เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Bob Guiney

Room 421
( รูม 421)
In an airport hotel
(อิน แอน แอร์พอร์ท โฮเท็ล)
I know I should be sleeping
(ไอ โนว์ ไอ เชิด บี ซลีพพิง)
But it’s too soon to tell
(บั๊ท อิทซ ทู ซูน ทู เทลล)
If I’ll fly out tomorrow
(อิ๊ฟ อิลล ฟลาย เอ๊าท ทูม๊อโร่ว)
If I’ll see her tomorrow
(อิ๊ฟ อิลล ซี เฮอ ทูม๊อโร่ว)
I hope that I will
(ไอ โฮพ แดท ไอ วิล)

There’s no place like alone
(แดร์ โน เพลส ไล๊ค อะโลน)
There’s no sound like my own voice fading into
(แดร์ โน ซาวน์ด ไล๊ค มาย โอว์น ว๊อยซ์ เฟดิง อิ๊นทู)
This quiet summer night
(ดิส ไคว๊เอ้ท ซั๊มเม่อร์ ไน๊ท)
But I’m doing alright
(บั๊ท แอม ดูอิง ออลไร๊ท)
I’ll make a phone call or two
(อิลล เม้ค เก โฟน คอลลํ ออ ทู)

Could I get some conversation please
(เคิด ดาย เก็ท ซัม คอนเฝอะเซฌัน พลีซ)
Just send someone to see
(จั๊สท เซ็นด ซัมวัน ทู ซี)
About a few things I need
(อะเบ๊าท ดา ฟิว ทริง ซาย นี๊ด)

Do you think you could
(ดู ยู ทริ๊งค ยู เคิด)
Bring me my girlfriend
(บริง มี มาย เกลิลเฟรน)
And a bottle of wine
(แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน์)
Bring me her future
(บริง มี เฮอ ฟิ๊วเช่อร์)
Just make sure it’s mine
(จั๊สท เม้ค ชัวร์ อิทซ ไมน์)
Will you open the window
(วิล ยู โอ๊เพ่น เดอะ วิ๊นโด้ว)
But leave out the cold
(บั๊ท ลี๊ฝ เอ๊าท เดอะ โคลด์)
Could you make a phone call to Jesus
(เคิด ยู เม้ค เก โฟน คอลลํ ทู จีสัซ)
To clean up my soul.
(ทู คลีน อั๊พ มาย โซล)

Miles from my own bed
(ไมล ฟรอม มาย โอว์น เบ๊ด)
Further from content
(เฟ๊อร์เธ่อร์ ฟรอม ค็อนเทนท)
I guess I should get used to this
(ไอ เกสส ซาย เชิด เก็ท ยู๊ส ทู ดิส)
Still rain on the runway
(สทิลล เรน ออน เดอะ รันเวย์)
But I’m doing okay
(บั๊ท แอม ดูอิง โอเค)
I’ve got cigarettes to kiss
(แอฝ ก็อท ซิกะเรท ทู คิซ)

Could I get some conversation please
(เคิด ดาย เก็ท ซัม คอนเฝอะเซฌัน พลีซ)
I’m down on my knees
(แอม เดาน ออน มาย นี)
I’m only here for tonight
(แอม โอ๊นลี่ เฮียร ฟอร์ ทูไน๊ท)
The story of my life
(เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Cause I’m hitting the wall
(ค๊อส แอม ฮิทติง เดอะ วอลล์)
And I thought I would call you
(แอนด์ ดาย ธอท ไอ เวิด คอลลํ ยู)
To ask for an hour
(ทู อาสคฺ ฟอร์ แอน เอาเอ้อร์)

It’s 4 in the morning
(อิทซ 4 อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Couldn’t drink myself to sleep
(คูดซึ่น ดริ๊งค ไมเซลฟ ทู สลี๊พ)
I’m still trying to find the reasons, that are keeping you from me
(แอม สทิลล ทไรอิง ทู ไฟนด์ เดอะ รี๊ซั่น , แดท อาร์ คีพอิง ยู ฟรอม มี)

As I’m staring out the window
(แอส แอม ซแทริง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
And I can’t burn you from my mind
(แอนด์ ดาย แค็นท เบิร์น ยู ฟรอม มาย ไมนด์)
Cause I’m hitting the wall
(ค๊อส แอม ฮิทติง เดอะ วอลล์)
I can’t take this anymore, I won’t do this anymore
(ไอ แค็นท เท้ค ดิส แอนนี่มอ , ไอ ว็อนท ดู ดิส แอนนี่มอ)

Room 421
(รูม 421)
A Cleveland hotel
(อะ Cleveland โฮเท็ล)
I know I should be sleeping
(ไอ โนว์ ไอ เชิด บี ซลีพพิง)
But it’s too soon to tell
(บั๊ท อิทซ ทู ซูน ทู เทลล)
If I’ll fly out tomorrow
(อิ๊ฟ อิลล ฟลาย เอ๊าท ทูม๊อโร่ว)
If I’ll see her tomorrow, I hope that I will
(อิ๊ฟ อิลล ซี เฮอ ทูม๊อโร่ว , ไอ โฮพ แดท ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriend คำอ่านไทย Bob Guiney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น