เนื้อเพลง Right Turn Clyde คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

Times New Roman you know the type
( ไทม์ นิว โรแม็น ยู โนว์ เดอะ ไท๊พ)
Calling me Public Enemy but don’t believe the hype
(คอลลิง มี พับลิค เอ๊นนิมี่ บั๊ท ด้อนท์ บีลี๊ฝ เดอะ เฮฝ)
Tough guy like the one in ” Star 80 ” wanna bait me
(ทั๊ฟ กาย ไล๊ค ดิ วัน อิน ” สทาร์ 80 ” วอนนา เบท มี)
Hook line sinker now your lady wanna date me
(ฮุ๊ค ไลน์ ซีงเคอะ นาว ยุร เล๊ดี้ วอนนา เดท มี)
Gave your girl a little wink so you make a big stink
(เกฝ ยุร เกิร์ล อะ ลิ๊ทเทิ่ล วิงค โซ ยู เม้ค เก บิ๊ก ซทิงค)
Shoulder’s got a chip so you flip like a Tiddlywink
(โช๊ลเด้อร์ ก็อท ดา ชิพ โซ ยู ฟลิพ ไล๊ค เก Tiddlywink)
Know what I think? I think you might be Darwin’s missing link
(โนว์ ว๊อท ไอ ทริ๊งค ไอ ทริ๊งค ยู ไมท บี Darwins มีซซิง ลิ๊งค)
Get all bent out of shape when the heat is on just like a Shrinky Dink
(เก็ท ดอร์ เบ็นท เอ๊าท อ็อฝ เชพ เว็น เดอะ ฮีท อีส ออน จั๊สท ไล๊ค เก Shrinky Dink)
Bet I can take a hint better than I can take a hit
(เบ๊ท ไอ แคน เท้ค เก ฮินท์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นาย แคน เท้ค เก ฮิท)
Completely incompatible though I’m a p*ssy and you’re a d*ck
(ค็อมพลีทลี อินคัมพาทิบึล โธ แอม มา พี *ssy แอนด์ ยัวร์ อะ d*ck)
How can you hold a grudge when you can’t even hold a job?
(ฮาว แคน ยู โฮลด์ อะ กรัจ เว็น ยู แค็นท อี๊เฝ่น โฮลด์ อะ จ๊อบ)
Should have known b*tter but you’re not corn on the cob
(เชิด แฮ็ฝ โนน บี *tter บั๊ท ยัวร์ น็อท คอร์น ออน เดอะ ค็อบ)
I choose to use a song for a weapon not a sword struck a chord
(ไอ ชู๊ส ทู ยู๊ส อะ ซ็อง ฟอร์ รา เว๊พ่อน น็อท ดา ซ๊อร์ด ซทรัค กา คอด)
If I wanted to see stars I’ll watch the ” Academy Awards ”
(อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู ซี สทาร์ อิลล ว๊อทช เดอะ ” อะคาเด๊มี่ อะหวอร์ด “)
That’s why I ran like a Flock Of Seagulls why make-up like Mary Kay?
(แด้ท วาย ไอ แร็น ไล๊ค เก ฟล๊อค อ็อฝ ซีเกิล วาย เม้ค อั๊พ ไล๊ค แมริ เค)
You must’ve given up on hair plugs `cause now you’re going toupee
(ยู มาสทฝฺ กีฝเอ็น อั๊พ ออน แฮร์ พลั๊ก `cause นาว ยัวร์ โกอิ้ง toupee)

All in all you’re just another d*ck with no balls
(ออล อิน ออล ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ d*ck วิธ โน บอล)
All in all you’re just another d*ck with no balls
(ออล อิน ออล ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ d*ck วิธ โน บอล)

Mama said talk this out and resolve
(มามะ เซ็ด ท๊อล์ค ดิส เอ๊าท แอนด์ รีโซ๊ลฝ)
Don’t wanna be involved so gimme a call when you evolve
(ด้อนท์ วอนนา บี อินโฝ๊ลฝ โซ กีมมิ อะ คอลลํ เว็น ยู อีโฝ๊ลฝ)
Doggy paddle to the shallow end of the gene pool
(ดอกกิ แพ๊ดเดิ้ล ทู เดอะ แชลโล่ว เอ็นด อ็อฝ เดอะ จีน พูล)
Half with it half wit half finished high school
(ฮาล์ฟ วิธ อิท ฮาล์ฟ วิท ฮาล์ฟ ฟิ๊หนิช ไฮฮ สคูล)
Give you a piece of my mind but I know you want it splattered
(กี๊ฝ ยู อะ พี๊ซ อ็อฝ มาย ไมนด์ บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ ซพแลทเทอะ)
Heard you like your women like you like your shrimp you like `em battered
(เฮิด ยู ไล๊ค ยุร วีมเอิน ไล๊ค ยู ไล๊ค ยุร ชิ๊มพ์ ยู ไล๊ค `em แบทเทอะ)
Wife beater perfectly fitting apparel
(ไว๊ฟ beater เพอเฟ็คทลิ ฟีททิง แอ็พแพเร็ล)
Where’s your brother Daryl? Where’s your other brother Daryl?
(แวร์ ยุร บร๊าเท่อรํ Daryl แวร์ ยุร อ๊อเธ่อร์ บร๊าเท่อรํ Daryl)
Givin’ me that Macho Man Randy Savage stare
(กีฝอิน มี แดท มาซโช แมน Randy แซเหวจ สแทร์)
Wanna snap into a Slim Jim break my limbs but do I care?
(วอนนา ซแน็พ อิ๊นทู อะ สลิม จิม เบร๊ค มาย ลิ๊มบ์ บั๊ท ดู ไอ แคร์)
No sorry I’m a lover not a fighter commit your crime
(โน ซ๊อรี่ แอม มา ลัฝเออะ น็อท ดา ไฟทเออะ ค็อมมีท ยุร ไคร์ม)
I’ll be glad to do your girlfriend I’ll be glad that you do time
(อิลล บี แกล๊ด ทู ดู ยุร เกลิลเฟรน อิลล บี แกล๊ด แดท ยู ดู ไทม์)
Here’s the deal I cop a feel you cop a plea but get the maximum
(เฮียร เดอะ ดีล ไอ ค็อพ อะ ฟีล ยู ค็อพ อะ พลี บั๊ท เก็ท เดอะ แม๊กซิมั่ม)
Now we both got records but the difference is mine’s platinum
(นาว วี โบทรฺ ก็อท เร๊คขอร์ด บั๊ท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส ไมน์ พแลทนัม)
Definitely showed this yellow bellied wimp limp in your cell now though alone
(เดฟอินิทลิ โชว์ ดิส เย๊ลโล่ว เบลลิ วิมพฺ ลิมพ อิน ยุร เซล นาว โธ อะโลน)
When you’re choking your chicken your chick will be choking on this chicken’s bone
(เว็น ยัวร์ โชคิง ยุร ชีคเค็น ยุร ชิค วิล บี โชคิง ออน ดิส ชีคเค็น โบน)

All in all you’re just another d*ck with no balls
(ออล อิน ออล ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ d*ck วิธ โน บอล)
All in all you’re just another d*ck with no balls
(ออล อิน ออล ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ d*ck วิธ โน บอล)

Right turn Clyde
(ไร๊ท เทิร์น ครายทฺ)
Right turn Clyde
(ไร๊ท เทิร์น ครายทฺ)
Right turn Clyde
(ไร๊ท เทิร์น ครายทฺ)
Right turn Clyde
(ไร๊ท เทิร์น ครายทฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Turn Clyde คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น