๊วที่ อีส ยุร เฟรน)
You’d better go deceive it
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ โก ดิซีฝ อิท)
Beauty is the beast, you better believe it
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท , ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
You’re wasting your whole life
(ยัวร์ เวซทิง ยุร โฮล ไล๊ฟ)
If you’re trying to achieve it
(อิ๊ฟ ยัวร์ ทไรอิง ทู อะชี้ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)

Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)
Beauty is the beast
(บิ๊วที่ อีส เดอะ บี๊สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beauty is The Beast คำอ่านไทย The Ark

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น